Nytillsatta tjänster

Här hittar du utannonserade jobb som nyligen är tillsatta. Du kan också läsa om hur du överklagar ett anställningsbeslut.

Anställningsbeslut i rekryteringsärende, diarienummer 211-350-2019

Statens historiska museer beslutar att anställa Carl Irvinger och Hampus Brolin  från och med 1 juni 2019 som Museivärdar med inriktning på den pedagogiska verksamheten  på Livrustkammaren, omfattning 25%. Från och med den 1 september anställs Niklas Wellbäck i samma roll.
Anslaget på Statens historiska museets hemsida den 16 maj 2019. Överklagandetiden går ut den 6 juni 2019.

Vid protokollet
Cecilia Carenfelt
HR-Specialist

Justerat
Malin Grundberg
Museichef

Anställningsbeslut i rekryteringsärende, diarienummer 211-348-2019

Statens historiska museer beslutar att anställa Linnéa Sundqvist och Anna Hedlin från och med 1 juni 2019 som Museivärdar på Livrustkammaren, 25%.
Anslaget på Statens historiska museets hemsida den 16 maj 2019. Överklagandetiden går ut den 6 juni 2019.

Vid protokollet
Cecilia Carenfelt
HR-Specialist

Justerat
Malin Grundberg
Museichef

Anställningsbeslut i rekryteringsärende, diarienummer 211-349-2019

Statens historiska museer beslutar att anställa Annika Smöslova Nylander från och med 1 juni 2019 som Museivärd på Livrustkammaren, 50%.

Anslaget på Statens historiska museets hemsida den 16 maj 2019. Överklagandetiden går ut den 6 juni 2019.

Vid protokollet
Cecilia Carenfelt
HR-Specialist

Justerat
Malin Grundberg
Museichef

Anställningsbeslut vid Statens historiska museer, diarienummer 211-187-2019

Statens historiska museer beslutar att anställa Thomas Eriksson från och med den 1 september 2019 och tillsvidare som Antikvarie, ansvarig för bronsålder/äldre järnålder.

Anslaget på Statens historiska museets hemsida den 13 maj 2019. Överklagandetiden går ut den 3 juni 2019.

Vid protokollet
Emelie Gloza
HR-Specialist

Justerat
Elisabet Regner
Enhetschef

 

Anställningsbeslut vid Statens historiska museer, diarienummer 211-187-2019

Statens historiska museer beslutar att anställa Jenny Nyberg från och med den 1 juli 2019 och tillsvidare som Antikvarie, ansvarig för tidigmodern arkeologi.

Anslaget på Statens historiska museets hemsida den 13 maj 2019. Överklagandetiden går ut den 3 juni.

Vid protokollet
Emelie Gloza
HR-Specialist

Justerat
Elisabet Regner
Enhetschef

 

Beslut i rekryteringsärende 211-290-2019

Statens historiska museer beslutar anställa;
Annika Froman Ekbom som IT-ansvarig med placering på avdelningen Kommunikation och digitalisering.

Vid protokollet

Cecilia Carenfelt
HR

Justerat

Karin Nilsson
Avdelningschef

Överklagandetiden går ut 2019-05-20

Beslut i rekryteringsärende 211-141-2019

Statens historiska museer beslutar anställa som säsongsanställda med placering på Skokloster slott;
Anne Daftler
Johanna Stintzing
Levi Blad
Rasmus Clausen
Evelina Asp
Mooness Lindqvist Edabi
Allie Karlsson
Julia Astrén
Emil Hjelte
Manne Hedén
Sofie Lundberg
Simon Åkerlund
Anna Tilly Karlsson
My-Terese Lindberg

Vid protokollet

Cecilia Carenfelt
HR

Justerat

Rebecka Enhörning
Museichef

Överklagandetiden går ut 2019-05-20

Överklagan

Om du vill överklaga ett beslut om anställning skall du skriva till: Statens historiska museer, Box 5428, 114 84 STOCKHOLM eller via e-post registrator@shm.se.

I brevet talar du om vilket anställningsbeslut du överklagar, genom att ange anställningens diarienummer, samt vilken ändring i beslutet du vill ha.

Statens historiska museer måste få ditt överklagande inom tre veckor från den dag anställningsbeslutet anslogs på myndighetens hemsida, annars kan överklagandet inte prövas.

I beslutet om anställning framgår när ett överklagande senast skall ha inkommit till Statens historiska museer.

Myndigheten besvarar ditt överklagande och sänder därefter detta vidare för prövning till Statens överklagandenämnd.

Här kan du läsa mer om överklaganden: Statens överklagandenämnd