Upphandling

Statens historiska museer är en statlig myndighet och har skyldighet att upphandla vid köp av varor och tjänster.

Pågående upphandlingar

Alla myndighetens upphandlingar presenteras i databasen Opic.

Besök databasen

Har du frågor om en specifik upphandling?

Kontakta ansvarig handläggare för upphandlingen. Ansvarig hittar du i respektive upphandling i databasen Opic.

För övriga frågor kontakta registrator, registrator@shm.se.