Upphandling

Statens historiska museer (SHM) är en statlig myndighet och upphandlar enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling.

Pågående upphandlingar

Alla myndighetens upphandlingar presenteras i databasen Opic.

Upphandlingsplan

Upphandlingsplanen visar de upphandlingar som ska göras inom Statens historiska museer (härefter SHM) under året, till följd av att avtal löper ut eller vid nya upphandlingsbehov som överstiger direktupphandlingsgränsen. Upphandlingsplanen kan komma att ändras under året.

De avrop som SHM kommer att genomföra från Kammarkollegiet eller via eget ramavtal redovisas inte i nedanstående upphandlingsplan.

Planerade upphandlingar 2024

Upphandlingar som genomförs av SHM Planerad uppstart
Städtjänster Q1
Tjäntekoncession Café- och restaurangverksamhet Tumba bruksmuseum (annonserad direktupphandling) Q1
Bokningssystem Q1
Projektstyrning (Personal-och bemanningssystem) Q1
Maskintjänster (Stockholm Uppsala) Q1
Maskintjänster (Mölndal) Q1
Maskintjänster (Lund) Q1
Maskintjänster (Linköping) Q1
Teknisk konsult till sprinklerprojekt Q2
Hyra av RTK-GNSS, totalstationer, GNSS-mottagare och 3D-laser Q2
Hyra av bodar och vagnar Q2

Kontakt

För frågor om upphandlingsplanen

Vid frågor om upphandlingsplanen rörande Statens historiska museers upphandlingar är ni välkomna att kontakta upphandlingsenheten på upphandling@shm.se.

För frågor om en specifik upphandling

Kontakta ansvarig handläggare för upphandlingen. Ansvarig hittar du i respektive upphandling i databasen Opic.

För övriga frågor kontakta registrator på registrator@shm.se.

Personuppgifter vid upphandling

Så här behandlar vi dina personuppgifter vid anbud