Organisation

Statens historiska museer leds av en överintendent som utses av regeringen.

Myndighetschef

Magnus Hagberg, överintendent.

Ledning

Avdelningar

Vid myndigheten finns fyra övergripande avdelningar, sex museiavdelningar samt Arkeologerna, avdelningen för den arkeologiska uppdragsverksamheten. Läs mer om de olika avdelningarna och se vem som jobbar var:

Insynsråd

Till myndigheten är ett insynsråd knutet. Rådets ledamöter är:

Anders Persson

Universitetslektor i historia vid Högskolan i Dalarna och ordförande i Historielärarnas förening. Arbetar med det vr-finansierade projektet ”Kontroversiella samhällsfrågor i samhällsorienterande undervisning”.

Ingrid Johansson Lind

Ingrid Johansson Lind är tidigare generaldirektör för Institutet för språk och folkminnen. Hon har arbetat med utredningar inom området nationella minoriteter och minoritetsrättigheter. Under perioden september 2018 – september 2019 utarbetade hon underlaget till Institutet för språk och folkminnen utredning om språkcentrum för de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli, jiddisch och romani chib.

Natalie Verständig Axelius

Natalie Verständig Axelius är statsvetare och arbetar som utredare på Statskontoret. I januari 2020 debuterar hon som författare på Natur och Kultur med romanen Det var jag som skulle dö, som bygger på hennes morfars nedskrivna minnen från tiden innan och under Förintelsen.

Nicolo Dell’Unto

Nicolò Dell’Unto är professor i arkeologi med inriktning mot digital arkeologi vid institutionen för arkeologi och antik historia vid Lunds universitet.

Ylva Mannervik

Ylva Mannervik har trettio års erfarenhet av att leda och utveckla verksamheter och har bland annat arbetat som länsråd på Länsstyrelsen i Kalmar län, departementsråd på Utrikesdepartementet och stabschef på Upphandlingsmyndigheten. Sedan hösten 2022 driver Ylva Mannervik eget förtag och anlitas för uppdrag hos statliga och offentliga uppdragsgivare som interimschef och senior rådgivare.