Nytillsatta tjänster

Här hittar du utannonserade jobb som nyligen är tillsatta. Du kan också läsa om hur du överklagar ett anställningsbeslut.

Beslut rekryteringsärende 211-692-2019

Statens historiska museer beslutar att anställa Jonas Häggblom som Intendent, ansvarig för Skokloster slotts samlingar på Enheten för dom kulturhistoriska samlingarna vid Avdelningen för samlingar och forskning, Statens historiska museer.

Anslaget på Statens historiska museets hemsida den 2 april 2020. Sista dagen för överklagan är den 23 april 2020.

Vid protokollet

Emelie Gloza
HR-Specialist

Annica Ewing
Enhetschef

 

Beslut rekryteringsärende 211-1251-2019 

Statens historiska museer beslutar att anställa Jesper Norberg som Museipedagog på Kungliga Myntkabinettet, Ekonomiska museet vid Statens historiska museer.

Anslaget på Statens historiska museets hemsida den 2 april 2020. Sista dagen för överklagan är den 23 april 2020.

Vid protokollet

Emelie Gloza
HR-Specialist

Cecilia von Heijne
Museichef

Överklagan

Om du vill överklaga ett beslut om anställning skall du skriva till: Statens historiska museer, Box 5428, 114 84 STOCKHOLM eller via e-post registrator@shm.se.

I brevet talar du om vilket anställningsbeslut du överklagar, genom att ange anställningens diarienummer, samt vilken ändring i beslutet du vill ha.

Statens historiska museer måste få ditt överklagande inom tre veckor från den dag anställningsbeslutet anslogs på myndighetens hemsida, annars kan överklagandet inte prövas.

I beslutet om anställning framgår när ett överklagande senast skall ha inkommit till Statens historiska museer.

Myndigheten besvarar ditt överklagande och sänder därefter detta vidare för prövning till Statens överklagandenämnd.

Här kan du läsa mer om överklaganden: Statens överklagandenämnd