2020-01-10

Fyndhantering av Ostlänken

Inför den planerade järnvägen Ostlänken, mellan Södertälje och Linköping, har förhandsbesked tagits om att allt fyndmaterial ska fyndfördelas till Statens Historiska Museers arkeologiska samling (SHM).

Fördelningen innebär att fynden ska registreras, märkas, uppordnas och lämnas in enligt SHM:s principer:

Kontakt fyndhantering Ostlänken
Ytterligare information eller rådgivning angående praktiska och tekniska detaljer kan fås genom att skicka en fråga till: Ostlanken@shm.se