Samlingar och Forskning

Personer som konserverar rustning på Livrustkammaren

Avdelningen ansvarar för att utveckla samlingarna samt arbetet med att säkra, förvalta, vårda, bygga kunskap om, kontextualisera och skapa tillgång till de materiella och immateriella kulturarv som ingår i myndighetens samlingar och museimiljöer. Avdelningen står för expertkunskap i kulturhistoriska frågor och arbetar med kunskapsproduktion.

Ansvarsområden

  • Förvärv till samlingarna
  • Förvaltning och vård av samlingar och museimiljöer
  • Kunskapsuppbyggnad och tillgängliggörande av samlingar, museimiljöer och kunskap
  • In- och utlån ur samlingar
  • Besök i samlingarna
  • Myndighetens forskning- och utvecklingsverksamhet (FoU)

Avdelningschef

Annica Ewing
+46(0)8-519 556 87, annica.ewing@shm.se

Medarbetare

Enheten för de arkeologiska samlingarna

Elisabet Regner, enhetschef,
+46(0)8-519 556 67, elisabet.regner@shm.se

Amica Sundström, förste antikvarie, textil,
+46(0)8-519 556 74, amica.sundstrom@shm.se

Antje Wendt, antikvarie, inriktning accession, vikingatid,
+46(0)8-519 556 85, antje.wendt@shm.se

Annika Jeppsson, museiassistent,
+46(0)8-51955734. Annika.jeppsson@shm.se

Camilla Hällbrink, konservator,
+46(0)8-5195666. Camilla.hallbrink@shm.se

Elin Ahlin Sundman, antikvarie med ansvar för humanosteologi,
+46(0)8-519 556 79, elin.ahlin.sundman@shm.se

Evelina Horn, museiassistent,
+46(0)8-51955736. Evelina.horn@shm.se

Helena Andersson, antikvarie ansvarig för stenålder,
+46(0)8-519 557 17. Helena.andersson@shm.se

Helena Rosengren, antikvarie, inriktning accession, medeltid,
+46(0)8-519 556 61, helena.rosengren@shm.se

Isak Ekberg, museiassistent,
+46(0)8-51955732. Isak.ekberg@shm.se

Jennie Arvidsson, förste konservator,
+46(0)8-519 557 40, jennie.arvidsson@shm.se

Jenny Nyberg, antikvarie med ansvar för tidig modern arkeologi,
+46(0)8-51955719, jenny.nyberg@shm.se

Jenny Radon, antikvarie,
+46(0)8-51955718. Jenny.radon@shm.se.

Jessica Hedenskog, antikvarie,
+46(0)8-519 556 53, jessica.hedenskog@shm.se

Kenneth Mathisen, antikvarie,
+46(0)8-51955745. Kenneth.mathisen@shm.se .

Maria Neijman, vikarierande antikvarie med ansvar för textil,
+46(0)8-51955702, Maria.neijman@shm.se

Marianne Kullander, antikvarie,
+46(0)8-51955699. Marianne.kullander@shm.se

Peter Nelson, antikvarie,
+46(0)8-51955728. Peter.nelson@shm.se

Sanna Stahre, antikvarie, inriktning accession och föremålshantering,
+46(0)8-519 557 15, sanna.stahre@shm.se

Sara Kusmin, antikvarie, inriktning accession, järnålder,
+46(0)8-519 556 92, sara.kusmin@shm.se

Sven Kalmring, antikvarie med ansvar för yngre järnålder,
+46(0)8-51955672, sven.kalmring@shm.se

Thomas Eriksson, antikvarie, ansvarig för bronsålder och äldre järnålder,
+46(0)8-519 556 59, thomas.eriksson@shm.se

Enheten för de kulturhistoriska samlingarna

Martin Tunefalk, enhetschef,
+46(0)8-5195 5602, martin.tunefalk@shm.se

Anna Tiberg Knutas, arkivarie, ansvarig för Sveriges museum om Förintelsens samlingar,
+46(0)8- 519 556 73,anna.tiberg.knutas@shm.se

Adrian Klang Törnberg, antikvarie, ansvarig för Kungliga Myntkabinettets samlingar,
+46(0)8-519 553 44, adrian.klang@shm.se

Albin Hedin, antikvarie, inriktning numismatik,
+46(0)8-519 556 86, albin.hedin@shm.se

Andreas Olsson, intendent, ansvarig för Livrustkammarens samlingar,
+46(0)8-402 30 45, andreas.olsson@shm.se

Angelica Landgren, museiassistent digitalisering,
+46 (0)8 -519 556 81, angelica.landgren@shm.se

Anja Kujala, intendent, inriktning mot bibliotek,
+46(0)8-402 30 19, anja.kujala@shm.se

Ann Hallström, konservator, ansvarig för papper,
+46(0)8-402 30 52, ann.hallstrom@shm.se

Ann Nordlöf, museiassistent digitalisering,
+46(0)8-519 556 93, ann.nordlof@shm.se

Ann-Sofie Stjernlöf, objektskonservator,
+46(0)8-519 556 82,  ann-sofie.stjernlof@shm.se

Augusta Persson, konservator, ansvarig för textil,
+46(0)8-402 30 56, augusta.persson@shm.se

Diana Chafik, intendent, ansvarig för Sveriges museum om Förintelsens samlingar,
+46(0)8-519 556 80, diana.chafik@shm.se

Eeva Jonsson, antikvarie,
+46(0)8-519 55 647, eeva.jonsson@shm.se

Elin Thomasson, intendent, ansvarig för Sveriges museum om Förintelsens samlingar,
+46(0)8-519 557 13, elin.thomasson@shm.se

Florent Audy, antikvarie, ansvarig för Kungliga Myntkabinettets samlingar,
+46(0)8-519 553 51, florent.audy@shm.se

Sofia Nestor, intendent, ansvarig för Livrustkammarens samlingar,
+46(0)8-402 30 33, sofia.nestor@shm.se

Ulrika Bornestaf, förste antikvarie, numismatik,
+46(0)8-519 553 02, ulrika.bornestaf@shm.se

Yael Fried, intendent, ansvarig för Sveriges museum om Förintelsens samlingar,
+46(0)8-519 556 83, yael.fried@shm.se

Enheten för de historiska husens samlingar

Marika Bogren, enhetschef,
+46 (0) 8-519 556 55, marika.bogren@shm.se

Anna Jelicic, museiassistent digitalisering,
+46(0)8-519 55 696, anna.jelicic@shm.se

Ann-Cathrin Rothlind, konservator, ansvarig för måleri,
+46(0)8-402 30 51, ann-cathrin.rothlind@shm.se

Annika Williams, intendent, ansvarig för Hallwylska samlingen,
+46(0)8-402 30 98, annika.williams@shm.se

Christina Tegnér, konservator,
+46(0)8519 556 84,- christina.tengner@shm.se

Inger Olovsson, intendent, ansvarig för Skoklosters slotts samlingar,
+46(0)8-402 30 73, inger.olovsson@shm.se

Jonas Häggblom, intendent, ansvarig för Skoklosters slotts samlingar,
+46(0)8-402 30 75, jonas.haggblom@shm.se

Maria Franzon, konservator, ansvarig för textil,
+46(0)8-402 30 58, maria.franzon@shm.se

Matias MalmbergFörste konservator,
+46(0)8-519 557 18, mattias.malmberg@shm.se

Pia Bengtsson Melin, förste antikvarie, medeltid och kyrklig konst,
+46(0)8-519 556 69, pia.bengtsson.melin@shm.se

Richard Kjellgren, förste antikvarie, numismatik,
+46(0)8-519 553 14, richard.kjellgren@shm.se

Samuel Norrby, intendent, ansvarig för Hallwylska samlingen,
+46(0)8-402 30 95, samuel.norrby@shm.se

Sanna Norman, museiassistent digitalisering,
+46(0)8-519 553 20, sanna.norman@shm.se

Enheten för forskning och utveckling

Elin Fornander, enhetschef för Forskning och utveckling,
+46(0)8-519 556 68, elin.fornander@shm.se

Britta GeschwindFoU-koordinator med inriktning mot Sveriges museum om Förintelsen,
+46(0)8-519 556 95,britta.zetterstrom.geschwind@shm.se

Charlotte Hedenstierna-Jonson, forskare,
+46(0)8-519 557 24, charlotte.hedenstierna-jonson@shm.se

Janna Holmstedt, forskare,
+46(0)70 970 07 10, janna.holmstedt@shm.se

Lotta Fernstål, forskare med inriktning mot Sveriges museum om Förintelsen,
+46(0)8-5195 56 76, lotta.fernstal@shm.se

Ta reda på mer om myndighetens forskning och utveckling