Nytillsatta tjänster

Här hittar du utannonserade jobb som nyligen är tillsatta. Du kan också läsa om hur du överklagar ett anställningsbeslut.

Anställningsbeslut vid Statens historiska museer

 

Statens historiska museer beslutar att anställa Maja Sailes, Aron Sunde, Emilie Hedlund och Ida Peterson från och med den 1 januari 2023 som Museivärdar på Tumba bruksmuseum.

Anslaget på Statens historiska museers hemsida den 6 december 2022. Sista dagen för överklagan är den 27 december 2022.

Elin Ekeroth Kjellgren
Enhetschef Tumba bruksmuseum

Statens historiska museer beslutar att anställa Sherin Dengin, Fiona Mathé, Elisabeth Bergman och Albin Hedin från och med den 1 december 2022 som Museivärdar på Historiska museet.

Anslaget på Statens historiska museers hemsida den 30 november 2022. Sista dagen för överklagan är den 21 december 2022.

Malin Löfmark
Tf Chef Historiska museet

Statens historiska museer beslutar att anställa Agneta Flood från och med den 16 januari 2023 som Osteolog/Arkeolog vid Arkeologerna, region Stockholm/Uppsala.

Anslaget på Statens historiska museers hemsida den 25 november 2022. Sista dagen för överklagan är den 15 december 2022.

Johan Anund
Regionchef Stockholm/Uppsala
Arkeologerna

Statens historiska museer beslutar att anställa Elin Fornander från och med den 1 december 2022 som Enhetschef för FoU-enheten.

Anslaget på Statens historiska museers hemsida den 23 november 2022. Sista dagen för överklagan är den 14 december 2022.

Annica Ewing
Chef vid Avdelningen för samlingar och forskning

Statens historiska museer beslutar att anställa Linus Olsson från och med den 1 december 2022 som Upphandlare vid Avdelningen för verksamhetsstöd.

Anslaget på Statens historiska museers hemsida den 16 november 2022. Sista dagen för överklagan är den 7 december 2022.

Kristina Geiger
t.f. Avdelningschef
Verksamhetsstöd

Statens historiska museer beslutar att anställa Emma Lundgren från och med den 11 januari 2023 som Registrator/Assistent vid Avdelningen för verksamhetsstöd.

Anslaget på Statens historiska museers hemsida den 16 november 2022. Sista dagen för överklagan är den 7 december 2022.

Kristina Geiger
t.f. Avdelningschef
Verksamhetsstöd

Statens historiska museer beslutar att anställa Anna Tiberg Knutas från och med den 25 januari 2023 som Arkivarie vid Enheten för de kulturhistoriska samlingarna.

Anslaget på Statens historiska museers hemsida den 15 november 2022. Sista dagen för överklagan är den 6 december 2022.

Maria Neijman, Chef vid Enheten för de kulturhistoriska samlingarna

– – – – –

Överklagan

Om du vill överklaga ett beslut om anställning skall du skriva till: Statens historiska museer, Box 5428, 114 84 STOCKHOLM eller via e-post registrator@shm.se.

I brevet talar du om vilket anställningsbeslut du överklagar, genom att ange anställningens diarienummer, samt vilken ändring i beslutet du vill ha.

Statens historiska museer måste få ditt överklagande inom tre veckor från den dag anställningsbeslutet anslogs på myndighetens hemsida, annars kan överklagandet inte prövas.

I beslutet om anställning framgår när ett överklagande senast skall ha inkommit till Statens historiska museer.

Myndigheten besvarar ditt överklagande och sänder därefter detta vidare för prövning till Statens överklagandenämnd.

Här kan du läsa mer om överklaganden: Statens överklagandenämnd