Organisation

Statens historiska museer leds av en överintendent som utses av regeringen.

Myndighetschef

Magnus Hagberg, överintendent.

Ledning

Avdelningar

Vid myndigheten finns fem övergripande avdelningar, sex museiavdelningar samt Arkeologerna, avdelningen för den arkeologiska uppdragsverksamheten. Läs mer om de olika avdelningarna och se vem som jobbar var:

Insynsråd

Till myndigheten är ett insynsråd knutet. Rådets ledamöter är:

Seher Yilmaz

Seher Yilmaz arbetar sedan hösten 2019 som ansvarig för Sverigespegling och employer branding på SVT.

Ingrid Johansson Lind

Ingrid Johansson Lind är tidigare generaldirektör för Institutet för språk och folkminnen. Hon har arbetat med utredningar inom området nationella minoriteter och minoritetsrättigheter.

Anders Persson

Universitetslektor i historia vid Högskolan i Dalarna och ordförande i Historielärarnas förening.

Anders Högberg

Anders Högberg är professor i arkeologi vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Linnéuniversitetet i Kalmar/Växjö.

Natalie Verständig Axelius

Natalie Verständig Axelius är statsvetare och i januari 2020 debuterade hon som författare på Natur och Kultur med romanen Det var jag som skulle dö, som bygger på hennes morfars nedskrivna minnen från tiden innan och under Förintelsen.