Nytillsatta tjänster

Här hittar du utannonserade jobb som nyligen är tillsatta. Du kan också läsa om hur du överklagar ett anställningsbeslut.

Anställningsbeslut vid Statens historiska museer

Statens historiska museer beslutar anställa Klara Gustafsson från och med 1 april 2023 som digital intendent vid avdelningen för Digitalisering och IT.

Anslaget på Statens historiska museer den 28 februari 2023. Sista dag för överklagande är 21 mars 2023.

Annika Froman-Ekbom, avdelningschef Digitalisering och IT

Statens historiska museer beslutar att anställa Evelina Horn från och med den 13 mars 2023 som Museiassistent till Enheten för den arkeologiska samlingen på Avdelningen för samlingar och forskning.

Anslaget på Statens historiska museers hemsida den 27 februari 2023. Sista dagen för överklagan är den 20 mars 2023.

Elisabet Regner
Enhetschef
Enheten för den arkeologiska samlingen

Statens historiska museer beslutar att anställa Isak Ekberg från och med den 13 mars 2023 som Museiassistent till Enheten för den arkeologiska samlingen på Avdelningen för samlingar och forskning.

Anslaget på Statens historiska museers hemsida den 27 februari 2023. Sista dagen för överklagan är den 20 mars 2023.

Elisabet Regner
Enhetschef
Enheten för den arkeologiska samlingen

Statens historiska museer beslutar att anställa Annika Jeppsson från och med den 13 mars 2023 som Museiassistent till Enheten för den arkeologiska samlingen på Avdelningen för samlingar och forskning.

Anslaget på Statens historiska museers hemsida den 27 februari 2023. Sista dagen för överklagan är den 20 mars 2023.

Elisabet Regner
Enhetschef
Enheten för den arkeologiska samlingen

Statens historiska museer beslutar att anställa Marika Bogren från och med den 6 mars 2023 som Enhetschef för Enheten för de historiska husens samlingar på Avdelningen för samlingar och forskning.

Anslaget på Statens historiska museers hemsida den 27 februari 2023. Sista dagen för överklagan är den 20 mars 2023.

Annica Ewing
Avdelningschef
Avdelningen för samlingar och forskning

Statens historiska museer beslutar att anställa Duncan Alexander från och med den 1 mars 2023 som Arkeolog hos Arkeologerna Mölndal.

Anslaget på Statens historiska museers hemsida den 28 februari 2023. Sista dagen för överklagan är den 21 mars 2023.

Bo Kölqvist
Regionchef
Arkeologerna Mölndal

Statens historiska museer beslutar att anställa Sara Alins från och med den 1 juni 2023 som Ekonom vid Ekonomienheten, Avdelningen för verksamhetsstöd.

Anslaget på Statens historiska museers hemsida den 28 februari 2023. Sista dagen för överklagan är den 21 mars 2023.

Sofia Karnberger
Enhetschef
Ekonomienheten

 

– – – – –

Överklagan

Om du vill överklaga ett beslut om anställning skall du skriva till: Statens historiska museer, Box 5428, 114 84 STOCKHOLM eller via e-post registrator@shm.se.

I brevet talar du om vilket anställningsbeslut du överklagar, genom att ange anställningens diarienummer, samt vilken ändring i beslutet du vill ha.

Statens historiska museer måste få ditt överklagande inom tre veckor från den dag anställningsbeslutet anslogs på myndighetens hemsida, annars kan överklagandet inte prövas.

I beslutet om anställning framgår när ett överklagande senast skall ha inkommit till Statens historiska museer.

Myndigheten besvarar ditt överklagande och sänder därefter detta vidare för prövning till Statens överklagandenämnd.

Här kan du läsa mer om överklaganden: Statens överklagandenämnd