Kommunikation och utställningar

Kommunikation och utställningar ansvarar för att i samarbete med övriga avdelningar stödja, driva och utveckla marknadsföring, kommunikation, mediaproduktion och förmedling. Avdelningen ansvarar för samordning och utveckling av publika projekt såsom utställningsproduktioner samt museibutiker och strategiska samarbeten och allianser.

Avdelningschef

Fredrik Lindén, chef avdelningen för Kommunikation och Utställningar,
+46(0)70-667 00 82, fredrik.linden@shm.se

Kommunikationsteamet

Anna Glowacki, kommunikatör, pressansvarig Hallwylska museet,
+46(0)8-519 553 12, anna.glowacki@shm.se

Annica Jacobson Vellinga, kommunikatör, grafisk formgivare,
annica.vellinga@shm.se, +46 (0)8-519 557 29

Anton Wigbrand, kommunikatör, pressansvarig för Sveriges museum om Förintelsen,
+46(0)8-519 557 50, anton.wigbrand@shm.se

Charlotta Andersson, kommunikatör, grafisk formgivare,
+46(0)8-402 30 16, charlotta.andersson@shm.se

Jenny Marchi, kommunikatör, grafisk formgivare,
+46(0)8-519 556 45, jenny.marchi@shm.se

Maria Rosén, kommunikatör, pressansvarig Livrustkammaren,
+46(0)8-402 30 15, maria.rosen@shm.se

Susanne Samuelsson, kommunikatör, pressansvarig Tumba Bruksmuseum,
ansvarig strategiska samarbeten och allianser,
+46(0)8-402 30 17, susanne.samuelsson@shm.se

Åsa Hallemar, kommunikatör, pressansvarig Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet,
+46(0)8-519 553 07, asa.hallemar@shm.se

Enheten för digital förmedling och kommunikation

Enhetschef, vakant

Clara Carlson, kommunikatör,
+46(0)8-402 30 13, clara.carlson@shm.se

Emma Ågrahn, redaktör sociala medier och kommunikatör,
pressansvarig Skoklosters slott,
+46(0)8-402 30 18, emma.agrahn@shm.se

Linn Cederborg, kommunikatör,
+46(0)8-519 557 21, linn.cederborg@shm.se

Jasmine-Beatrice Hansén, digital producent,
+46(0)8-519 557 38, jasmine-beatrice.hansen@shm.se

Jennifer Lindblad, kommunikatör,
+46(0)8-519 55 723, jennifer.lindblad@shm.se

Petrina Vasileiou, digital intendent,
+46(0)8-519 556 38, petrina.vasileiou@shm.se

Wilhelm Lagercrantz, intendent digital strateg,
+46(0)8-519 557 25, wilhelm.lagercrantz@shm.se

Enheten för projekt och mediaproduktion

Susanna Zidén, enhetschef,
+46(0)8-519 557 03, susanna.ziden@shm.se

Cecilia Marmolin, projektledare,
+46(0)8-519 556 09, cecilia.marmolin@shm.se

Daniel Gustafsson, filmare och fotograf,
+46(0)8-519 556 14, daniel.gustafsson@shm.se

Erik Lernestål, gruppledare mediaproduktion,
+46(0)8-402 30 55, erik.lernestal@shm.se

Frida Starck Lindfors, projektledare,
+46(0)8-519 55 654, frida.starck.lindfors@shm.se

Gösta Sandell, intendent digital förmedling,
+46(0)8-402 30 84, gosta.sandell@shm.se

Helena Bonnevier, fotograf,
+46(0)8-519 557 39, helena.bonnevier@shm.se

Jens Mohr, fotograf,
+46(0)8-402 30 53, jens.mohr@shm.se

Johan Enberg, produktionsledare,
+46(0)8-519 557 20, johan.enberg@shm.se

Lawen Mohtadi, projektledare,
+46(0)8-519 556 94, lawen.mohtadi@shm.se

Mårten Jansson, projektledare (tjänstledig),
+46(0)8-402 30 82, marten.jansson@shm.se

Niklas Bergquist, utställningsformgivare och produktionsledare,
+46(0)8-519 557 22, niklas.bergquist@shm.se

Ola Myrin, fotograf,
+46(0)8-519 553 50, ola.myrin@shm.se

Pernilla Tenje, utställningsformgivare och produktionsledare,
+46(0)8-519 556 64, pernilla.tenje@shm.se

Sara Carlin, projektledare,
+46(0)8-519 553 01, sara.carlin@shm.se

Butiksutveckling

Anna Lysén, gruppledare butiksutveckling,
+46 (0)8-519 556 34, anna.lysen@shm.se

Camilla Tamm, inköpare museibutikerna,
+46(0)8-402 30 11, camilla.tamm@shm.se