Reclaiming Futures, Storying change

I projektet, som leds av Linköping universitet, sätter ungdomar agendan för samtal om miljön, klimatet och framtiden via kreativa samarbeten med forskare, konstnärer och medieproducenter. Genom workshopar, filmskapande, samtal och en vetenskapsfestival gestaltar ungdomarna sin relation till naturmiljö och klimatpåverkan. Projektet är ett sätt att undersöka nya former för vetenskapskommunikation av klimatförändringar och posthumaniora.​

Projektet leds av Cecilia Åsberg vid Linköping universitet och pågår under 2021 – 2023. Det finansieras av Formas.

Kontaktperson

Janna Holmstedt: janna.holmstedt@shm.se

Om Reclaiming Futures på projektets webbplats