Nytillsatta tjänster

Här hittar du utannonserade jobb som nyligen är tillsatta. Du kan också läsa om hur du överklagar ett anställningsbeslut.

Anställningsbeslut vid Statens historiska museer

 

Statens historiska museer beslutar anställa Petronella Isaksson från och med 1 november som Museivärd på Livrustkammaren. Anslaget på Statens historiska museers hemsida den 19 september 2023. Sista dag för överklagan är 10 oktober 2023.

Malin Grundberg

Museichef Livrustkammaren.

 

Statens historiska museer beslutar att anställa Alice Lundström från och med den 11 september 2023 som Museiassistent vid Enheten för de kulturhistoriska samlingarna på Avdelningen för samlingar och forskning.

Anslaget på Statens historiska museers hemsida den 4 september 2023. Sista dagen för överklagan är den 25 september 2023.

Martin Tunefalk
Enhetschef
Enheten för de kulturhistoriska samlingarna

 

Överklagan

Om du vill överklaga ett beslut om anställning skall du skriva till: Statens historiska museer, Box 5428, 114 84 STOCKHOLM eller via e-post registrator@shm.se.

I brevet talar du om vilket anställningsbeslut du överklagar, genom att ange anställningens diarienummer, samt vilken ändring i beslutet du vill ha.

Statens historiska museer måste få ditt överklagande inom tre veckor från den dag anställningsbeslutet anslogs på myndighetens hemsida, annars kan överklagandet inte prövas.

I beslutet om anställning framgår när ett överklagande senast skall ha inkommit till Statens historiska museer.

Myndigheten besvarar ditt överklagande och sänder därefter detta vidare för prövning till Statens överklagandenämnd.

Här kan du läsa mer om överklaganden: Statens överklagandenämnd