Rapporter forskning och utveckling

Rapport från myndighetens Forsknings- och utvecklingsenhet.

Så här vill jag göra med mina framtida elever
FoU rapport 3. Om ett samverkansprojekt kring lärarutbildning mellan Lärarhögskolan och Statens historiska museum 2005–2007

Museipedagogen, lärandet och framtiden
FoU rapport 4. Dokumentation av föreningen för undervisning i svenska museers (FUISM) konferens på Statens historiska museum 15–16 oktober 2007.

Det magiska året 1897
FoU rapport 5. Förstudie till ett samtids- och publikarkeologiskt projekt kring Stockholmsutställningen 1897.

Arkeologiska undersökningar i den utställda världen
FoU rapport 6. Om resultaten av en utgrävning på Djurgården 2008 av lämningar från Stockholmsutställningen 1897.

Arkeologi, lärande och publik utveckling
FoU rapport 7. Publik arkeologi i Hjulsta, ett lärande pilotprojekt.

Liv och död i det tidigmedeltida Västerås
FoU rapport 8. En osteologisk rapport om undersökningar av skelett från kvarteret Johannes i Västerås.

Arkeologiska undersökningar i den utställda världen 2
FoU rapport 9. Om resultaten av en utgrävning på Djurgården 2010 av lämningar från Stockholmsutställningen 1897.

Uppdrag jämställda museer
FoU rapport 10, ”JÄMUS”. Redovisning av ett regeringsuppdrag att ta fram underlag och utveckla metoder för en mer jämställd representation i museers samlingar och utställningar.

Polysemantiskt digitalt samlande Rapport 1
FoU rapport 11. Delredovisning av arbetet med ett projekt om museers samlande.

Arkeologisk efterundersökning av grav BJ 750
FoU rapport 12. Om en arkeologisk undersökning av en grav på Birka 2013.

Polysemantiskt digitalt samlande slutrapport
FoU rapport 13. Slutredovisning av arbetet med ett projekt om museers samlande.

GRÄNSLÖST – en personlig upptäcktsfärd i Sveriges historia
FoU rapport 14. Ett pedagogiskt utvecklingsprojekt för utbildningarna Svenska för invandrare (SFI) och Svenska som andra språk (SAS).

Mänskliga kvarlevor vid offentliga museer
FoU rapport 15. En rapport om ett regeringsuppdrag kring mänskliga kvarlevor i svenska museers samlingar.

Arkeologisk undersökning av grav BJ 749
FoU rapport 16.

Skarpnäckslägret – arkeologisk undersökning av en svensk-romsk lägerplats vid Flatenvägen i Skarpnäck
FoU rapport 17.