Avdelningen för Verksamhetsstöd

Avdelningen för verksamhetsstöd ansvarar för att stödja myndighetens kärnverksamhet och ledning samt säkerställa att myndigheten förvaltas i enlighet med gällande regelverk.

Avdelningens uppdrag är att inom sina ansvarsområden bidra till såväl myndighetens som avdelningens egen verksamhetsutveckling.

Ansvarsområden

  • Ekonomi- och verksamhetsuppföljning samt redovisning
  • Upphandling, avtalshantering, inköp och e-handel
  • HR-frågor
  • Registratur och arkiv
  • Myndighetsövergripande fastighets- och lokalfrågor (ej antikvariska, ej daglig drift av museimiljöer)
  • Myndighetsövergripande säkerhetsarbete samt internkontroll
  • Miljöledningsarbete
  • Tillgänglighetsarbete
  • Annan teknik än IT och musei-/utställningsteknik

Medarbetare

Håkan Larsson, avdelningschef,
+46(0)8-519 556 25, hakan.larsson@shm.se

Angelina Gemert, upphandlings- och inköpsansvarig,
+46(0)8-519 56 2, angelina.gemert@shm.se

Carin Ahlsén, ekonomichef,
+46(0)8-519 557 27, carin.ahlsen@shm.se

Cecilia Carenfelt, HR-specialist,
+46(0)8-402 30 06, cecilia.carenfelt@shm.se

Christina Nylander, HR-specialist,
+46(0)8-519 556 08, christina.nylander@shm.se

Elin Larsson, ekonomicontroller,
+46(0)8-519 556 29, elin.larsson@shm.se

Emelie Gloza, HR-specialist,
+46(0)8-519 556 07, emelie.gloza@shm.se

Emma Björkqvist Wallman, registrator,
+46(0)8-519 556 05, emma.wallman@shm.se

Emma Olausson, upphandlare (föräldraledig)

Erica Nyström, myndighetsarkivarie,
+46(0)8-519 557 35, erica.nystrom@shm.se

Fredrik Sochor, förvaltare,
+46(0)8-519 557 14, fredrik.sochor@shm.se

Inger Grönblad, lönehandläggare,
+46(0)8-519 556 40, inger.gronblad@shm.se

Iwona Nilsson, redovisningsansvarig,
+46(0)8-519 556 17, iwona.nilsson@shm.se

Kajsa Collin, ekonomiassistent,
+46(0)8-519 553 47, kajsa.collin@shm.se

Maria Palmqvist, förvaltare,
+46(0)8-519 553 25, maria.palmqvist@shm.se

Michael Hamrén, upphandlare,
+46(0)8-519 556 28,michael.hamren@shm.se

Morgan Mark, huvudregistrator,
+46(0)8-519 556 42, morgan.mark@shm.se

Stefan Anderberg, säkerhetschef,
+46(0)8-519 556 15, stefan.anderberg@shm.se

Stefan Karlberg, fastighetschef,
+46(0)8-402 30 02, stefan.karlberg@shm.se