Polysemantiskt digitalt samlande

Projekttid: 2012 – 2014

Finansiär

Kulturrådets medel för centrala museers forskning.

Projektdeltagare:

  • Lotta Fernstål, forskare vid Historiska museet (projektledare)
  • Li Kolker, pedagog vid Historiska museet
  • Fredrik Svanberg, forskningschef vid Historiska museet

Kort beskrivning

Med polysemantiskt avses flerfaldig betydelse – ett föremål eller en bild kan ha flera betydelser och sammanhang och kring det enskilda objektet kan flera olika berättelser och olika sorters kunskaper finnas. I museers digitala samlingssystem framträder detta dock ej särskilt ofta i någon större utsträckning. Projektet arbetade därför för att skapa förståelse för och ta tillvara på möjligheter i museers digitala samlingssystem för polysemantisk information, tillgänglighet och användbarhet. Detta skedde genom analyser av samlingssystem, användar – samt fokusgruppundersökningar med museianställda och skolelever. Vi utvecklade också exempel på hur museer kan arbeta polysemantiskt.

Publikationer

Polysemantiskt digitalt samlande. Slutrapport. Statens historiska museer, FOU-rapport 13
Av: Lotta Fernestål, Li Kolker och Fredrik Svanberg, 2015

Polysemantiskt digitalt museisamlande. Projektrapport 1. Statens historiska museer, Stockholm
Av: Lotta Fernestål, Li Kolker och Fredrik Svanberg, 2014