Upphandling

Statens historiska museer (SHM) är en statlig myndighet och upphandlar enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling.

Pågående upphandlingar

Alla myndighetens upphandlingar presenteras i databasen Opic.

Planerade upphandlingar 2022

Varje år tar SHM fram en plan för vilka upphandlingar som ska annonseras eller påbörjas under året. Upphandlingsplanen är indelad i upphandlingar som myndigheten kommer att genomföra samt de upphandlingar som genomförs tillsammans med andra statliga myndigheter.

De avrop som SHM kommer att genomföra från Kammarkollegiet eller via eget ramavtal redovisas inte i nedanstående upphandlingsplan.

Upphandlingsplanen kan komma att ändras under året.

Upphandlingsplan

Upphandlingar som genomförs av SHM Planerad uppstart
Grafisk produktion Q1
Tryckeritjänst Q1
Service- och konsulttjänster AV-teknik samt AV-produkter Q1
Foto- och digitaliseringsutrustning Q1
Utbyte av komponent i GIS- och databassystem Q1
Kassasystem Q1
Intranät Q2
Audioguider Q3
Digitalbyrå Q4
Samordna upphandling med extern part Planerad uppstart
Telefoni Q1
Ljusarmaturer Q1
Konsthanteringstjänster/Linjetransporter Q1
Bevakningstjänster Q3

Kontakt

För frågor om upphandlingsplanen

Vid frågor om upphandlingsplanen är ni välkomna att kontakta myndighetens upphandlingsenhet på upphandling@shm.se.

För frågor om en specifik upphandling

Kontakta ansvarig handläggare för upphandlingen. Ansvarig hittar du i respektive upphandling i databasen Opic.

För övriga frågor kontakta registrator på registrator@shm.se.