Årsredovisning

Här kan du ladda ner och ta del av Statens historiska museers senaste årsredovisningar.

Ladda ner årsredovisning som pdf-fil

Kontakt årsredovisning

Kontakta myndighetens registratur för frågor om vår årsredovisning: registrator@shm.se.