2018-11-30

Begränsning av besök i SHM:s samlingar

I Statens historiska museer (SHM) ingår sedan 1 januari 2018 Historiska museet, Kungliga myntkabinettet, Livrustkammaren, Skokloster samt stiftelsen Hallwylska museet. För närvarande pågår omfattande ombyggnationer i myndighetens lokaler parallellt med att stora utställningsprojekt genomförs. Arbetsbelastningen är hög, och de lokaler där forskare normalt kan studera föremål ur samlingarna är för närvarande inte tillgängliga.

SHM har därför under första halvåret 2019 begränsade möjligheter att ta emot besökare som önskar studera material i de samlingar som myndigheten förvaltar.

Vid önskemål om forskarbesök i de arkeologiska samlingarna kontakta enhetschef Elisabet Regner, elisabet.regner(a)shm.se, +46(0)8-519 556 67. Vid önskemål om besök i de kulturhistoriska samlingarna kontakta tf enhetschef Annica Ewing, annica.ewing(a)shm.se, +46(0)8-519 556 87.