Avdelningen för Samlingar och forskning

Avdelningen för samlingar och forskning ansvarar för att förvalta, vårda, bygga kunskap om, kontextualisera och tillgängliggöra de materiella och immateriella kulturarv som ingår i myndighetens samlingar och miljöer.

Avdelningen arbetar med hela ledet i kunskapsproduktionen, från studiet av enskilda föremål till tillgängliggörande av kunskap om samlingarna liksom dess sociala, politiska och kulturella sammanhang. Grunden för verksamheten är myndighetens samlingar och miljöer samt kunskapen om dem. Verksamheten ska med dessa källor som grund bidra till att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas.

Avdelningen för samlingar ansvarar vidare för att samordna myndighetens forskningsverksamhet. Grunden för denna verksamhet är att generera angelägen forskning, samverka med forskningsinstitutioner samt bistå med ändamålsenligt stöd för externa forskare. Forskningen ska bidra till myndighetens övriga verksamhet, exempelvis den publika.

Ansvarsområden

  • Förvaltning och vård av samlingar (inklusive bibliotek och historiska arkiv)
  • Kunskapsuppbyggnad och kontextualisering av samlingar (inklusive boksamling, fotografisamling och historiska arkiv)
  • Insamling och accession
  • Tillgängliggörande av samlingar och kunskap
  • Ansvar för miljömuseernas vårdplaner
  • Driva, utveckla och samordna myndighetens FoU-arbete

Medarbetare

Kent Andersson, chef avdelningen för Samlingar och forskning,
+46(0)8-519 556 60, kent.andersson@shm.se

Jacques Vincent, projektledare,
+46(0)8-519 553 45, jacques.vincent@shm.se

Lizette Gradén (tjänstledig),
+46(0)8–402 30 35, lizette.graden@shm.se

Enheten för den Arkeologiska samlingen

Elisabet Regner, enhetschef,
+46(0)8-519 556 67, elisabet.regner@shm.se

Amica Sundström, 1:e antikvarie, textil,
+46(0)8-519 556 74, amica.sundstrom@shm.se

Antje Wendt, antikvarie,
+46(0)8-519 556 85, antje.wendt@shm.se

Elin Fornander, 1:e antikvarie, stenålder,
+46(0)8-519 556 68, elin.fornander@shm.se

Gunnar Andersson, 1:e antikvarie, yngre järnålder,
+46(0)8-519 556 78, gunnar.andersson@shm.se

Helena Rosengren, antikvarie,
+46(0)8-519 556 61, helena.rosengren@shm.se

Jennie Arvidsson, 1:e konservator,
+46(0)8-519 557 40, jennie.arvidsson@shm.se

Jenny Nyberg, antikvarie med ansvar för tidigmodern arkeologi,
+46(0)8-519 557 19, jenny.nyberg@shm.se

Jessica Hedenskog, antikvarie,
+46(0)8-519 556 53, jessica.hedenskog@shm.se

Johnny Karlsson, 1:e antikvarie, osteologi,
+46(0)8-519 556 57, johnny.karlsson@shm.se

Nina Davis, 1:e antikvarie, samlingsförvaltning,
+46(0)8-519 556 51, nina.davis@shm.se

Sanna Stahre, antikvarie,
+46(0)8-519 557 15, sanna.stahre@shm.se

Sara Kusmin, antikvarie,
+46(0)8-519 556 92, sara.kusmin@shm.se

Thomas Eriksson, antikvarie med ansvar för bronsålder och äldre järnålder,
+46(0)8-519 556 59, thomas.eriksson@shm.se

Ulrik Skans, 1:e konservator,
+46(0)8-519 557 12, ulrik.skans@shm.se

Enheten för de Kulturhistoriska samlingarna

Annica Ewing, enhetschef,
+46(0)8-519 556 87, annica.ewing@shm.se

Adrian Klang Törnberg, antikvarie,
+46(0)8-519 553 44, adrian.klang@shm.se

Andreas Olsson, intendent, vapen,
+46(0)8-402 30 45, andreas.olsson@shm.se

Anja Kujala, intendent, Livrustkammarens bibliotek,
+46(0)8-402 30 19, anja.kujala@shm.se

Ann Hallström, konservator, papper,
+46(0)8-402 30 52, ann.hallstrom@shm.se

Ann-Cathrin Rothlind, konservator, måleri,
+46(0)8-402 30 51, ann-cathrin.rothlind@shm.se

Annika Williams, intendent, konst, konsthantverk,
+46(0)8-402 30 98, annika.williams@shm.se

Augusta Persson, konservator, textil,
+46(0)8-402 30 56, augusta.persson@shm.se

Florent Audy, antikvarie,
+46(0)8-519 553 51, florent.audy@shm.se

Inger Olovsson, intendent, dräkt, dräkttillbehör, inredningstextil,
+46(0)8-402 30 73, inger.olovsson@shm.se

Mattias Malmberg, målerikonservator,
+46(0)8-519 55 718, mattias.malmberg@shm.se

Martin Tunefalk, antikvarie med ansvar för medaljer, sedlar, polletter och bankhandlingar,
+46 (0)8-5195 5602, martin.tunefalk@shm.se

Peter Sedelius, konservator, metall,
+46(0)8-402 30 54, peter.sedelius@shm.se

Pia Bengtsson Melin, 1:e antikvarie, medeltid och kyrklig konst,
+46(0)8-519 556 69, pia.bengtsson.melin@shm.se

Richard Kjellgren, 1:e antikvarie, numismatik,
+46(0)8-519 553 14, richard.kjellgren@shm.se

Samuel Norrby, intendent,
+46(0)8-402 30 95, samuel.norrby@shm.se

Sofia Nestor, intendent, dräkt, dräkttillbehör, hästutrustning, vagnar,
+46(0)8-402 30 33, sofia.nestor@shm.se

Ulrika Bornestaf, 1:e antikvarie, numismatik,
+46(0)8-519 553 02, ulrika.bornestaf@shm.se

Enheten för Forskning och utveckling

Christina Fredengren, enhetschef,
+46(0)8-519 556 66, christina.fredengren@shm.se

Charlotte Hedenstierna-Jonson, forskare,
+46(0)8-519 557 24, charlotte.hedenstierna-jonson@shm.se

Jackie Taffinder, projektledare Alvastra, stenålder,
+46(0)8-519 556 62, jackie.taffinder@shm.se

Jonas Monié Nordin, forskare,
+46(0)8-519 557 37, jonas.nordin@shm.se

Lotta Fernstål, forskare,
+46(0)8-5195 56 76, lotta.fernstal@shm.se

Pia Laskar, forskare,
+46(0)8-404 30 43, pia.laskar@shm.se