2019-05-29

Tillfällig begränsning av besök i SHM:s samlingar

För närvarande pågår omfattande ombyggnationer i Statens historiska museers lokaler (SHM) parallellt med att stora utställningsprojekt genomförs. Flera av de lokaler där forskare normalt kan studera föremål ur samlingarna är därför inte tillgängliga. På grund av detta har SHM fram till utgången av 2019 begränsade möjligheter att ta emot besökare som önskar studera föremål eller osteologiskt material i de samlingar som myndigheten förvaltar.

Möjligheterna att ta emot besök i samlingarna varierar beroende på vilka föremål det gäller men också på huruvida lokalen där besöket ska genomföras är tillgänglig. Vid önskemål om forskarbesök görs därför en bedömning från fall till fall genom kontakt med enhetschef som tar frågan vidare till respektive handläggare. Då vi har större möjligheter att ta emot ett besök om det kan planeras med god framförhållning bör kontakt tas så tidigt som möjligt.

Kontakt SHM:s samlingar

Vid önskemål om besök i de arkeologiska samlingarna inklusive de osteologiska samlingarna eller i Historiska museets textilsamling, kontakta enhetschef Elisabet Regner, elisabet.regner@shm.se, telefon 08-5195 56 67. Vid önskemål om besök i Livrustkammarens, Skoklosters slotts, Hallwylska Museet eller Kungliga Myntkabinettets samlingar kontakta tf enhetschef Annica Ewing, annica.ewing@shm.se, telefon 08-5195 56 87.

Statens historiska museer

I myndigheten Statens historiska museer (SHM) ingår museerna Hallwylska museet, Historiska museet, Kungliga Myntkabinettet, Livrustkammaren, Skoklosters slott och Tumba bruksmuseum.