Upphandling

Statens historiska museer (SHM) är en statlig myndighet och upphandlar enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling.

Pågående upphandlingar

Alla myndighetens upphandlingar presenteras i databasen Opic.

Upphandlingsplan

Upphandlingsplanen visar de upphandlingar som ska göras inom Statens historiska museer (SHM) under året, till följd av att avtal löper ut eller vid nya upphandlingsbehov som överstiger direktupphandlingsgränsen. Upphandlingsplanen kan komma att ändras under året.

Upphandlingsplanen är indelad i upphandlingar som SHM kommer att genomföra samt de upphandlingar som genomförs i samordning med andra statliga myndigheter.

De avrop som SHM kommer att genomföra från Kammarkollegiet eller via eget ramavtal redovisas inte i nedanstående upphandlingsplan.

Planerade upphandlingar 2022

Upphandlingar som genomförs av SHM Planerad uppstart Samordnade upphandlingar med extern part Planerad uppstart
Service- och konsulttjänster AV-teknik samt AV-produkter

 

Q1

Ljusarmaturer Q4
Service- och konsulttjänster AV-teknik samt AV-produkter Q1 Bevakningstjänster Q1
Utbyte av komponent i GIS- och databassystem Q1
Kassasystem Q1
Intranät Q4
Audioguider Q4
Digitalbyrå Q4
Specialistkonsulter till Arkeologerna Q4
Montrar Q4

Kontakt

För frågor om upphandlingsplanen

Vid frågor om upphandlingsplanen rörande Statens historiska museers upphandlingar är ni välkomna att kontakta upphandlingsenheten på upphandling@shm.se.

För frågor om en specifik upphandling

Kontakta ansvarig handläggare för upphandlingen. Ansvarig hittar du i respektive upphandling i databasen Opic.

För övriga frågor kontakta registrator på registrator@shm.se.

Personuppgifter vid upphandling

Så här behandlar vi dina personuppgifter vid anbud