Från bokskåpet till skärmen

Projektnamn

Från bokskåpet till skärmen. Digitalisering av likpredikningarna i Skoklosters slotts bibliotek.

Om projektet

Detta infrastrukturprojekt, som leds av Stockholms universitet, syftar till att skapa en digital infrastruktur för forskning om de cirka 1000 likpredikningar (de tryckta utgåvorna av predikotexter från begravningar) från 1600- och 1700-talen som finns i Skokloster slotts boksamling. Likpredikningarna registreras, digitaliseras och görs tillgängliga på olika digitala plattformar.

Projektet leds av Susanne Tienken vid Stockholms universitet och pågår under 2023 – 2026. Det finansieras av Riksbankens Jubileumsfond.

Kontaktperson

Jonas Häggblom
jonas.haggblom@shm.se]

Om projektet hos Riksbankens Jubileumsfond