Att samla Förintelsens minnen i Sverige

Projektnamn

Att samla Förintelsens minnen i Sverige, ett nätverk för transdisciplinära praktiker och perspektiv på samlingar, samlande och etik” 

Om projektet

I nätverksprojektet etableras ett forskarnätverk för frågor om etik och fältmetoder som kan stödja Sveriges museum och Förintelsen i arbetet med att samla in och tillgängliggöra materiella och muntliga minnen. Nätverket samlar forskare inom etnologi, historia och arkeologi, och stort fokus ligger på dialog mellan forskare och museiverksamma. Projektet kommer bland annat ta fram en ”best practice” manual om etik för samlande minnesinstitutioner.

Forskarnätverket leds av Britta Zetterström Geschwind vid Statens historiska museer och projektet pågår under 2023 – 2025. Det finansieras av Vetenskapsrådet.

Kontaktperson

Britta Zetterström Geschwind
britta.zetterstrom.geschwind@shm.se

Om projektet hos Vetenskapsrådet