Nytillsatta tjänster

Här hittar du utannonserade jobb som nyligen är tillsatta. Du kan också läsa om hur du överklagar ett anställningsbeslut.

Beslut rekryteringsärende 211-803-2019

Statens historiska museer beslutar anställa;

Monica Nyberg som Ekonomihandläggare med placering vid Arkeologernas regionkontor i Linköping.

Sista dag för överklagan av beslutet är 2019-11-26

Vid protokollet

Kicki Nylander
HR

Justerat

Marie Ohlsén
Regionchef

 

Beslut rekryteringsärende

Statens historiska museer beslutar att anställa:

Maria Franzon från och med den 1 mars 2020 som Textilkonservator på Enheten för den kulturhistoriska samlingen vid Avdelningen för samlingar och forskning.

Sista dag för överklagan av beslutet är 2019-12-02

Vid protokollet

Emelie Gloza
HR

Justerat

Annica Ewing
Enhetschef

Överklagan

Om du vill överklaga ett beslut om anställning skall du skriva till: Statens historiska museer, Box 5428, 114 84 STOCKHOLM eller via e-post registrator@shm.se.

I brevet talar du om vilket anställningsbeslut du överklagar, genom att ange anställningens diarienummer, samt vilken ändring i beslutet du vill ha.

Statens historiska museer måste få ditt överklagande inom tre veckor från den dag anställningsbeslutet anslogs på myndighetens hemsida, annars kan överklagandet inte prövas.

I beslutet om anställning framgår när ett överklagande senast skall ha inkommit till Statens historiska museer.

Myndigheten besvarar ditt överklagande och sänder därefter detta vidare för prövning till Statens överklagandenämnd.

Här kan du läsa mer om överklaganden: Statens överklagandenämnd