Avdelningen för Kommunikation och Utställningar

Avdelningen ansvarar för att i samarbete med övriga avdelningar driva och utveckla verksamhet inom kommunikation, utställningar och projekt, museibutiker och strategiska samarbeten och allianser med externa parter.

Avdelningen ansvarar för att tillhandahålla kommunikationsstöd till museerna och dess olika varumärken samt vid behov till övriga delar av myndigheten. Avdelningen ska i samverkan med övriga avdelningar leda projekt samt utveckla utställningsproduktion och teknik och museibutikernas resultatområde och utveckling. Att utveckla strategiska samarbeten med externa parter, till exempel sponsorer, ingår i avdelningens uppdrag.

Grunden för verksamheten är myndighetens samlingar och miljöer samt kunskapen om dem. Verksamheten ska med dessa källor som grund bidra till att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas.

Ansvarsområden

  • Kommunikation (strategiska och operativa frågor för myndigheten samt dess olika varumärken)
  • Utställnings- och publika projekt (planering och projektledning)
  • Utställningsteknik (metodutveckling, stöd och förvaltning)
  • Museibutiker (inköp och butiksutveckling)
  • Externa samarbeten och allianser (särskilt sponsring)

Medarbetare

Fredrik Lindén, chef avdelningen för Kommunikation och Utställningar,
+46(0)70-667 00 82, fredrik.linden@shm.se

Anna Glowacki, kommunikatör,
+46(0)8-519 553 12, anna.glowacki@shm.se

Camilla Tamm, inköpare museibutikerna,
+46(0)8-402 30 11, camilla.tamm@shm.se

Cecilia Marmolin, projektledare,
+46(0)8-519 556 09, cecilia.marmolin@shm.se

Charlotta Andersson, kommunikatör, grafisk formgivare,
+46(0)8-402 30 16, charlotta.andersson@shm.se

Clara Carlson, kommunikatör, webbredaktör,
+46(0)8-402 30 13, clara.carlson@shm.se

Emma Ågrahn, redaktör sociala medier och kommunikatör,
pressansvarig Skoklosters slott
+46(0)8-402 30 18, emma.agrahn@shm.se

Frida Starck Lindfors, projektledare,
+46(0)8-519 55 654, frida.starck.lindfors@shm.se

Jenny Marchi, kommunikatör, grafisk formgivare,
+46(0)8-519 556 45, jenny.marchi@shm.se

Malin Löfmark, gruppchef butik och besöksservice,
+46(0)8-519 556 43, malin.lofmark@shm.se

Maria Rosén, kommunikatör, pressansvarig
Livrustkammaren, Hallwylska museet,
+46(0)8-402 30 15, maria.rosen@shm.se

Mårten Jansson, projektledare,
+46(0)8-402 30 82, marten.jansson@shm.se

Pernilla Tenje, utställningsformgivare och produktionsledare,
+46(0)8-519 556 64, pernilla.tenje@shm.se

Susanna Zidén, verksamhetsansvarig Projekt och Utställningar,
+46(0)8-519 557 03, susanna.ziden@shm.se

Susanne Samuelsson, kommunikatör, pressansvarig Tumba Bruksmuseum,
ansvarig strategiska samarbeten och allianser,
+46(0)8-402 30 17, susanne.samuelsson@shm.se

Ulrika Mannberg, kommunikatör, pressansvarig
Historiska museet och myndigheten Statens historiska museer,
+46(0)8-519 557 31, ulrika.mannberg@shm.se

Åsa Hallemar, kommunikatör, pressansvarig Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet,
+46(0)8-519 553 07, asa.hallemar@shm.se