Forskning och utveckling

Statens historiska museer har i uppdrag att verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde.

Vid myndigheten finns en lång tradition av att publicera böcker, skrifter och rapporter. Dokumentations-, forsknings- och utvecklingsprojekt resulterar ofta i olika typer av publikationer, även barnböcker.

Forsknings- och utvecklingsverksamheten finansieras huvudsakligen av externa medel från forskningsfinansiärer av olika slag.

Frågor om forskning och utveckling

Christina Fredengren, chef enheten för Forskning och utveckling,
+46(0)8-519 556 66, christina.fredengren(a)shm.se