Samlingarna

Silvriga mynt från vikingatiden mot svart bakgrund

Statens historiska museer har till uppgift att utveckla och förmedla kulturarvet och att ge perspektiv på samhällsutvecklingen och samtiden. Statens historiska museers verksamhetsområde är Sveriges historia, byggd främst på de samlingar som myndigheten förvaltar.

Samlingsområdet för Statens historiska museer omfattar både arkeologiskt och kulturhistoriskt material. Samlingarna tillhör de största kulturhistoriska skatterna i norra Europa och växer ständigt genom accession av föremål, främst från arkeologiska utgrävningar, men också genom inköp och donationer.

Digitala samlingar

En stor del av våra samlingar är digitalt tillgängliga. I kataloger och databaser kan man mer i detalj få en uppfattning om vilka typer av föremål och material som finns hos oss från olika delar av landet.

Livrustkammarens samling

Samlingsområdet för Livrustkammaren omfattar föremål från den forna arsenalen, de kungliga livrust-, kläd- och skattkamrarna och hovstallet samt jämförliga föremålsgrupper av främst personhistorisk karaktär.

Livrustkammarens digitala samling

Skokloster Slotts samling

De samlingar som hör till Skoklosters slott omfattar företrädesvis konst, konsthantverk, vapen, möbler och annan inredning samt boksamlingar med anknytning till slottsbyggnaden och dess användning.

Skokloster slotts digitala samling

Hallwylska museets samling

Hallwylska museets samling består av en av vår tids största samlare Wilhelmina von Hallwyls (1844-1930) privata föremål. Här återfinns bland annat konst och konsthantverk som hon köpte på resor under sekelskiftet 1900 i Europa, Afrika och Orienten.

Hallwylska museets digitala samling

Tumba bruksmuseums samling

Museets samlingar omfattar bland annat sedlar, pressplattor för vattenmärkestillverkning, ett större antal vaxgravyrer, verktyg, fotografier, brev och liknande föremål med anknytning till museets verksamhetsområde.

Tumba bruksmuseums samling

Historiska museets samling

I Historiska museets samlingar finns fler än 10 miljoner föremål, från äldre stenålder till tidigmodern tid. I museets uppdrag ingår bland annat att ta hand om arkeologiskt material och äldre kyrklig konst.

Historiska museets digitala samling

Kungliga myntkabinettet samling

Samlingsområdet för Kungliga myntkabinettet– Sveriges ekonomiska museum omfattar mynt och andra betalningsmedel samt medaljer och andra föremål med numismatisk eller finanshistorisk anknytning.

Kungliga myntkabinettets digitala samling

Frågor om samlingar och lån av föremål

Kent Andersson, chef avdelningen för Samlingar och forskning,
+46(0)8-519 556 60, kent.andersson@shm.se