Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd (VS) ansvarar för att stödja överintendenten och myndighetens avdelningar samt driva verksamhetsutveckling inom områdena ekonomi, upphandling, HR, arkiv, registratur, fastighets- och lokalfrågor, säkerhet samt telefoni, IT och digital infrastruktur.

Avdelningschef

Kristina Rasmusson, avdelningschef,
+46 (0) 8-519 556 25, kristina.rasmusson@shm.se

Medarbetare

Angelina Gemert, upphandlings- och inköpsansvarig (tjänstledig till juni 2024),
+46(0)8-519 56 27, angelina.gemert@shm.se

Cecilia Carenfelt, HR-ansvarig,
+46(0)8-402 30 06, cecilia.carenfelt@shm.se

Christina Nylander, HR-specialist,
+46(0)8-519 556 08, christina.nylander@shm.se

Emelie Gloza, HR-specialist,
+46(0)8-519 556 07, emelie.gloza@shm.se

Emma Olausson, upphandlingsjurist,
+46(0)8-519 556 28, emma.olausson@shm.se

Emma Lundgren, registrator/assistent,
+46(0)8-51 955 67, emma.lundgren@shm.se

Erica Nyström, myndighetsarkivarie,
+46(0)8-519 557 35, erica.nystrom@shm.se

Fredrik Sochor, förvaltare,
+46(0)8-519 557 14, fredrik.sochor@shm.se

Jasamin Tewelde, HR- och lönehandläggare,
+46(0)8-519 556 65, jasamin.tewelde@shm.se

Linus Olsson, upphandlare,
+46(0)8-519 556 56, linus.olsson@shm.se

Martin Thor, fastighetschef,
+46(0)8-519 556 36, martin.thor@shm.se

Morgan Mark, huvudregistrator,
+46(0)8-519 556 42, morgan.mark@shm.se

Petri Junttila, operativ lokal- och fastighetshandläggare,
+46(0)8-519 55 603, petri.junttila@shm.se

Pär Ström, brandskyddskoordinator,
+46(0)8-519 55 660, par.strom@shm.se

Simon Wetterdal, operativ säkerhetshandläggare,
+46(0)8-51 955 611, simon.wetterdal@shm.se

Stefan Anderberg, säkerhetschef,
+46(0)8-519 556 15, stefan.anderberg@shm.se

Ekonomienheten

Sofia Karnberger, ekonomichef,
+46(0)8-519 556 40, sofia.karnberger@shm.se

Carl William Eliasson, ekonomiassistent,
+46 (0)8-519 55 727, carl.william.eliasson@shm.se

Elin Larsson, ekonomicontroller, (tjänstledig till juni 2024)
+46(0)8-519 556 29, elin.larsson@shm.se

Sara Alins, redovisningsekonom,
+46(0)8-519 556 17, sara.alins@shm.se

Simon Olsson-Ilhammar, ekonomicontroller,
+46 (0)8-519 557 33, simon.olsson@shm.se

IT-enheten

Annika Froman Ekbom, IT-chef,
+46(0)8-402 30 41, annika.froman.ekbom@shm.se

Christina Klotblixt, projektledare,
+46(0)10-48 08 001, christina.klotblixt@shm.se

Fredrik Andersson, IT-samordnare,
+46(0)8-402 30 08, fredrik.andersson@shm.se

Katarina Nimmervoll, bildintendent,
+46(0)8-519 556 52, katarina.nimmervoll@shm.se

Linda Skogfeldt, projektledare,
linda.skogfeldt@shm.se

Magnus Francke, IT-tekniker,
+46(0)8-519 556 26, magnus.francke@shm.se

Rikard Nordström, teknisk systemförvaltare,
+46(0)8-519 557 26, 
rikard.nordstrom@shm.se