Projektet Humus economicus

I ljuset av den akuta miljö- och omställningsproblematiken och vad som skulle kunna beskrivas som urbaniserade människors relationskris med naturen, undersöker det tvärdisciplinära forskningsprojektet Humus economicus föreställningar om jordens status, värde och framtid. Via miljöhumaniora, feministisk posthumaniora samt konst undersöks förändrade människo-jordrelationer—relationer som utvecklats under 6000 år och radikalt omvandlats de senaste 100 åren—för att få till stånd ett perspektivskifte där jord istället för livlöst substrat framträder som livsmiljö och levande kultur med en nyckelroll i hållbarhetsarbetet.

Projektet leds av Janna Holmstedt vid Statens historiska museer och pågår under 2021 – 2024. Det finansieras av Formas.

Kontaktperson

Janna Holmstedt: janna.holmstedt@shm.se

Projektets populärvetenskapliga webbplats

Forskningskommunikation

Humus economicus. Let’s get back down to earth!


Webbplattform och populärvetenskaplig kommunikationskanal för forskningsprojektet Humus economicus, offentliggjord 1 mars, 2021.

Jordens betydelse lyfts fram i nytt projekt

Artikel om Humus economicus och intervju med Janna Holmstedt av Elin Viksten i tidningen Extrakt, 4 feb, 2021.

Hon spelar lågfrekventa ljud för att få majs att gro

Intervju med Malin Lobell av David Richter i Sveriges Radio P4, 1 feb, 2021

Fyra systrar för Plantroposcen

Processorienterat och deltagarbaserat verk av Janna Holmstedt och Malin Lobell i konst- och forskningskollektivet (P)Art of the Biomass, visas i utställningen: Sustainable Societies for the Future, Malmö Konstmuseum i samarbete med EXPO Chicago, intendent Anna Johansson, 1 feb-23 maj, 2021.

Läs mer på Malmö stad