Ledningsstöd

Avdelningen ansvarar för att ge löpande stöd till överintendenten i styrnings-, planerings-, samordnings- och övriga ledningsfrågor.

Ansvarsområden

  • Kontakter med Regeringskansliet
  • Långsiktigt inriktningsarbete och verksamhetsstyrning på myndighetsnivå
  • Ledningsgruppens arbete
  • Myndighetsövergripande mötessamordning (insynsråd, personaldagar, myndighetsöverläggningar etc.)

Medarbetare

Magnus Hagberg, överintendent,
+46(0)8 519 55 631, magnus.hagberg@shm.se

Hannah Wennberg, chefssekreterare och utredare,
+46(0)8-519 556 23, hannah.wennberg@shm.se

Sofia Strandvik, verksamhetscontroller,
+46(0)8-519 556 06, sofia.strandvik@shm.se

Jan Turtinen, utredare,
+46(0)8-519 556 41, jan.turtinen@shm.se