Nytillsatta tjänster

Här hittar du utannonserade jobb som nyligen är tillsatta. Du kan också läsa om hur du överklagar ett anställningsbeslut.

Anställningsbeslut vid Statens historiska museer

Statens historiska museer beslutar att anställa Bahram Moadeli från och med den 8 augusti 2022 som Säkerhets och trygghetskoordinator vid Sveriges museum om förintelsen.

Anslaget på Statens historiska museers hemsida den 24 maj 2022. Sista dagen för överklagan är den 14 juni 2022.

Beslutat av
Katty Hauptman
Museichef
Sveriges museum om förintelsen

 

Anställningsbeslut vid Statens historiska museer

Statens historiska museer beslutar att anställa Ylber Qallaki från och med den 1 juni 2022 som som GIS-Arkeolog vid enheten Redaktion och Teknik, Arkeologerna.

Anslaget på Statens historiska museers hemsida den 23 maj 2022. Sista dagen för överklagan är den 13 juni 2022.

Vid protokollet

Kicki Nylander
HR-specialist

Anders Biwall
Enhetschef
Redaktion och Teknik, Arkeologerna

Anställningsbeslut vid Statens historiska museer

Statens historiska museer beslutar att anställa Felicia Hellgren från och med den 1 juni 2022 som Animalosteolog/Arkeolog vid Arkeologerna i Lund.

Anslaget på Statens historiska museers hemsida den 23 maj 2022. Sista dagen för överklagan är den 13 juni 2022.

Vid protokollet

Kicki Nylander
HR-specialist

Hélène Borna- Ahlkvist
Regionchef
Arkeologerna Lund

Anställningsbeslut vid Statens historiska museer

Statens historiska museer beslutar att anställa Christina Tegnér från och med den 17 augusti 2022 som konservator vid Avdelningen för samlingar och forskning.

Anslaget på Statens historiska museers hemsida den 19 maj 2022. Sista dagen för överklagan är den 9 juni 2022.

Vid protokollet
Emelie Gloza
HR-specialist

Maria Neijman
Tf Enhetschef
Enheten för de kulturhistoriska samlingarna vid Avdelningen för samlingar och forskning

Anställningsbeslut vid Statens historiska museer

Statens historiska museer beslutar att anställa Kajsa Hammarsten från och med den 1 juni 2022 som konservator vid Avdelningen för samlingar och forskning.

Anslaget på Statens historiska museers hemsida den 16 maj 2022. Sista dagen för överklagan är den 7 juni 2022.

Vid protokollet
Emelie Gloza
HR-specialist

Maria Neijman
Tf Enhetschef
Enheten för de kulturhistoriska samlingarna vid Avdelningen för samlingar och forskning

Anställningsbeslut vid Statens historiska museer

Statens historiska museer beslutar att anställa Ann-Sofie Stjernlöf från och med den 1 juni 2022 som konservator vid Avdelningen för samlingar och forskning.

Anslaget på Statens historiska museers hemsida den 16 maj 2022. Sista dagen för överklagan är den 7 juni 2022.

Vid protokollet
Emelie Gloza
HR-specialist

Maria Neijman
Tf Enhetschef
Enheten för de kulturhistoriska samlingarna vid Avdelningen för samlingar och forskning

Anställningsbeslut vid Statens historiska museer

Statens historiska museer beslutar att anställa följande personer från och med den 2022-06-01 som entrévärdar och butiksarbetande på Skolkosters slott;

Helmina Särdquist, Anna Holm, Louise Ek, Helena Ahlqvist Graff

Statens historiska museer beslutar som museivärdar anställa följande personer;

Manne Hedén, Simon Åkerlund, Rebecka Martinsson, Peter Fröberg, Sofia Ström, Josefine Ringstad, Achille Segaud, Wilhelm Ljungar, Sally Granbacka, Louise Larsson, Levi Blad, Cecilia Karlsson, Mooness Ebadi Lindqvist, Thi-Sofie Breding, August Bizzozero, Joanna Zatorska-Rosén, Kristine Gierow.

Anslaget på Statens historiska museers hemsida 2022-05-10. Sista dag för överklagande är 2022-05-31.

Vid protokollet

Cecilia Carenfelt, HR

Beslutande chef

Jessica Söderqvist, T.f Museichef Skokloster slott

Anställningsbeslut vid Statens historiska museer

Statens historiska museer beslutar att anställa Arwo Pajusi från och med den 1 augusti 2022. som Arkeolog vid Arkeologernas regionkontor i Linköping.

Anslaget på Statens historiska museers hemsida den 9 maj 2022. Sista dagen för överklagan är den 29 maj 2022.

Vid protokollet

Kicki Nylander
HR-specialist

Beslutande chef
Viktoria Björkhager
Regionchef
Arkeologerna Linköping

Anställningsbeslut vid Statens historiska museer

Statens historiska museer beslutar att anställa Elin Ahlin Sundman från och med den 1 april 2022, Love Almquist från och med den 9 maj 2022, Mooness Ebadi-Lindqvist från och med den 9 maj 2022, Emelie Bernhard från och med den 28 juni 2022 och Signe Persson från och med den 28 juni 2022 som museipedagoger vid Historiska museet.

Anslaget på Statens historiska museers hemsida den 6 maj 2022. Sista dagen för överklagan är den 27 maj 2022.

Vid protokollet

Emelie Gloza
HR-specialist

Beslutande chef
Malin Löfmark
Tf Museichef
Historiska museet

Överklagan

Om du vill överklaga ett beslut om anställning skall du skriva till: Statens historiska museer, Box 5428, 114 84 STOCKHOLM eller via e-post registrator@shm.se.

I brevet talar du om vilket anställningsbeslut du överklagar, genom att ange anställningens diarienummer, samt vilken ändring i beslutet du vill ha.

Statens historiska museer måste få ditt överklagande inom tre veckor från den dag anställningsbeslutet anslogs på myndighetens hemsida, annars kan överklagandet inte prövas.

I beslutet om anställning framgår när ett överklagande senast skall ha inkommit till Statens historiska museer.

Myndigheten besvarar ditt överklagande och sänder därefter detta vidare för prövning till Statens överklagandenämnd.

Här kan du läsa mer om överklaganden: Statens överklagandenämnd