Nya teknologier mellan forskning och publik

Projektet, som leds av Göteborgs universitet, syftar till att ta fram ett kunskapsunderlag för forskningskommunikation genom immersiva och interaktiva teknologier. Projektets insatser består i en forskningsöversikt, en genomgång av tidigare och aktuella projekt på svenska museer och kulturmiljöer, samt en fallstudie om immersiva och interaktiva teknologier mellan forskning och publik på Historiska museets nya vikingautställning samt utställningen Dimensions in testimony.

Projektet leds av Gunnar Almevik vid Göteborgs universitet och pågår under 2022. Det finansieras av Riksantikvarieämbetet.

Kontaktperson

Jasmine-Beatrice Hansén: jasmine-beatrice.hansen@shm.se

Om nya teknologier i Riksantikvarieämbetes FoU-katalog