Nytillsatta tjänster

Här hittar du utannonserade jobb som nyligen är tillsatta. Du kan också läsa om hur du överklagar ett anställningsbeslut.

Anställningsbeslut vid Statens historiska museer.

Statens historiska museer beslutar att anställa Marcus Asserstam från och med den 6 juni 2021 och tillsvidare som Arkeolog vid Arkeologerna i Linköping.
Diarienummer 211-218-2021.
.
Anslaget på Statens historiska museers hemsida den 21/5 2021. Överklagandetiden går ut den 11/6 2021.

Vid protokollet
Kicki Nylander
HR-specialist

Beslutande chef
Marie Ohlsén
Regionchef Arkeologerna Linköping

Anställningsbeslut vid Statens historiska museer.

Statens historiska museer beslutar att anställa Tom Carlsson från och med den 8 augusti 2021 och tillsvidare som Arkeolog vid Arkeologerna i Linköping.
Diarienummer 211-219-2021.
.
Anslaget på Statens historiska museers hemsida den 21/5 2021. Överklagandetiden går ut den 11/6 2021.

Vid protokollet
Kicki Nylander
HR-specialist

Beslutande chef
Marie Ohlsén
Regionchef Arkeologerna Linköping

 

Överklagan

Om du vill överklaga ett beslut om anställning skall du skriva till: Statens historiska museer, Box 5428, 114 84 STOCKHOLM eller via e-post registrator@shm.se.

I brevet talar du om vilket anställningsbeslut du överklagar, genom att ange anställningens diarienummer, samt vilken ändring i beslutet du vill ha.

Statens historiska museer måste få ditt överklagande inom tre veckor från den dag anställningsbeslutet anslogs på myndighetens hemsida, annars kan överklagandet inte prövas.

I beslutet om anställning framgår när ett överklagande senast skall ha inkommit till Statens historiska museer.

Myndigheten besvarar ditt överklagande och sänder därefter detta vidare för prövning till Statens överklagandenämnd.

Här kan du läsa mer om överklaganden: Statens överklagandenämnd