Nyheter

2023-09-22

Samlingarna lanserar ny blogg

Nu är Samlingsbloggen tillgänglig för alla som vill få en inblick bakom kulisserna på avdelningen Samlingar och Forskning vid Statens historiska museer. Vi som skriver på bloggen är antikvarier, intendenter, forskare, konservatorer, museiassistenter och arkivarier. Vi jobbar med de museisamlingarna som myndigheten förvaltar. Du kommer kunna läsa om hur föremålen förvaltas, konserveras, besiktigas, ställs ut, lånas ut och fördjupande texter om intressanta objekt. Från krukskärvor till kungakronor, silverfiskar till ...

2023-09-07

Forskningsprojekt lyfter okända levnadsöden

På Norra judiska begravningsplatsen i Stockholm finns små, enkla gravstenar över judar som överlevde Förintelsen, men dog kort efter ankomsten till Sverige. Vilka var de och vad går det att berätta om deras liv? Förlorade röster – spåren efter 1945 års räddade är ett forskningsprojekt om dessa levnadsöden. Genom museiwebben, samtal och vandringar presenteras nu resultatet för allmänheten. ...

2023-06-16

Sveriges museum om Förintelsen öppnar sin första utställning

Den 21 juni slår Sveriges museum om Förintelsen upp portarna på Torsgatan 19 i Stockholm. Samtidigt öppnar museets första utställning Sju liv. Utställningen handlar om sju personer som mot alla odds överlevde Förintelsen. Genom deras livsöden får besökarna nya perspektiv på Förintelsen och Sverige. Sju liv utgår från Walter, Alice, Czesław, Lieselotte, Hanna, Kiwa och ...

2023-03-22

Avgörande i Högsta domstolen gällande skadeståndskrav

Högsta domstolen meddelade på onsdagen sitt avgörande i målet om hur preskriptionstiden ska beräknas när det gäller skadeståndskrav som Statens historiska museer framställt mot en tidigare anställd vid Kungliga myntkabinettet. Högsta domstolen skriver i sitt avgörande att de skadeståndskrav som Statens historiska museer har framställt inte är preskriberade. Det innebär att skadeståndskravet kommer att prövas ...

2023-02-27

Uppehåll med myntbestämningsuppdrag

Statens historiska museer kommer fram till slutet av 2024 inte att åta sig några nya myntbestämningsuppdrag från externa uppdragsgivare. Beslutet grundar sig på hög arbetsbelastning i och med flytten och arbetet med Kungl. Myntkabinettet nya basutställning som öppnar 2024.

2023-02-09

SHM och SR uppmärksammar årsdagen av invasionen av Ukraina

– Den 24 februari 2022 kommer alltid att vara en mörk dag i Europas historia. Med kunskap om historia, engagemang och empati vill vi belysa situationen i Ukraina och stödja det ukrainska folket, säger Magnus Hagberg, överintendent vid Statens historiska museer. Delta vid en liveinspelning av Vetenskapsradion Historia på Historiska museet och följ med på ...

2023-01-25

Sveriges museum om Förintelsen besöker Hälsingland

Sveriges museum om Förintelsen besöker just nu platser runt om i Sverige för att fånga upp okända berättelser och lokal historia med koppling till Sverige och Förintelsen. Den 4 februari är det dags för Hälsingland och ett besök på Hälsinglands museum i Hudiksvall. Under andra världskriget inrättade svenska myndigheter interneringsläger för att hysa människor som ...

2023-01-11

Likpredikningar digitaliseras – banar väg för ny forskning

Tryckta likpredikningar i Skoklosters slotts bibliotek ger viktiga kunskaper om livet i Europa under 1600- och 1700-talet. Statens historiska museer genomför därför tillsammans med Stockholms universitet ett projekt för att digitalisera de drygt tusen likpredikningarna i slottets boksamling och göra dessa tillgängliga för forskning. Projektet, som inleds i januari, finansieras av Riksbankens Jubileumsfond med cirka ...

2022-12-07

Sveriges museum om Förintelsen lyfter lokal historia i Malmö

Sveriges museum om Förintelsen åker ut på turné för att fånga upp okända berättelser och lokal historia med koppling till Sverige och Förintelsen. Först ut är ett stopp på Malmö Museer den 11 december. I Malmö kommer besökarna både kunna diskutera eventuella bidrag till museet och ta del av ett program i samarbete med Malmö ...

2022-12-07

Nytt forskningsprojekt om svenska och ukrainska museiföremål

Mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina startar Statens historiska museer ett nytt forskningsprojekt för att jämföra föremålssamlingarna vid Sveriges och Ukrainas historiska museer. Projektet leds av docent Fedir Androshchuk och finansieras av Torsten Söderbergs Stiftelse. Det övergripande syftet är att utveckla kunskapen om svensk och ukrainsk samlingshistoria med utgångspunkt i ukrainska föremål i Sverige ...