Nyheter

2020-01-10

Fyndhantering av Ostlänken

Inför den planerade järnvägen Ostlänken, mellan Södertälje och Linköping, har förhandsbesked tagits om att allt fyndmaterial ska fyndfördelas till Statens Historiska Museers arkeologiska samling (SHM). Fördelningen innebär att fynden ska registreras, märkas, uppordnas och lämnas in enligt SHM:s principer: Anvisningar för hantering av arkeologiska fynd Ostlänken.pdf Att skriva streckkodsetiketter.pdf Kontakt fyndhantering Ostlänken Ytterligare information eller rådgivning ...

2019-12-09

Fortsatt stopp av utlån ur samlingarna

Under 2020 behöver SHM prioritera arbetet med nya utställningar. Nuvarande lånestopp ur de arkeologiska föremålssamlingarna förlängs därför fram till 2020-06-30. Från årsskiftet påbörjas handläggning av låneansökningar ur den osteologiska samlingen. Handläggningstiden för dessa lån förlängs tillfälligt under hela 2020 från sex månader till tio månader.

2019-08-09

Försoningsceremoni vid Gammplatsen

På Urfolkens dag, den 9 augusti 2019, skedde den största repatrieringen någonsin i Sverige. Kvarlevor från ett 25-tal individer återbördades till sina viloplatser under en ceremoni vid Gammplatsen i Lycksele. Katherine Hauptman, chef för Historiska museet, talade och framförde en ursäkt till det samiska folket. Ett varmt tack till er alla för att vi är ...

2019-05-29

Tillfällig begränsning av besök i SHM:s samlingar

För närvarande pågår omfattande ombyggnationer i Statens historiska museers lokaler (SHM) parallellt med att stora utställningsprojekt genomförs. Flera av de lokaler där forskare normalt kan studera föremål ur samlingarna är därför inte tillgängliga. På grund av detta har SHM fram till utgången av 2019 begränsade möjligheter att ta emot besökare som önskar studera föremål eller ...

2018-11-30

Begränsning av besök i SHM:s samlingar

I Statens historiska museer (SHM) ingår sedan 1 januari 2018 Historiska museet, Kungliga myntkabinettet, Livrustkammaren, Skokloster samt stiftelsen Hallwylska museet. För närvarande pågår omfattande ombyggnationer i myndighetens lokaler parallellt med att stora utställningsprojekt genomförs. Arbetsbelastningen är hög, och de lokaler där forskare normalt kan studera föremål ur samlingarna är för närvarande inte tillgängliga. SHM har därför ...

2018-08-15

SHM får anslag från Getty Foundation

Statens historiska museer har tilldelats över en miljon kronor från Getty Foundation inom ramen för projektet Getty´s Conserving Canvas Initiative. Anslaget kommer att användas till ett internationellt seminarium på Skoklosters slott i juni nästa år. – Vi är både glada och stolta för erkännandet av vårt programförslag Skokloster Summer Institute. Det är viktig kunskap inom ...

2018-06-13

Stopp för utlåning

Under perioden 1 juli 2018 till och med 1 september 2019 har vi tyvärr inte möjlighet att bevilja utlån av föremål ur Livrustkammarens, Hallwylska museet eller Skoklosters slotts samlingar. Under den perioden kommer myndighetens konservatorer och intendenter att jobba intensivt med bygget av nya utställningar på Livrustkammaren och Skoklosters slott.

2018-04-03

Katherine Hauptman ny chef för Historiska

Katherine Hauptman blir ny chef för Historiska museet i Stockholm. I uppdraget ingår att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia och att utveckla museet till ett ännu mer populärt besöksmål. – Med sin breda och djupa kompetens är Katherine Hauptman helt rätt som chef för Historiska och jag ser fram emot att följa ...

2018-03-21

Maria Jansén får tre år till

Regeringen har vid sammanträde den 21 mars beslutat att förlänga Maria Janséns förordnande som överintendent vid Statens historiska museer med tre år. Maria Jansén utsågs 2012 till överintendent för en period om sex år. Förlängningen innebär att hon blir kvar på posten till 2021. – Naturligtvis är jag jätteglad för det fortsatta förtroendet, kommenterar Maria ...

2018-02-22

Fredrik Lindén ny chef för kommunikation

Fredrik Lindén, informationsdirektör på Schibsted Media Sverige, tillträder tjänsten som kommunikationschef vid Statens historiska museer. I uppdraget ingår att utveckla och stärka kommunikationsarbetet vid den nya myndigheten och dess olika verksamheter. – Vi är oerhört glada över rekryteringen av Fredrik Lindén, säger Maria Jansén, överintendent vid Statens historiska museer. – Vi står inför ett spännande ...