Museiekologier och samlingsförvaltning

Projektet, som leds av Uppsala universitet arbetar med museiekologier för att ta Tingenes Metode ett steg till, in i samlingsförvaltningsprocesserna och olika museers samlingsdatabaser, för att påbörja en studie av museers metabolism och tydliggöra ”museiorganismers” ekologiska relationer och avtryck. Det övergripande syftet är att göra en förstudie som synliggör museets och särskilt samlingarnas agens i klimat- och miljöfrågorna.

Projektet leds av Christina Fredengren vid Uppsala universitet och pågår under 2022. Det finansieras av Riksantikvarieämbetet.

Kontaktperson

Annica Ewing: annica.ewing@shm.se

Om Museiekologier i Riksantikvarieämbetes FoU-katalog