Vikingafenomenet

I projektet, som leds av Uppsala universitet, studeras ”Vikingafenomenets” upprinnelse och framväxt ur en mängd olika perspektiv, där forskningen vid SHM inriktar sig mot Vikingarnas ekonomi.  Målet är att utforska vikingatågens organisatoriska och ekonomiska förutsättningar och hur de formas av och formar skandinaviska identiteter. Centrala frågor rör hur räderna var strukturerade, med jämförelser till etablerade forskningen kring ”piracy”, vilken roll kvinnorna spelade och slavhandelns betydelse både för räderna och för samhället i stort.

Projektet leds av Neil Price vid Uppsala universitet och pågår under 2016 – ­2025.  Det finansieras inom Vetenskapsrådets Rådsprofessursprogram.

Kontaktperson

Charlotte Hedenstierna-Jonson: charlotte.hedenstierna-jonson@shm.se

Om Vikingafenomenet på projektets webbplats