Presskontakter

Är du journalist, fotograf eller yrkesverksam på annat sätt inom press och media? Välkommen att kontakta våra pressansvariga.

Kontaktuppgifter

Myndigheten

Ulrika Mannberg, kommunikatör, pressansvarig,
Myndigheten Statens historiska museer,
+46(0)8-519 557 31, ulrika.mannberg@shm.se

Museerna


Skoklosters slott

Emma Ågrahn, kommunikatör, pressansvarig,
+46(0)8-402 30 18, emma.agrahn@shm.se

Livrustkammaren och Hallwylska museet

Maria Rosén, kommunikatör, pressansvarig,
+46(0)8-402 30 15, maria.rosen@shm.se

Historiska museet

Ulrika Mannberg, kommunikatör, pressansvarig,
+46(0)8-519 557 31, ulrika.mannberg@shm.se

Tumba Bruksmuseum

Susanne Samuelsson, kommunikatör, pressansvarig,
+46(0)8-402 30 17, susanne.samuelsson@shm.se

Ekonomiska museet

Åsa Hallemar, kommunikatör, pressansvarig,
+46(0)8-519 553 07, asa.hallemar@shm.se

Arkeologerna

Ninna Bengtsson, redaktör
+46(0)10-480 80 76, ninna.bengtsson@arkeologerna.com

Peter Carelli, (Tf. enhetschef)
+46 (0)10-480 81 60, peter.carelli@arkeologerna.com