Nytillsatta tjänster

Här hittar du utannonserade jobb som nyligen är tillsatta. Du kan också läsa om hur du överklagar ett anställningsbeslut.

Beslut rekryteringsärende 211-943-2019 

Statens historiska museer beslutar att anställa Amanda Spångberg som museipedagog på Historiska museet.

Anslaget på Statens historiska museets hemsida den 19 december 2019. Sista dagen för överklagan är den 9 januari 2020.

Vid protokollet

Emelie Gloza
HR-Specialist

Katherine Hauptman
Museichef

Beslut rekryteringsärende 211-875-2019 och 211-876-2019

Statens historiska museer beslutar att anställa Victoria Lekander och Anne Liukkonen som museivärdar på Historiska museet.

Anslaget på Statens historiska museets hemsida den 19 december 2019. Sista dagen för överklagan är den 9 januari 2020.

Vid protokollet

Emelie Gloza
HR-Specialist

Malin Löfmark
Enhetschef

Beslut rekryteringsärende 211-1116-2019

Statens historiska museer beslutar anställa;

Cecilia von Heijne som Chef för Kungliga Myntkabinettet, Sveriges ekonomiska museum samt Tumba Bruksmuseum.

Sista dag för överklagan av beslutet är 2020-01-09

Vid protokollet

Emelie Gloza
HR

Justerat
Maria Jansén
Överintendent

Överklagan

Om du vill överklaga ett beslut om anställning skall du skriva till: Statens historiska museer, Box 5428, 114 84 STOCKHOLM eller via e-post registrator@shm.se.

I brevet talar du om vilket anställningsbeslut du överklagar, genom att ange anställningens diarienummer, samt vilken ändring i beslutet du vill ha.

Statens historiska museer måste få ditt överklagande inom tre veckor från den dag anställningsbeslutet anslogs på myndighetens hemsida, annars kan överklagandet inte prövas.

I beslutet om anställning framgår när ett överklagande senast skall ha inkommit till Statens historiska museer.

Myndigheten besvarar ditt överklagande och sänder därefter detta vidare för prövning till Statens överklagandenämnd.

Här kan du läsa mer om överklaganden: Statens överklagandenämnd