Avdelningen för Ledningsstöd

Avdelningen ansvarar för att ge löpande stöd till överintendenten i styrnings-, planerings-, samordnings- och övriga ledningsfrågor.

Avdelningen ska vidare driva verksamhetsutveckling genom att ansvara för myndighets- och museigemensamma analyser och strategiska processer.

Ansvarsområden

  • Kontakter med Kulturdepartementet
  • Långsiktigt inriktningsarbete och verksamhetsstyrning på myndighetsnivå
  • Planera ledningsgruppens arbete
  • Myndighetsövergripande mötessamordning (insynsråd, personaldagar, myndighetsöverläggningar etc.)
  • Intern och extern myndighetskommunikation
  • Samordning av strategiska museigemensamma frågor samt stöd för museiutveckling
  • Strategisk utveckling och bevarande av miljömuseerna i samverkan med övriga avdelningar
  • Förvaltning av den Hallwylska fastigheten

Medarbetare

Stefan Karlberg, chef för museigemensamma frågor,
+46(0)8–402 30 02, stefan.karlberg(a)shm.se

Emma Björkqvist Wallman, chefssekreterare,
+46(0)8-519 556 05, emma.wallman(a)shm.se

Hanna Åberg, tjänstledig,
hanna.aberg(a)shm.se

Sofia Strandvik, verksamhetscontroller,
+46(0)8-519 556 06, sofia.strandvik(a)shm.se

Susanne Samuelsson, ansvarig strategiska samarbeten och allianser,
+46(0)8-402 30 17, susanne.samuelsson@shm.se