Nytillsatta tjänster

Här hittar du utannonserade jobb som nyligen är tillsatta. Du kan också läsa om hur du överklagar ett anställningsbeslut.

Anställningsbeslut vid Statens historiska museer.

Statens historiska museer beslutar att anställa Lydia Cacho Rosell från och med den 1 oktober 2021 som Museivärd/Driftsamordnare vid Historiska museet.

Anslaget på Statens historiska museets hemsida den 22 september 2021. Sista dagen för överklagan är den 13 oktober 2021.

Vid protokollet

Emelie Gloza
HR-specialist

Malin Löfmark
Enhetschef

 

Anställningsbeslut vid Statens historiska museer.

Statens historiska museer beslutar att anställa Gustav Ottosson från och med den 1 oktober 2021 som Museivärd vid Historiska museet.

Anslaget på Statens historiska museets hemsida den 22 september 2021. Sista dagen för överklagan är den 13 oktober 2021.

Vid protokollet

Emelie Gloza
HR-specialist

Malin Löfmark
Enhetschef

Anställningsbeslut vid Statens historiska museer.

Statens historiska museer beslutar att anställa Peter Berg från och med den 13 september 2021 som Arkeolog vid Arkeologernas regionkontor i Hägersten.

Anslaget på Statens historiska museets hemsida den 13 september 2021. Sista dagen för överklagan är den 4 oktober 2021.

Vid protokollet

Kicki Nylander
HR-specialist

Johan Anund
Regionchef

Överklagan

Om du vill överklaga ett beslut om anställning skall du skriva till: Statens historiska museer, Box 5428, 114 84 STOCKHOLM eller via e-post registrator@shm.se.

I brevet talar du om vilket anställningsbeslut du överklagar, genom att ange anställningens diarienummer, samt vilken ändring i beslutet du vill ha.

Statens historiska museer måste få ditt överklagande inom tre veckor från den dag anställningsbeslutet anslogs på myndighetens hemsida, annars kan överklagandet inte prövas.

I beslutet om anställning framgår när ett överklagande senast skall ha inkommit till Statens historiska museer.

Myndigheten besvarar ditt överklagande och sänder därefter detta vidare för prövning till Statens överklagandenämnd.

Här kan du läsa mer om överklaganden: Statens överklagandenämnd