Nyheter

2022-06-16

Sveriges museum om Förintelsen öppnar digitalt

Idag torsdag 16 juni lanseras webbplatsen för Sveriges museum om Förintelsen. Här presenteras det nya museet och ett första urval ur museisamlingen. Samtidigt är det premiär för den svenskspråkiga versionen av ”Dimensions in Testimony”, interaktiva biografier som gör att vi och kommande generationer kan samtala med två överlevande från Förintelsen. – Museet ska fördjupa och ...

2022-04-12

Här ska Sveriges museum om Förintelsen öppna

Nu står det klart var Sveriges museum om Förintelsen ska ligga de närmaste åren. Det blir i Glashuset på Torsgatan 19 i centrala Stockholm som museet kommer att öppna sin första utställning i juni 2023. Men redan i juni i år startar de första aktiviteterna som huvudsakligen blir digitala. – Vi är väldigt glada att ...

2022-03-02

Nordiska museiförbunden uppmanar Ryssland att respektera kulturarvet

Centralmuseernas samarbetsråd, där Statens historiska museer ingår, ställer sig bakom det uttalande som Sveriges Museer tillsammans med systerorganisationerna i Danmark, Finland, Norge och Island, skrivit till stöd för museerna i Ukraina. Nordic Museums Associations urge Russia to respect the 1954 Hague Convention The Nordic Museums Associations of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden strongly condemn ...

2022-01-20

Katherine Hauptman blir chef för Sveriges museum om Förintelsen

Katherine Hauptman utses till chef för Sveriges museum om Förintelsen. I uppdraget ingår att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen. De första aktiviteterna blir digitala och kommer lanseras redan i juni. – Museichefen har en mycket viktig roll i etablering av det nya museet. Med Katherine Hauptman får museet en gedigen och utvecklingsorienterad ledare ...

2021-11-04

SHM söker museichef till Sveriges museum om Förintelsen

Statens historiska museer har i uppgift att inrätta Sveriges museum om Förintelsen. Nu söker myndigheten en museichef till det nya museet. Sveriges museum om Förintelsen kommer att ha till uppgift att bevara och föra vidare minnet av samt fördjupa kunskaperna om Förintelsen. En utgångspunkt är överlevande från Förintelsen med anknytning till Sverige och deras livsberättelser, ...

2021-10-13

Premiär för Dimensions in Testimony på svenska

Nu står den svenska versionen av installationen Dimensions in Testimony klar på Internationellt Forum för hågkomst av Förintelsen och mot antisemitism. Statsminister Stefan Löfven är värd för evenemanget i Malmö den 13 oktober och planerar att besöka installationen tillsammans med utbildningsminister Anna Ekström. – Det här innebär att kunskapen om andra världskrigets värsta brott kommer ...

2021-09-30

SHM får uppdrag att inrätta Sveriges museum om Förintelsen

Regeringen har beslutat att ge Statens historiska museer i uppdrag att förbereda och genomföra inrättandet av Sveriges museum om Förintelsen. Museet ska bevara och föra vidare minnet av Förintelsen. – Nu tar vi ett viktigt steg mot uppbyggnaden av en fullskalig museiverksamhet där Sveriges museum om Förintelsen blir ett museum för hela landet och där ...

2021-08-24

Pris till Ekonomiska museet

Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet har tillsammans med Dalénmuseet tilldelats Näringslivshistoriska priset 2021 som delas ut av Centrum för Näringslivshistoria. Museerna får det för sitt framgångsrika folkbildande om företagandets och ekonomins roll i samhällets utveckling. – Vi är mycket stolta och glada över att tilldelas Näringslivshistoriska priset. Det ger oss ytterligare kraft och energi i vårt arbete ...

2021-06-21

Förslag till inrättande av Sveriges museum om Förintelsen

Den 18 mars 2021 gav regeringen i uppdrag åt Statens historiska museer att utreda förutsättningarna att inrätta Sveriges museum om Förintelsen inom myndigheten. 18 juni 2021 lämnade SHM in uppdragsrapporten till Kulturdepartementet. Ladda ner rapport Uppdragsrapport – Sveriges museum om Förintelsen.pfd

2021-06-17

Magnus Hagberg ny överintendent och chef för Statens historiska museer

Regeringen har idag utsett Magnus Hagberg till ny överintendent och chef för Statens historiska museer. Hagberg tillträder den 1 september 2021. – Statens historiska museer har de senaste åren genomgått ett framgångsrikt förändringsarbete och kommer inom en snar framtid redovisa förslag på hur Sveriges museum om Förintelsen kan inrättas. Magnus Hagberg är en erfaren myndighetschef inom ...