Organisation

Statens historiska museer leds av en överintendent som utses av regeringen för en period på sex år. Myndighetens organisation framgår av figuren ovan.

Ledningsgrupp

Verksamhetsområden

Vid myndigheten finns fyra övergripande avdelningar, sex publika museer samt uppdragsarkeologisk verksamhet. Läs mer om de olika verksamhetsområdena och se vem som jobbar var:

Insynsråd

Till myndigheten är ett insynsråd knutet. Rådets ledamöter är:

Seher Yilmaz

Seher Yilmaz arbetar sedan hösten 2019 som ansvarig för Sverigespegling och employer branding på SVT. Hon har tidigare varit vd för Difference och konsult inom strategisk kommunikation för kunder inom samhällsbyggnad. Under de senaste fem åren har hon varit Rättviseförmedlingens ordförande.

Johanna Sandahl

Johanna Sandahl är utbildad agronom med en master i rural development studies och har ett långt engagemang i miljö- och utvecklingsfrågor. Hon valdes i juni 2015 som första kvinna till ordförande i Naturskyddsföreningen. Innan dess hade hon varit vice ordförande sedan 2011.

Eskil Franck

Eskil Franck är docent i teologi. Från 2007 och fram till sin pensionering var han överintendent vid Forum för levande historia i Stockholm, ett nationellt forum för att främja demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter.

Anders Högberg

Anders Högberg är docent och lektor vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Linnéuniversitetet i Kalmar/Växjö. Han disputerade 2009 och har tidigare arbetat med arkeologi på museer och inom kulturmiljövården.