Evidens, källkritik och trovärdighet i museernas digitala omställning

Om projektet

Projektet syftar till att fördjupa förståelsen för museets roll som förvaltare och pedagogisk förmedlare av evidensbaserad kunskap under den pågående digitala omställningen då nya teknologier innebär både möjligheter och svårigheter i frågor om tillgänglighet, trovärdighet, transparens och källkritik. Projektet ämnar analysera tidigare och aktuella immersiva projekt, och utforma vägledande dokument.

Projektet leds av Jonathan Westin vid Göteborgs universitet och har Statens historiska museer som huvudman. Det pågår under 2023 – 2025 och finansieras av Riksantikvarieämbetet.

Kontaktperson

Wilhelm Lagercrantz
wilhelm.lagercrantz@shm.se

Om projektet i Riksantikvarieämbetes FoU-katalog