Museerna

Museerna ansvarar för att de materiella och immateriella kulturarv som ingår i myndighetens samlingar och museimiljöer blir tillgängliga, användbara och efterfrågade genom olika typer av museiupplevelser.

Ansvarsområden

  • Besöksservice och daglig drift av butik
  • Pedagogisk verksamhet (visningar, program och skolverksamhet)
  • Daglig drift och underhåll av miljöer och publika lokaler
  • Uthyrning för konferenser, event och evenemang

Våra museer: