Organisation

Statens historiska museer leds av en överintendent som utses av regeringen.

Ledningsgrupp

Verksamhetsområden

Vid myndigheten finns fem övergripande avdelningar, sex museer samt uppdragsarkeologisk verksamhet. Läs mer om de olika verksamhetsområdena och se vem som jobbar var:

Insynsråd

Till myndigheten är ett insynsråd knutet. Rådets ledamöter är:

Seher Yilmaz

Seher Yilmaz arbetar sedan hösten 2019 som ansvarig för Sverigespegling och employer branding på SVT. Hon har tidigare varit vd för Difference och konsult inom strategisk kommunikation för kunder inom samhällsbyggnad. Under de senaste fem åren har hon varit Rättviseförmedlingens ordförande.

Ingrid Johansson Lind

Ingrid Johansson Lind är tidigare generaldirektör för Institutet för språk och folkminnen. Hon har arbetat med utredningar inom området nationella minoriteter och minoritetsrättigheter. Under perioden september 2018 – september 2019 utarbetade hon underlaget till Institutet för språk och folkminnen utredning om språkcentrum för de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli, jiddisch och romani chib.

Anders Persson

Universitetslektor i historia vid Högskolan i Dalarna och ordförande i Historielärarnas förening. Arbetar med det vr-finansierade projektet ”Kontroversiella samhällsfrågor i samhällsorienterande undervisning”.

Anders Högberg

Anders Högberg är docent och lektor vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Linnéuniversitetet i Kalmar/Växjö. Han disputerade 2009 och har tidigare arbetat med arkeologi på museer och inom kulturmiljövården.