Upphandling

Statens historiska museer (SHM) är en statlig myndighet och upphandlar enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling.

Pågående upphandlingar

Alla myndighetens upphandlingar presenteras i databasen Opic.

Upphandlingsplan

Upphandlingsplanen visar de upphandlingar som ska göras inom Statens historiska museer (härefter SHM) under året, till följd av att avtal löper ut eller vid nya upphandlingsbehov som överstiger direktupphandlingsgränsen. Upphandlingsplanen kan komma att ändras under året.

De avrop som SHM kommer att genomföra från Kammarkollegiet eller via eget ramavtal redovisas inte i nedanstående upphandlingsplan.

Planerade upphandlingar 2023

Upphandlingar som genomförs av SHM Planerad uppstart
Kassasystem 2022 (Klar)
Keramiska analyser och litiska analyser 2022 (Klar)
Konserveringstjänster 2022 (Klar)
Digitalbyrå 2022 (Klar)
Intranät Q3
Juridiska tjänster Q4

Kontakt

För frågor om upphandlingsplanen

Vid frågor om upphandlingsplanen rörande Statens historiska museers upphandlingar är ni välkomna att kontakta upphandlingsenheten på upphandling@shm.se.

För frågor om en specifik upphandling

Kontakta ansvarig handläggare för upphandlingen. Ansvarig hittar du i respektive upphandling i databasen Opic.

För övriga frågor kontakta registrator på registrator@shm.se.

Personuppgifter vid upphandling

Så här behandlar vi dina personuppgifter vid anbud