Avdelningen för Samlingar och Forskning

Personer som konserverar rustning på Livrustkammaren

Avdelningen för samlingar och forskning ansvarar för att förvalta, vårda, bygga kunskap om, kontextualisera och tillgängliggöra de materiella och immateriella kulturarv som ingår i myndighetens samlingar och miljöer.

Avdelningen arbetar med hela ledet i kunskapsproduktionen, från studiet av enskilda föremål till tillgängliggörande av kunskap om samlingarna liksom dess sociala, politiska och kulturella sammanhang. Grunden för verksamheten är myndighetens samlingar och miljöer samt kunskapen om dem. Verksamheten ska med dessa källor som grund bidra till att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas.

Avdelningen för samlingar ansvarar vidare för att samordna myndighetens forskningsverksamhet. Grunden för denna verksamhet är att generera angelägen forskning, samverka med forskningsinstitutioner samt bistå med ändamålsenligt stöd för externa forskare. Forskningen ska bidra till myndighetens övriga verksamhet, exempelvis den publika.

Ansvarsområden

  • Förvaltning och vård av samlingar (inklusive bibliotek och historiska arkiv)
  • Kunskapsuppbyggnad och kontextualisering av samlingar (inklusive boksamling, fotografisamling och historiska arkiv)
  • Insamling och accession
  • Tillgängliggörande av samlingar och kunskap
  • Ansvar för miljömuseernas vårdplaner
  • Driva, utveckla och samordna myndighetens FoU-arbete

Avdelningschef

Annica Ewing
+46(0)8-519 556 87, annica.ewing@shm.se

Medarbetare

Enheten för den Arkeologiska samlingen

Elisabet Regner, enhetschef,
+46(0)8-519 556 67, elisabet.regner@shm.se

Amica Sundström, förste antikvarie, textil,
+46(0)8-519 556 74, amica.sundstrom@shm.se

Antje Wendt, antikvarie, inriktning accession, vikingatid,
+46(0)8-519 556 85, antje.wendt@shm.se

Elin Ahlin Sundman, antikvarie med ansvar för humanosteologi,
+46(0)8-51955679, elin.ahlin.sundman@shm.se

Helena Rosengren, antikvarie, inriktning accession, medeltid,
+46(0)8-519 556 61, helena.rosengren@shm.se

Jennie Arvidsson, förste konservator,
+46(0)8-519 557 40, jennie.arvidsson@shm.se

Jenny Nyberg, antikvarie med ansvar för tidig modern arkeologi (tjänstledig),
+46(0)8-51955719, jenny.nyberg@shm.se

Jessica Hedenskog, antikvarie,
+46(0)8-519 556 53, jessica.hedenskog@shm.se

Johnny Karlsson, Förste antikvarie osteologi (tjänstledig åter 16 januari),
+46(0)8-5195 56 57, johnny.karlsson@shm.se

Sanna Stahre, antikvarie, inriktning accession och föremålshantering,
+46(0)8-519 557 15, sanna.stahre@shm.se

Sara Kusmin, antikvarie, inriktning accession, järnålder,
+46(0)8-519 556 92, sara.kusmin@shm.se

Sven Kalmring, antikvarie med ansvar för yngre järnålder,
+46(0)8-51955672, sven.kalmring@shm.se

Thomas Eriksson, antikvarie, ansvarig för bronsålder och äldre järnålder,
+46(0)8-519 556 59, thomas.eriksson@shm.se

Ulrik Skans, förste konservator,
+46(0)8-519 557 12, ulrik.skans@shm.se

Enheten för de Kulturhistoriska samlingarna

Maria Neijman, tf enhetschef,
+46(0)8-519 556 60, maria.neijman@shm.se

Anna Tiberg Knutas, arkivarie, Sveriges museum om Förintelsen,
+46(0)8- 519 556 73,anna.tiberg.knutas@shm.se

Adrian Klang Törnberg, antikvarie, ansvarig för Kungliga Myntkabinettets samlingar,
+46(0)8-519 553 44, adrian.klang@shm.se

Andreas Olsson, intendent, ansvarig för Livrustkammarens samlingar,
+46(0)8-402 30 45, andreas.olsson@shm.se

Angelica Landgren, museiassistent digitalisering,
+46 (0)8 -519 556 81, angelica.landgren@shm.se

Anja Kujala, intendent, inriktning mot bibliotek,
+46(0)8-402 30 19, anja.kujala@shm.se

Ann Hallström, konservator, ansvarig för papper,
+46(0)8-402 30 52, ann.hallstrom@shm.se

Ann Nordlöf, museiassistent digitalisering,
+46(0)8-519 556 93, ann.nordlof@shm.se

Ann-Sofie Stjernlöf, objektskonservator,
+46(0)8-519 556 82,  ann-sofie.stjernlof@shm.se

Augusta Persson, konservator, ansvarig för textil,
+46(0)8-402 30 56, augusta.persson@shm.se

Diana Chafik, intendent, ansvarig för Sveriges museum om Förintelsens samlingar,
+46(0)8-519 556 80, diana.chafik@shm.se

Eeva Jonsson, antikvarie,
+46(0)8-519 55 647, eeva.jonsson@shm.se

Florent Audy, antikvarie, ansvarig för Kungliga Myntkabinettets samlingar,
+46(0)8-519 553 51, florent.audy@shm.se

Martin Tunefalk, antikvarie, ansvarig för Kungliga Myntkabinettets samlingar,
+46(0)8-5195 5602, martin.tunefalk@shm.se

Sofia Nestor, intendent, ansvarig för Livrustkammarens samlingar,
+46(0)8-402 30 33, sofia.nestor@shm.se

Ulrika Bornestaf, förste antikvarie, numismatik,
+46(0)8-519 553 02, ulrika.bornestaf@shm.se

Yael Fried, intendent, ansvarig för Sveriges museum om Förintelsens samlingar,
+46(0)8-519 556 83, yael.fried@shm.se

Enheten för de Historiska husens samlingar

Annica Ewing, tf enhetschef,
+46(0)8-519 556 87, annica.ewing@shm.se

Anna Jelicic, museiassistent digitalisering,
+46(0)8-519 55 696, anna.jelicic@shm.se

Ann-Cathrin Rothlind, konservator, ansvarig för måleri,
+46(0)8-402 30 51, ann-cathrin.rothlind@shm.se

Annika Williams, intendent, ansvarig för Hallwylska samlingen,
+46(0)8-402 30 98, annika.williams@shm.se

Christina Tegnér, konservator,
+46(0)8519 556 84,- christina.tengner@shm.se

Inger Olovsson, intendent, ansvarig för Skoklosters slotts samlingar,
+46(0)8-402 30 73, inger.olovsson@shm.se

Jonas Häggblom, intendent, ansvarig för Skoklosters slotts samlingar,
+46(0)8-402 30 75, jonas.haggblom@shm.se

Maria Franzon, konservator, ansvarig för textil,
+46(0)8-402 30 58, maria.franzon@shm.se

Matias MalmbergFörste konservator,
+46(0)8-519 557 18, mattias.malmberg@shm.se

Pia Bengtsson Melin, förste antikvarie, medeltid och kyrklig konst,
+46(0)8-519 556 69, pia.bengtsson.melin@shm.se

Richard Kjellgren, förste antikvarie, numismatik,
+46(0)8-519 553 14, richard.kjellgren@shm.se

Samuel Norrby, intendent, ansvarig för Hallwylska samlingen,
+46(0)8-402 30 95, samuel.norrby@shm.se

Sanna Norman, museiassistent digitalisering,
+46(0)8-519 553 20, sanna.norman@shm.se

Enheten för Forskning och utveckling

Elin Fornander, enhetschef för Forskning och utveckling,
+46(0)8-519 556 68, elin.fornander@shm.se

Britta GeschwindFoU-koordinator med inriktning mot Sveriges museum om Förintelsen,
+46(0)8-519 556 95,britta.zetterstrom.geschwind@shm.se

Charlotte Hedenstierna-Jonson, forskare,
+46(0)8-519 557 24, charlotte.hedenstierna-jonson@shm.se

Janna Holmstedt, forskare,
+46(0)70 970 07 10, janna.holmstedt@shm.se

Jonas Monié Nordin, forskare, (tjänstledig),
+46(0)8-519 557 37, jonas.nordin@shm.se

Lotta Fernstål, forskare med inriktning mot Sveriges museum om Förintelsen,
+46(0)8-5195 56 76, lotta.fernstal@shm.se

Ta reda på mer om myndighetens forskning och utveckling