Nätverket kulturarvet och den tvärvetenskapliga genusforskningen

Kulturarvsforskning har i viss mån arbetat med frågeställningar relaterade till genus, men saknar i hög grad en kritisk granskning av sexuella normeringsprocesser och hur genus och sexuella normer relaterar till frågor om nationella ideal och berättelser. Forskare som är specialiserade på genus och sexuella normeringsprocesser har i sin tur i mindre grad kopplat dessa till kulturarvsanalyser. Nätverket Kulturarvet och den tvärvetenskapliga genusforskningen vill sammanföra kritisk kulturarvsforskning med kritisk genusforskning för att öka samverkan mellan dessa fält, och i ett utåtriktat arbete inbjuda till samarbete med myndigheter och föreningar, med flera inom kulturarvssektorn.

Projektet startades 1 januari 2017 och pågick till 31 december 2019.

Projektledare

Pia Laskar, filosofie doktor i idéhistoria och är docent i genusvetenskap.

Koordinator

Azmara Nigusse, intendent Hallwylska museet.

Finansierad av Riksantikvarieämbetet

För mer information om nätverket