Samlingar och Forskning

Personer som konserverar rustning på Livrustkammaren

Avdelningen ansvarar för att utveckla samlingarna samt arbetet med att säkra, förvalta, vårda, bygga kunskap om, kontextualisera och skapa tillgång till de materiella och immateriella kulturarv som ingår i myndighetens samlingar och museimiljöer. Avdelningen står för expertkunskap i kulturhistoriska frågor och arbetar med kunskapsproduktion.

Samlingar och forskning står för myndighetens expertkunskap i kulturhistoriska frågor och arbetar med hela ledet i kunskapsproduktionen, från studiet av enskilda föremål till tillgängliggörande av kunskap om samlingarna liksom dess sammanhang. Avdelningen ansvarar för system och plattformar för förvaltning och förmedling av samlingarna, samlingsinformation, besök i samlingarna, handläggning av utlån av föremål ur samlingarna och inlån av arkeologiska och kulturhistoriska föremål.

Avdelningen ansvarar vidare för att driva, utveckla och samordna myndighetens FoU-verksamhet och dess publikationer. Grunden för denna verksamhet är att generera angelägen forskning och utveckling, samverka med andra institutioner, forskare och forskningsfinansiärer samt förmedla ny kunskap. FoU-verksamheten bidrar till myndighetens övriga verksamhet.

Avdelningschef

Annica Ewing
+46(0)8-519 556 87, annica.ewing@shm.se

Medarbetare

Enheten för de arkeologiska samlingarna

Elisabet Regner, enhetschef,
+46(0)8-519 556 67, elisabet.regner@shm.se

Amica Sundström, förste antikvarie, textil,
+46(0)8-519 556 74, amica.sundstrom@shm.se

Antje Wendt, antikvarie, inriktning accession, vikingatid,
+46(0)8-519 556 85, antje.wendt@shm.se

Camilla Hällbrink, konservator,
+46(0)8-5195666. Camilla.hallbrink@shm.se

Elin Ahlin Sundman, antikvarie med ansvar för humanosteologi,
+46(0)8-519 556 79, elin.ahlin.sundman@shm.se

Eva Vedin, intendent digital förmedling,
+46(0)8-519 556 19, eva.vedin@shm.se

Evelina Horn, museiassistent,
+46(0)8-51955736. Evelina.horn@shm.se

Helena Andersson, antikvarie ansvarig för stenålder,
+46(0)8-519 557 17. Helena.andersson@shm.se

Helena Rosengren, antikvarie, inriktning accession, medeltid,
+46(0)8-519 556 61, helena.rosengren@shm.se

Jennie Arvidsson, förste konservator,
+46(0)8-519 557 40, jennie.arvidsson@shm.se

Jenny Nyberg, antikvarie med ansvar för tidig modern arkeologi,
+46(0)8-51955719, jenny.nyberg@shm.se

Jenny Radon, antikvarie,
+46(0)8-51955718. Jenny.radon@shm.se.

Jessica Hedenskog, antikvarie,
+46(0)8-519 556 53, jessica.hedenskog@shm.se

Julie Melin, intendent digitala system,
+46(0)8-519 557 01, julie.melin@shm.se

Kenneth Mathisen, antikvarie,
+46(0)8-51955745. Kenneth.mathisen@shm.se .

Maria Neijman, vikarierande antikvarie med ansvar för textil,
+46(0)8-51955702, Maria.neijman@shm.se

Marianne Kullander, antikvarie,
+46(0)8-51955699. Marianne.kullander@shm.se

Peter Nelson, antikvarie,
+46(0)8-51955728. Peter.nelson@shm.se

Sanna Stahre, antikvarie, inriktning accession och föremålshantering,
+46(0)8-519 557 15, sanna.stahre@shm.se

Sara Kusmin, antikvarie, inriktning accession, järnålder,
+46(0)8-519 556 92, sara.kusmin@shm.se

Sven Kalmring, antikvarie med ansvar för yngre järnålder,
+46(0)8-51955672, sven.kalmring@shm.se

Thomas Eriksson, antikvarie, ansvarig för bronsålder och äldre järnålder,
+46(0)8-519 556 59, thomas.eriksson@shm.se

Enheten för de kulturhistoriska samlingarna

Martin Tunefalk, enhetschef,
+46(0)8-5195 5602, martin.tunefalk@shm.se

Anna Tiberg Knutas, arkivarie, ansvarig för Sveriges museum om Förintelsens samlingar,
+46(0)8- 519 556 73,anna.tiberg.knutas@shm.se

Adrian Klang Törnberg, antikvarie, ansvarig för Kungliga Myntkabinettets samlingar,
+46(0)8-519 553 44, adrian.klang@shm.se

Albin Hedin, antikvarie, inriktning numismatik,
+46(0)8-519 556 86, albin.hedin@shm.se

Andreas Olsson, intendent, ansvarig för Livrustkammarens samlingar,
+46(0)8-402 30 45, andreas.olsson@shm.se

Anja Kujala, intendent, inriktning mot bibliotek,
+46(0)8-402 30 19, anja.kujala@shm.se

Ann Hallström, konservator, ansvarig för papper,
+46(0)8-402 30 52, ann.hallstrom@shm.se

Ann-Sofie Stjernlöf, objektskonservator,
+46(0)8-519 556 82,  ann-sofie.stjernlof@shm.se

Augusta Persson, konservator, ansvarig för textil,
+46(0)8-402 30 56, augusta.persson@shm.se

Diana Chafik, intendent, ansvarig för Sveriges museum om Förintelsens samlingar,
+46(0)8-519 556 80, diana.chafik@shm.se

Eeva Jonsson, antikvarie, Kungliga Myntkabinettets samlingar,
+46(0)8-519 55 647, eeva.jonsson@shm.se

Elin Thomasson, intendent, ansvarig för Sveriges museum om Förintelsens samlingar,
+46(0)8-519 557 13, elin.thomasson@shm.se

Florent Audy, antikvarie, ansvarig för Kungliga Myntkabinettets samlingar,
+46(0)8-519 553 51, florent.audy@shm.se

Sandra Maria Åberg, intendent digitala system,
+46 (0)8-519 557 30, sandra.aberg@shm.se

Sara Dixon, antikvarie, Kungliga Myntkabinettets samlingar,
+46(0)8-402 30 96, sara.dixon@shm.se

Sofia Nestor, intendent, ansvarig för Livrustkammarens samlingar,
+46(0)8-402 30 33, sofia.nestor@shm.se

Ulrika Bornestaf, förste antikvarie, numismatik,
+46(0)8-519 553 02, ulrika.bornestaf@shm.se

Yael Fried, intendent, ansvarig för Sveriges museum om Förintelsens samlingar,
+46(0)8-519 556 83, yael.fried@shm.se

Enheten för de historiska husens samlingar

Marika Bogren, enhetschef,
+46 (0) 8-519 556 55, marika.bogren@shm.se

Ann-Cathrin Rothlind, konservator, ansvarig för måleri,
+46(0)8-402 30 51, ann-cathrin.rothlind@shm.se

Azad Karimi, intendent digitalisering (tjänstledig),
azad.karimi@shm.se

Christina Tengnér, konservator,
+46(0)8519 556 84,- christina.tengner@shm.se

Elinor Rajka Lindgren, intendent digitalisering,
+46 (0)8-402 30 04, elinor.rajka.lindgren@shm.se

Inger Olovsson, intendent, ansvarig för Skoklosters slotts samlingar,
+46(0)8-402 30 73, inger.olovsson@shm.se

Jonas Häggblom, intendent, ansvarig för Skoklosters slotts samlingar,
+46(0)8-402 30 75, jonas.haggblom@shm.se

Klara Gustafsson, intendent digitalisering,
+46(0)8-519 557 43, klara.gustafsson@shm.se

Linnéa Lundin, intendent digital förmedling,
+46(0)8-402 30 46, linnea.lundin@shm.se

Maria Franzon, konservator, ansvarig för textil,
+46(0)8-402 30 58, maria.franzon@shm.se

Mattias Malmberg, förste konservator,
+46(0)8-519 557 18, mattias.malmberg@shm.se

Pia Bengtsson Melin, förste antikvarie, medeltid och kyrklig konst,
+46(0)8-519 556 69, pia.bengtsson.melin@shm.se

Richard Kjellgren, förste antikvarie, numismatik, ansvarig för Tumba bruksmuseums samlingar,
+46(0)8-519 553 14, richard.kjellgren@shm.se

Rosemary Hanson, intendent digitalisering,
+46(0)8-519 557 4, rosemary.hanson@shm.se

Samuel Norrby, intendent, ansvarig för Hallwylska samlingen,
+46(0)8-402 30 95, samuel.norrby@shm.se

Enheten för forskning och utveckling

Elin Fornander, enhetschef för Forskning och utveckling,
+46(0)8-519 556 68, elin.fornander@shm.se

Britta GeschwindFoU-koordinator med inriktning mot Sveriges museum om Förintelsen,
+46(0)8-519 556 95,britta.zetterstrom.geschwind@shm.se

Charlotte Hedenstierna-Jonson, forskare,
+46(0)8-519 557 24, charlotte.hedenstierna-jonson@shm.se

Janna Holmstedt, forskare,
+46(0)70 970 07 10, janna.holmstedt@shm.se

Lotta Fernstål, forskare med inriktning mot Sveriges museum om Förintelsen,
+46(0)8-5195 56 76, lotta.fernstal@shm.se

Ta reda på mer om myndighetens forskning och utveckling