Statens historiska museer

Barn som tittar nyfiket in i en museimonter på en hjälm från en rustning

Statens historiska museer (SHM) har till uppgift att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia och att bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar. Vår verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället.

Museerna som ingår myndigheten

Myndigheten bedriver dessutom arkeologisk uppdragsverksamhet under namnet Arkeologerna.

Myndighetsövergripande avdelningar

Läs mer