Organisation

Statens historiska museer leds av en överintendent som utses av regeringen för en period på sex år. Myndighetens organisation framgår av figuren ovan.

Ledningsgrupp

Verksamhetsområden

Vid myndigheten finns fyra övergripande avdelningar, sex publika museer samt uppdragsarkeologisk verksamhet. Läs mer om de olika verksamhetsområdena och se vem som jobbar var:

Insynsråd

Till myndigheten är ett insynsråd knutet. Rådets ledamöter är: Anders Högberg, professor vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Linnéuniversitetet; Eskil Franck, docent i teologi och tidigare överintendent vid Forum för levande historia; Johanna Sandahl, agronom och ordförande i Naturskyddsföreningen och Seher Yilmaz, kommunikationskonsult och ordförande i Rättviseförmedlingen.