Rapporter forskning och utveckling

Rapport från myndighetens Forsknings- och utvecklingsenhet.

Så här vill jag göra med mina framtida elever

FoU rapport 3. Om ett samverkansprojekt kring lärarutbildning mellan Lärarhögskolan och Statens historiska museum 2005–2007.

Läs rapport 3

Museipedagogen, lärandet och framtiden

FoU rapport 4. Dokumentation av föreningen för undervisning i svenska museers (FUISM) konferens på Statens historiska museum 15–16 oktober 2007.

Läs rapport 4

Det magiska året 1897

FoU rapport 5. Förstudie till ett samtids- och publikarkeologiskt projekt kring Stockholmsutställningen 1897.

Läs rapport 5

Arkeologiska undersökningar i den utställda världen

FoU rapport 6. Om resultaten av en utgrävning på Djurgården 2008 av lämningar från Stockholmsutställningen 1897.

Läs rapport 6

Arkeologi, lärande och publik utveckling

FoU rapport 7. Publik arkeologi i Hjulsta, ett lärande pilotprojekt.

Läs rapport 7

Liv och död i det tidigmedeltida Västerås

FoU rapport 8. En osteologisk rapport om undersökningar av skelett från kvarteret Johannes i Västerås.

Läs rapport 8

Arkeologiska undersökningar i den utställda världen 2

FoU rapport 9. Om resultaten av en utgrävning på Djurgården 2010 av lämningar från Stockholmsutställningen 1897.

Läs rapport 9

Uppdrag jämställda museer

FoU rapport 10, ”JÄMUS”. Redovisning av ett regeringsuppdrag att ta fram underlag och utveckla metoder för en mer jämställd representation i museers samlingar och utställningar.

Läs rapport 10

Polysemantiskt digitalt samlande Rapport 1

FoU rapport 11. Delredovisning av arbetet med ett projekt om museers samlande.

Läs rapport 11

Arkeologisk efterundersökning av grav BJ 750

FoU rapport 12. Om en arkeologisk undersökning av en grav på Birka 2013.

Läs rapport 12

Polysemantiskt digitalt samlande slutrapport

FoU rapport 13. Slutredovisning av arbetet med ett projekt om museers samlande.

Läs rapport 13

GRÄNSLÖST – en personlig upptäcktsfärd i Sveriges historia

FoU rapport 14. Ett pedagogiskt utvecklingsprojekt för utbildningarna Svenska för invandrare (SFI) och Svenska som andra språk (SAS).

Läs rapport 14

Mänskliga kvarlevor vid offentliga museer

FoU rapport 15. En rapport om ett regeringsuppdrag kring mänskliga kvarlevor i svenska museers samlingar.

Läs rapport 15

Arkeologisk undersökning av grav BJ 749

Läs rapport 16

Skarpnäckslägret – arkeologisk undersökning av en svensk-romsk lägerplats vid Flatenvägen i Skarpnäck

Läs rapport 17