Avdelningen för Kommunikation och Utställningar

Avdelningen ansvarar för att i samarbete med övriga avdelningar driva och utveckla verksamhet inom kommunikation, utställningar och projekt, museibutiker och strategiska samarbeten och allianser med externa parter.

Avdelningen ansvarar för att tillhandahålla kommunikationsstöd till myndigheten och de museer som ingår i denna. Avdelningen leder projekt i samverkan med övriga avdelningar samt utvecklar utställningsproduktion och teknik. I avdelningen ingår även museibutikernas resultatområde och utveckling. Att utveckla strategiska samarbeten med externa parter, till exempel sponsorer, ingår också i uppdraget.

Grunden för verksamheten är myndighetens samlingar och miljöer samt kunskapen om dem. Verksamheten ska med dessa källor som grund bidra till att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas.

Ansvarsområden

  • Kommunikation (strategiska och operativa frågor för myndigheten samt dess olika varumärken)
  • Utställnings- och publika projekt (planering och projektledning)
  • Utställningsteknik (metodutveckling, stöd och förvaltning)
  • Museibutiker (inköp och butiksutveckling)
  • Externa samarbeten och allianser (särskilt sponsring)

Avdelningschef

Fredrik Lindén, chef avdelningen för Kommunikation och Utställningar,
+46(0)70-667 00 82, fredrik.linden@shm.se

Kommunikationsteamet

Anna Glowacki, kommunikatör, pressansvarig Hallwylska museet,
+46(0)8-519 553 12, anna.glowacki@shm.se

Annica Jacobson Vellinga, kommunikatör, grafisk formgivare,
annica.vellinga@shm.se, +46 (0)8-519 557 29

Anton Wigbrand, kommunikatör, pressansvarig för Sveriges museum om Förintelsen,
+46(0)8-519 557 50, anton.wigbrand@shm.se

Charlotta Andersson, kommunikatör, grafisk formgivare,
+46(0)8-402 30 16, charlotta.andersson@shm.se

Clara Carlson, kommunikatör,
+46(0)8-402 30 13, clara.carlson@shm.se

Emma Ågrahn, redaktör sociala medier och kommunikatör,
pressansvarig Skoklosters slott,
+46(0)8-402 30 18, emma.agrahn@shm.se

Jennifer Lindblad, kommunikatör,
+46(0)8-519 55 723, jennifer.lindblad@shm.se

Jenny Marchi, kommunikatör, grafisk formgivare,
+46(0)8-519 556 45, jenny.marchi@shm.se

Linn Cederborg, kommunikatör,
+46(0)8-519 557 21, linn.cederborg@shm.se

Maria Rosén, kommunikatör, pressansvarig Livrustkammaren,
+46(0)8-402 30 15, maria.rosen@shm.se

Susanne Samuelsson, kommunikatör, pressansvarig Tumba Bruksmuseum,
ansvarig strategiska samarbeten och allianser,
+46(0)8-402 30 17, susanne.samuelsson@shm.se

Ulrika Mannberg, kommunikatör, pressansvarig för myndigheten Statens historiska museer,
+46(0)8-519 557 31, ulrika.mannberg@shm.se

Åsa Hallemar, kommunikatör, pressansvarig Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet,
+46(0)8-519 553 07, asa.hallemar@shm.se

Enheten för projekt och utställningar

Susanna Zidén, enhetschef Projekt och Utställningar,
+46(0)8-519 557 03, susanna.ziden@shm.se

Cecilia Marmolin, projektledare,
+46(0)8-519 556 09, cecilia.marmolin@shm.se

Frida Starck Lindfors, projektledare,
+46(0)8-519 55 654, frida.starck.lindfors@shm.se

Johan Enberg, produktionsledare,
+46(0)8-851955720, johan.enberg@shm.se

Mårten Jansson, projektledare,
+46(0)8-402 30 82, marten.jansson@shm.se

Niklas Bergquist, utställningsformgivare och produktionsledare,
+46(0)8-519 557 22, niklas.bergquist@shm.se

Pernilla Tenje, utställningsformgivare och produktionsledare,
+46(0)8-519 556 64, pernilla.tenje@shm.se

Sara Carlin, projektledare,
+46(0)8-519 553 01, sara.carlin@shm.se

Butiksutveckling

Anna Lysén, gruppledare butiksutveckling,
anna.lysen@shm.se, +46 (0)8-519 556 34

Camilla Tamm, inköpare museibutikerna,
+46(0)8-402 30 11, camilla.tamm@shm.se