Nytillsatta tjänster

Här hittar du utannonserade jobb som nyligen är tillsatta. Du kan också läsa om hur du överklagar ett anställningsbeslut.

Anställningsbeslut vid Statens historiska museer

Statens historiska museer beslutar att anställa Alice Lundström from den 19 augusti 2024 som Museiassistent på Avdelningen för samlingar och forskning.

Anslaget på Statens historiska museers hemsida den 12 juni 2024. Sista dagen för överklagan är den 3 juli 2024.

Martin Tunefalk,
Enhetschef

Statens historiska museer beslutar att anställa 2 museivärdar på säsong: Erik Rapp och Anna Gustafsson from den 2024-06-24 på Hallwylska museet.

Anslaget på Statens historiska museers hemsida den 11 juni 2024. Sista dagen för överklagan är den 2 juli 2024.

 

Vid protokollet

Emelie Höglund

Enhetschef

 

Statens historiska museer beslutar att anställa Neo Holgersson from den 1 juli 2024 som Junior Museichef på Historiska museet.

Anslaget på Statens historiska museers hemsida den 21 maj 2024. Sista dagen för överklagan är den 11 juni 2024.

Åsa Marnell, Museichef
Statens historiska museer

 

Överklagan

Om du vill överklaga ett beslut kan du mejla:

Myndighetens registratur på e-post registrator@shm.se

Eller skicka brev till:

Statens historiska museer
Box 5428
114 84 STOCKHOLM

I brevet behöver följande stå med:

  • I brevet behöver du ange vilket anställningsbeslut du överklagar med ett diarienummer
  • Vilken ändring i beslutet du vill ha

Statens historiska museer måste få ditt överklagande inom tre veckor från den dag anställningsbeslutet anslogs på myndighetens webbplats, annars kan överklagandet inte prövas. I beslutet om anställning framgår när ett överklagande senast ska ha kommit in till Statens historiska museer.

Myndigheten besvarar ditt överklagande och skickar därefter detta vidare för prövning till Statens överklagandenämnd.