Verksamhetsstöd

Avdelningen ansvarar för stöd till myndighetens kärnverksamhet och ledning.

Ansvarsområden

  • Ekonomistyrning
  • Inköp och upphandling samt avtalshantering
  • HR-frågor
  • Registratur och myndighetsarkiv
  • Myndighetsövergripande fastighets- och lokalfrågor (ej daglig drift av museimiljöer)
  • Myndighetsövergripande säkerhetsarbete samt internkontroll
  • Miljöledning
  • Tillgänglighetsarbete
  • Fastighets- och säkerhetsrelaterad

Avdelningschef

Kristina Rasmusson, avdelningschef,
+46 (0) 8-519 556 25, kristina.rasmusson@shm.se

Medarbetare

Angelina Gemert, upphandlings- och inköpsansvarig,
+46(0)8-519 56 27, angelina.gemert@shm.se

Cecilia Carenfelt, HR-ansvarig,
+46(0)8-402 30 06, cecilia.carenfelt@shm.se

Christina Nylander, HR-specialist,
+46(0)8-519 556 08, christina.nylander@shm.se

Emelie Gloza, HR-specialist,
+46(0)8-519 556 07, emelie.gloza@shm.se

Emma Olausson, upphandlare,
+46(0)8-519 556 28, emma.olausson@shm.se

Emma Lundgren, Registrator/assistent
emma.lundgren@shm.se  +46(0)8-51 955 671

Erica Nyström, myndighetsarkivarie,
+46(0)8-519 557 35, erica.nystrom@shm.se

Fredrik Sochor, förvaltare,
+46(0)8-519 557 14, fredrik.sochor@shm.se

Jasamin Tewelde, HR- och lönehandläggare,
+46(0)8-519 556 65, jasamin.tewelde@shm.se

Linus Olsson, upphandlare,
+46(0)8-519 556 56, linus.olsson@shm.se

Martin Thor, fastighetschef,
+46(0)8-519 556 36, martin.thor@shm.se

Morgan Mark, huvudregistrator,
+46(0)8-519 556 42, morgan.mark@shm.se

Petri Junttila, operativ lokal- och fastighetshandläggare,
petri.junttila@shm.se,  +46(0)8-51 955 603

Simon Wetterdal, operativ säkerhetshandläggare,
simon.wetterdal@shm.se,  +46(0)8-51 955 611

Stefan Anderberg, säkerhetschef,
+46(0)8-519 556 15, stefan.anderberg@shm.se

Ekonomienheten

Sofia Karnberger, ekonomichef,
+46(0)8-519 556 40, sofia.karnberger@shm.se

Carl William Eliasson, ekonomiassistent,
+46 (0)8-519 55 727, carl.william.eliasson@shm.se

Elin Larsson, ekonomicontroller, (föräldraledig)
+46(0)8-519 556 29, elin.larsson@shm.se

Simon Olsson-Ilhammar, ekonomicontroller,
+46 (0)8-519 557 33, simon.olsson@shm.se

Susanne Sjöberg, redovisningsansvarig,
+46 (0)8-519 556 13, susanne.sjoberg@shm.se