Skicka faktura till myndigheten SHM

För kunder och leverantörer

Leveransadress
Statens historiska museer
Storgatan 39
114 55 Stockholm

Organisationsnummer:
202100-4953

VAT-nummer
SE 202100495301

Danske Bank
Bankgiro: 566-2085
SWIFT/BIC-kod: DABASESX
IBAN-nummer: SE9312000000012810109095

Kundnummer hos Post Nord: 1212824005
Kundnummer hos DHL: 200711137

Ange alltid referensperson
Fakturor från leverantör ska innehålla uppgift om referensperson hos SHM i form av för- och efternamn.

E-faktura


Det är lagkrav på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Det finns flera olika sätt att skicka e-faktura till Statens historiska museer.

30 dagars betalningstid

Vi tar endast tar emot fakturor som har 30 dagars betalningstid.

E-faktura via PEPPOL

Statens historiska museer kan ta emot fakturor via nätverket PEPPOL.

Statens historiska museers PEPPOL-ID

0007:2021004953

De format som SHM kan ta emot i PEPPOL-nätverket är:

  • Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura)
  • PEPPOL BIS Billing 3.0 (faktura och kreditnota)

E-faktura via VAN

Om ni inte kan e-fakturera via PEPPOL kan du använda vår VAN-tjänst. Statens historiska museer använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce 2.

Statens historiska museers GLN-nr:
7340093213134

  • Format: SFTI Svefaktura
  • Partsidentitet: 2021004953 (vårt organisationsnummer)
  • Transportmetod: Protokoll – SFTI Transportprofil BAS Vårt

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss.

Du som inte e-fakturerar idag

Är inget av ovanstående alternativ passande för er kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Lösningen passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta i så fall oss på invoice@shm.se så skickar vi er en inbjudan till leverantörsportalen (Visma Proceedo Supplier Center).

I mejlet uppger ni mejldressen till aktuell kontaktperson som inbjudan ska skickas till samt vilket språk, om inte svenska. Det går bara att skapa en inloggning och om ni vill att flera personer ska kunna logga in i portalen behöver ni dela på kontot.

Ni kommer därefter att få ett mejl från Proceedo: Visma Proceedo Service desk noreply.proceedo@visma.com med instruktioner.

För mer information om att skicka e-faktura

För support av tjänsten kontaktar ni:

servicedesk.proceedo@visma.com

Har du frågor om fakturering?

Statens historiska museers kontaktpersoner och mottagare av information och frågor om fakturering är:

Kajsa Collin, invoice@shm.se
Inger Grönblad, invoice@shm.se