Nytillsatta tjänster

Här hittar du utannonserade jobb som nyligen är tillsatta. Du kan också läsa om hur du överklagar ett anställningsbeslut.

Anställningsbeslut vid Statens historiska museer

Statens historiska museer beslutar att anställa Lawen Mohtadi från och med den 18 mars 2024 som vikarierande projektledare vid enheten för projekt och utställningar.

Den som vill överklaga beslutet om anställning ska skriva till Statens historiska museer, Box 5428, 114 84 Stockholm. Ange i brevet vilket beslut du överklagar genom att ange beslutets diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen till detta.

Statens historiska museer måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då information om detta beslut lämnades på Statens historiska museers hemsida, annars kan överklagandet inte prövas.

Statens historiska museer sänder överklagande vidare till Överklagandemyndigheten för prövning.

Anslaget på Statens historiska museers hemsida den 28 februari 2024. Sista dagen för överklagan är den 20 mars 2024.

Statens historiska museer beslutar att anställa Elmer Olsson Romanus from den 8 mars 2024 som Museipedagog på Historiska museet.

Anslaget på Statens historiska museers hemsida den 27 februari 2024. Sista dagen för överklagan är den 19 mars 2024.

Jennifer Shutzberg
Enhetschef

Statens historiska museer beslutar att anställa Bettina Stolle from den 15 april 2024 som Antikvarie på Avdelningen för samlingar och forskning.

Anslaget på Statens historiska museers hemsida den 15 februari 2024. Sista dagen för överklagan är den 7 mars 2024.

Elisabet Regner, Enhetschef

 

Överklagan

Om du vill överklaga ett beslut kan du mejla:

Myndighetens registratur på e-post registrator@shm.se

Eller skicka brev till:

Statens historiska museer
Box 5428
114 84 STOCKHOLM

I brevet behöver följande stå med:

  • I brevet behöver du ange vilket anställningsbeslut du överklagar med ett diarienummer
  • Vilken ändring i beslutet du vill ha

Statens historiska museer måste få ditt överklagande inom tre veckor från den dag anställningsbeslutet anslogs på myndighetens webbplats, annars kan överklagandet inte prövas. I beslutet om anställning framgår när ett överklagande senast ska ha kommit in till Statens historiska museer.

Myndigheten besvarar ditt överklagande och skickar därefter detta vidare för prövning till Statens överklagandenämnd.