2020-02-26

Friande dom i tingsrätten

Den före detta anställde vid Kungl. Myntkabinettet som åtalats för grovt häleri frikändes av Stockholms tingsrätt på onsdagen.

2013 upptäcktes att föremål saknades i museets samlingar. En polisutredning inleddes samtidigt som museet påbörjade en omfattande och systematisk inventering av samlingarna.

Under 2017 åtalades och dömdes en före detta chef för grov stöld av ett 30-tal föremål. En mynthandlare dömdes för grovt häleri av samma föremål. I samband med detta beslagtog polisen fem mynt och två sedlar som har återlämnats till Kungl. Myntkabinettet.

̶  Det är allvarligt att föremål försvunnit från våra samlingar. För att förhindra att sådant här sker i framtiden har vi på flera sätt skärpt våra säkerhetsrutiner. Bland annat har vi lagt mer resurser på att fotografera och registrera föremålen digitalt vilket ökar kontrollen och säkerheten på längre sikt. Vi har även infört striktare rutiner i hanteringen av föremålen i samlingarna, säger museichef Cecilia von Heijne.

Sammanlagt saknas cirka 1500 föremål, främst guld- och silvermynt. Merparten av föremålen tros ha försvunnit mellan 1997 och 2012, efter att Kungl. Myntkabinettet öppnade på Slottsbacken i Gamla stan. Inför flytten dit gjordes en omfattande inventering och jämförelser med den inventeringen visar att mycket har försvunnit efter det.

Kungl. Myntkabinettet – Sveriges ekonomiska museum har nyligen flyttat från Slottsbacken i Gamla stan till samma byggnad som Historiska museet på Narvavägen 13-17. Där öppnar den första utställningen i november 2020. Museets samlingar innehåller mynt, sedlar, medaljer och andra föremål med numismatisk eller finanshistorisk anknytning. Samlingarna består av 650 000 föremål av vilka 450 000 är mynt.