Alvastra pålbyggnad, en arkeologisk forskningsresurs

Finansierat: av Riksbankens jubileumsfond
Samarbetspartner: Projektet är ett samarbete mellan Statens historiska museum och institutionen för arkeologi och antikens historia vid Stockholms universitet.

Projektet Alvastra pålbyggnad är en arkeologisk forskningsresurs syftar till att digitalisera och i en ny digital forskningsportal tillgängliggöra det unika arkeologiska materialet från Alvastra pålbyggnad – den berömda neolitiska konstruktionen i Dags mosse i Östergötland. Arkeologiska utgrävningar 1909-1930 och 1976-1980 har grävt ut stora delar av platsen och tagit tillvara ett material om tiotusentals arkeologiska fynd samt dokumentation som ritningar, fotografier och grävredogörelser. Det unika med materialet, förutom de enastående bevaringsförhållandena, är att det dokumenterar ett möte mellan de två stora neolitiska stenålderskulturerna i Nordeuropa. I väster och ända ner till dagens Spanien fanns den så kallade trattbägarkulturen, i öster och långt in i dagens Ryssland fanns olika så kallade gropkeramiska grupper. Dessa två stora och sinsemellan olika kulturkomplex möttes just i Alvastra, som har tolkats just som en mötesplats och plats för kollektiva ritualer och ceremonier. Materialet från platsen dokumenterar på ett unikt sätt detta inom forskningen länge debatterade möte och har en mycket stor potential för vidare forskning kring en mängd olika frågor.

Forskningskommunikation om Alvastra

Projektet har dokumenterats genom en blogg, där projektmedarbetare, Nathalie Hinders, Sandra Söderlind och Gregory Tanner, tillsammans med några gästskribenter skrivit 43 inlägg om projektets utveckling.

Läs mer på forskningsportalen