Samlingarna

Statens historiska museer har till uppgift att utveckla och förmedla kulturarvet och att ge perspektiv på samhällsutvecklingen och samtiden.

Statens historiska museers verksamhetsområde är Sveriges historia, byggd främst på de samlingar som myndigheten förvaltar.

Samlingsområdet för Statens historiska museum omfattar främst arkeologiskt material samt kyrklig konsthistoria.

Samlingsområdet för Livrustkammaren omfattar föremål från den forna arsenalen, de kungliga livrust-, kläd- och skattkamrarna och hovstallet samt jämförliga föremålsgrupper av främst personhistorisk karaktär.

Samlingsområdet för Kungl. myntkabinettet – Sveriges ekonomiska museum omfattar mynt och andra betalningsmedel samt medaljer och andra föremål med numismatisk eller finanshistorisk anknytning.

De samlingar som hör till Skoklosters slott omfattar företrädesvis konst, konsthantverk, vapen, möbler och annan inredning samt boksamlingar med anknytning till slottsbyggnaden och dess användning.

Samlingarna tillhör de största kulturhistoriska skatterna i norra Europa. Samlingarna växer ständigt genom accession av föremål främst från arkeologiska utgrävningar, men också genom inköp och donationer.

En stor del av våra samlingar är digitalt tillgängliga. I kataloger och databaser kan man mer i detalj få en uppfattning om vilka typer av föremål och material som finns hos oss från olika delar av landet.

För att upptäcka mer om samlingarna, besök museernas webbplatser. Direktlänkar längst ned på sidan.

Tillfälligt stopp för utlåning

Under perioden 1 juli 2018 till och med 1 september 2019 har vi tyvärr inte möjlighet att bevilja utlån av föremål ur Livrustkammarens, Hallwylska museet eller Skoklosters slotts samlingar.

Under den perioden kommer myndighetens konservatorer och intendenter att jobba intensivt med bygget av nya utställningar på Livrustkammaren och Skoklosters slott.

Frågor om samlingar och lån av föremål

Annica Ewing, tf chef för avdelningen för Samlingar och forskning.
+46(0)8-519 556 60, annica.ewing(a)shm.se