Nytillsatta tjänster

Här hittar du utannonserade jobb som nyligen är tillsatta. Du kan också läsa om hur du överklagar ett anställningsbeslut.

Anställningsbeslut vid Statens historiska museer.

Statens historiska museer beslutar att anställa Viktoria Björkhager från och med den 31 maj 2021 och tillsvidare som Regionchef för Arkeologerna i Linköping.
Diarienummer 211-194-2021.
.
Anslaget på Statens historiska museers hemsida den 28/4 2021. Överklagandetiden går ut den 19/5 2021.

Vid protokollet
Kicki Nylander
HR-specialist

Beslutande chef
Irja Lööw
Avdelningschef Arkeologerna

Anställningsbeslut vid Statens historiska museer.

Statens historiska museer beslutar att anställa Jan Turtinen från och med den 1 maj 2021 och tillsvidare som Utredare vid Avdelningen för ledningsstöd.
Diarienummer 211-190-2021.
.
Anslaget på Statens historiska museers hemsida den 16/4 2021. Överklagandetiden går ut den 7/5 2021.

Vid protokollet
Emelie Gloza
HR-specialist

Beslutande chef
Maria Jansén
Överintendent

Anställningsbeslut vid Statens historiska museer.

Statens historiska museer beslutar att anställa Love Olzon från och med den 1 september 2021 och tillsvidare som Driftsamordnare vid Historiska museet.
Diarienummer 211-1175-2020.
.
Anslaget på Statens historiska museers hemsida den 16/4 2021. Överklagandetiden går ut den 7/5 2021.

Vid protokollet
Emelie Gloza
HR-specialist

Beslutande chef
Malin Löfmark
Tf Avdelningschef Historiska museet

Anställningsbeslut vid Statens historiska museer

Statens historiska museer beslutar att anställa Sofia Lindberg från och med den 31 maj 2021 och tillsvidare som Arkeolog vid Arkeologerna Lund.
Diarienummer 211-177-2021.
.
Anslaget på Statens historiska museers hemsida den 12/4 2021. Överklagandetiden går ut den 3/5 2021.

Vid protokollet
Kicki Nylander
HR-specialist

Beslutande chef
Hélène Borna-Ahlqvist
Regionchef Arkeologerna Lund

Anställningsbeslut vid Statens historiska museer

Statens historiska museer beslutar att anställa Kennet Stark från och med den 1 juni 2021 och tillsvidare som Arkeolog vid Arkeologerna Lund.
Diarienummer 211-177-2021.
.
Anslaget på Statens historiska museers hemsida den 12/4 2021. Överklagandetiden går ut den 3/5 2021.

Vid protokollet
Kicki Nylander
HR-specialist

Beslutande chef
Hélène Borna-Ahlqvist
Regionchef Arkeologerna Lund

Anställningsbeslut vid Statens historiska museer

Statens historiska museer beslutar att anställa Kristina Geiger  från och med den 1 maj 2021 och tillsvidare som Ekonomichef.
Diarienummer 211-64-2021.
.
Anslaget på Statens historiska museers hemsida den 12/4 2021. Överklagandetiden går ut den 3/5 2021.

Vid protokollet
Kicki Nylander
HR-specialist

Beslutande chef
Håkan Larsson
Avdelningschef, Verksamhetsstöd

Överklagan

Om du vill överklaga ett beslut om anställning skall du skriva till: Statens historiska museer, Box 5428, 114 84 STOCKHOLM eller via e-post registrator@shm.se.

I brevet talar du om vilket anställningsbeslut du överklagar, genom att ange anställningens diarienummer, samt vilken ändring i beslutet du vill ha.

Statens historiska museer måste få ditt överklagande inom tre veckor från den dag anställningsbeslutet anslogs på myndighetens hemsida, annars kan överklagandet inte prövas.

I beslutet om anställning framgår när ett överklagande senast skall ha inkommit till Statens historiska museer.

Myndigheten besvarar ditt överklagande och sänder därefter detta vidare för prövning till Statens överklagandenämnd.

Här kan du läsa mer om överklaganden: Statens överklagandenämnd