Sveriges mynthistoria: landskapsinventeringen

Projektet Sveriges mynthistoria: landskapsinventeringen startades redan 1981 och syftar till att översiktligt dokumentera och publicera alla myntfynd i Sverige landskapsvis. Den senaste publikationen, nummer 14 i ordningen, utkom 2018 och behandlar myntfynden i Gästrikland och Hälsingland.

Sveriges mynthistoria: landskapsinventeringen via Libris