Unstraight research på museum

2006-2018
Av: Pia Laskar, filosofie doktor i idéhistoria och är docent i genusvetenskap

Projektet avsåg att under tre år skapa en resursförstärkning för två museer som önskar ta fram nya kunskaper om sina samlingar utifrån ny forskning om genus och sexualitet med avsikt att använda dessa kunskaper i kommande utställningsprojekt och skapa nya berättelser. Forskningsprojektet resulterade i metodboken Den outställda sexualiteten. Liten praktika för museers förändringsarbete. 16-03-07- 2018-12-31.

Kontakt forskare, Pia Laskar,
+46(0)8-404 30 43, pia.laskar@shm.se

Ladda ned boken