Upphandling

Statens historiska museer är en statlig myndighet och ska vid köp av varor och tjänster upphandla enligt lagen om offentlig upphandling.

Pågående upphandlingar

Sök myndighetens pågående upphandlingar i databasen Opic

Om du har frågor

Har du frågor om en specifik upphandling, kontakta ansvarig handläggare. Namn och kontaktinformation framgår av den annons som beskriver respektive upphandling, se länken ovan.

För övriga frågor kontakta registrator, registrator@shm.se.

Ansvarig för myndighetens inköp och upphandlingar är Angelina Gemert