Användbara auktoriteter för datadriven samlingsforskning

Projektet, som leds av Nationalmuseum, syftar till att utreda om vokabulärer som länkad data stimulerar ny datadriven forskning på museisamlingar och om Wikidata är en lämplig plattform att använda sig av för att länka samman olika auktoriteter och vokabulärer. Detta genom att utveckla en metod för att göra svenska personauktoriteter kompatibla med varandra, det vill säga genom att öka museisamlingars semantiska interoperabilitet.

Projektet leds av Nationalmuseum och pågår under 2021 – 2023. Det finansieras av Riksantikvarieämbetet.

Kontaktperson

Eva Vedin eva.vedin@shm.se

Om Användbara auktoriteter i Riksantikvarieämbetes FoU-katalog