Avdelningen för Verksamhetsstöd

Avdelningen för verksamhetsstöd ansvarar för att stödja myndighetens kärnverksamhet och ledning samt säkerställa att myndigheten förvaltas i enlighet med gällande regelverk.

Avdelningens uppdrag är att inom sina ansvarsområden bidra till såväl myndighetens som avdelningens egen verksamhetsutveckling.

Ansvarsområden

  • Ekonomi- och verksamhetsuppföljning samt redovisning
  • Upphandling, avtalshantering, inköp och e-handel
  • HR-frågor
  • Registratur och arkiv
  • Myndighetsövergripande fastighets- och lokalfrågor (ej antikvariska, ej daglig drift av museimiljöer)
  • Myndighetsövergripande säkerhetsarbete samt internkontroll
  • Miljöledningsarbete
  • Tillgänglighetsarbete
  • Annan teknik än IT och musei-/utställningsteknik

Avdelningschef

Kristina Geiger, tf avdelningschef,
+46(0)8519 556 33, kristina.geiger@shm.se

Medarbetare

Angelina Gemert, upphandlings- och inköpsansvarig,
+46(0)8-519 56 27, angelina.gemert@shm.se

Cecilia Carenfelt, HR-specialist,
+46(0)8-402 30 06, cecilia.carenfelt@shm.se

Christina Nylander, HR-specialist,
+46(0)8-519 556 08, christina.nylander@shm.se

Emelie Gloza, HR-specialist,
+46(0)8-519 556 07, emelie.gloza@shm.se

Emma Olausson, upphandlare,
+46(0)8-519 556 28, emma.olausson@shm.se

Erica Nyström, myndighetsarkivarie,
+46(0)8-519 557 35, erica.nystrom@shm.se

Fredrik Sochor, förvaltare,
+46(0)8-519 557 14, fredrik.sochor@shm.se

Iwona Nilsson, redovisningsansvarig,
+46(0)8-519 556 17, iwona.nilsson@shm.se

Jasamin Tewelde, HR- och lönehandläggare,
+46(0)8-519 556 65, jasamin.tewelde@shm.se

Linus Olsson, vikarierande upphandlare,
+46(0)8-519 556 56, linus.olsson@shm.se

Maria Palmqvist, förvaltare,
+46(0)8-519 553 25, maria.palmqvist@shm.se

Martin Thor, fastighetschef,
+46(0)8-519 556 36, martin.thor@shm.se

Morgan Mark, huvudregistrator,
+46(0)8-519 556 42, morgan.mark@shm.se

Simon Wetterdal, operativ säkerhetshandläggare,
simon.wetterdal@shm.se

Stefan Anderberg, säkerhetschef,
+46(0)8-519 556 15, stefan.anderberg@shm.se

Ekonomienheten

Sofia Karnberger, Vikarierande ekonomichef
08-519 556 40
sofia.karnberger@shm.se

Carl William Eliasson, ekonomiassistent,
+46 (0)851955727, carl.william.eliasson@shm.se

Elin Larsson, ekonomicontroller, (föräldraledig)
+46(0)8-519 556 29, elin.larsson@shm.se

Simon Olsson-Ilhammar, vikarierande ekonomicontroller,
+46 (8)-519 557 33, simon.olsson@shm.se

Susanne Sjöberg, redovisningsansvarig,
susanne.sjoberg@shm.se