Agenda 2030 kunskapsöversikt för museer

Projektet, som leds av Uppsala universitet, är en förstudie som syftar till att ge en kort forskningsöversikt över musealt arbete med Agenda 2030 med internationell utblick, samt att, med inspiration från pågående forskning, särskilt inom miljöhumaniora, utforska hur museernas hållbarhets- och omställningsarbete kan utvecklas vidare, förtydligas och bli mer kraftfullt.

Projektet leds av Christina Fredengren vid Uppsala universitet och pågår under 2022. Det finansieras av Riksantikvarieämbetet.

Kontaktperson

Janna Holmstedt: janna.holmstedt@shm.se

Om Agenda 2030 kunskapsöversikt i Riksantikvarieämbetes FoU-katalog