Forskning och utveckling

Statens historiska museer har i uppdrag att verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde.

Statens historiska museer har en forsknings- och utvecklingsenhet som huvudsakligen finansieras av externa medel från forskningsfinansiärer. Enheten är gemensam för Statens historiska museer och kopplar till verksamheten på de olika museerna och även forskningen på Arkeologerna. Vi bedriver ämnesöverskrivande forskning.

Myndighetens forskningsenhet

Forskningsprojekt

Vi har samlat pågående och avslutade forskningsprojekt på myndigheten.

Rapporter, dokumentation och böcker

Vid myndigheten finns en lång tradition av att publicera böcker, skrifter och rapporter. Dokumentations-, forsknings- och utvecklingsprojekt resulterar ofta i olika typer av publikationer, även barnböcker. Forskning kan också resultera i utställningsproduktion, eller i nya arbetssätt och metoder för arbetet inom myndigheten. Här nedan finns länkar till flera av de forskningsprojekt som pågår på myndigheten.Vi prioriterar att göra expertkompetens, data och kunskap tillgänglig för fler.

Frågor om forskning och utveckling

Christina Fredengren, chef enheten för Forskning och utveckling,
+46(0)8-519 556 66, christina.fredengren@shm.se