I stadens utkant

Projekttitel:  I stadens utkant – svensk-romska livsberättelser och lägerplatser från 1900-talet
Projekttid: 2014-2017

Projektet pågick 2014–2017 med sin mest intensiva fas 2015–2016. Det var ett samarbete mellan Historiska museet, kulturföreningen É Romani Glinda, romska sakkunniga, Mångkulturellt centrum i Botkyrka, Institutet för språk och folkminnen och Stiftelsen Kulturmiljövård. Projektledare var Lotta Fernstål, forskare vid Historiska museet, och Charlotte Hyltén-Cavallius, forskare vid Institutet för språk och folkminnen.

Finansiärer

Riksantikvarieämbetet med medfinansiering av Historiska museet, Mångkulturellt centrum i Botkyrka, Institutet för språk och folkminnen och Stiftelsen Kulturmiljövård.

Kort beskrivning

I den nationella minoriteten romer ingår olika romska grupper, varav svenska romer, eller Kelderash-romer, är en grupp. Gruppen är relativt osynlig i historieskrivningen och kulturlandskapet, och utgör en lakun i museers föremålssamlingar. I arkiv finns däremot stora mängder material, men vanligen insamlat utifrån majoritetsbefolkningens perspektiv och inte baserat på romers egna kunskaper och erfarenheter. Syftet i projektet I stadens utkant – svensk-romska livsberättelser och lägerplatser från 1900-talet var att i samskapande med svenska romer uppmärksamma och skapa ny kunskap om denna del av Sveriges historia med fokus på lägerplatser, livsberättelser och materiell kultur samt att införliva denna osynliga del av kulturarvet i samlingar vid Historiska museet och Institutet för språk och folkminnen. Detta gjordes med hjälp av arkeologiska metoder, bland annat en utgrävning av platsen för Skarpnäckslägret utanför Stockholm som var i bruk 1959–1963, samt livshistoriska intervjuer med svenska romer med erfarenheter av att ha levt i läger under 1900-talet. Även kritiska studier av arkivmaterial utgjorde del i arbetet, bland annat material i Stadsarkivet i Stockholms stad och Riksarkivet.

Publikationer