Nytillsatta tjänster

Här hittar du utannonserade jobb som nyligen är tillsatta. Du kan också läsa om hur du överklagar ett anställningsbeslut.

Besluten om anställningar finns även anslagna på Statens historiska museums anslagstavla på Storgatan 41 i Stockholm.


Beslut rekryteringsärende 211-1007-2018

Statens historiska museer beslutar anställa Clara Carlson som webbredaktör, kommunikatör med placering på Kommunikationsenheten.

Vid protokollet

Cecilia Carenfelt
HR

Justerat

Fredrik Lindén
Kommunikationschef

Överklagandetiden går ut 2019-03-19


Beslut i rekryteringsärende 211-323-2019

Statens historiska museer beslutar att anställa Ninna Bengtsson som webbredaktör med placering på Redaktion och Teknik, Arkeologerna.

Vd protokollet

Kicki Nylander
HR

Justerat

Christina Klotblixt
Chef Redaktion och Teknik, Arkeologerna

Överklagandetiden går ut 2019-04-19


Beslut i rekryteringsärende 211-1201-2018

Statens historiska museer beslutar att anställa Amanda Jeppsson som systemspecialist med placering på Redaktion och Teknik, Arkeologerna.

Vd protokollet

Kicki Nylander
HR

Justerat

Christina Klotblixt
Chef Redaktion och Teknik, Arkeologerna

Överklagandetiden går ut 2019-04-19


Beslut i rekryteringsärende 211-138-2019

Statens historiska museer beslutar att anställa Christoffer Hagberg som arkeolog vid  Arkeologerna i Lund.

Vd protokollet

Kicki Nylander
HR

Justerat

Hélène Borna-Ahlkvist
Regionchef Arkeologerna Lund

Överklagandetiden går ut 2019-04-19


Överklagan

Om du vill överklaga ett beslut om anställning skall du skriva till: Statens historiska museer, Box 5428, 114 84 STOCKHOLM eller via e-post registrator@shmm.se.

I brevet talar du om vilket anställningsbeslut du överklagar, till exempel genom att ange anställningens referensnummer. Tala även om vilken ändring i beslutet du vill ha och varför du anser att beslutet skall ändras.

Statens historiska museer måste få ditt överklagande inom tre veckor från den dag anställningsbeslutet anslogs på myndighetens anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas. Beslut finns även anslaget på Statens historiska museers anslagstavla på Storgatan 41 i Stockholm.

I beslutet om anställning framgår när ett överklagande senast skall ha inkommit till Statens historiska museer.

Myndigheten besvarar ditt överklagande och sänder därefter detta vidare för prövning till regeringen.

Om något är oklart kan du vända dig till personalspecialisten på Statens historiska museer, tfn. 08-519 556 00.