2018-06-13

Stopp för utlåning

Under perioden 1 juli 2018 till och med 1 september 2019 har vi tyvärr inte möjlighet att bevilja utlån av föremål ur Livrustkammarens, Hallwylska museet eller Skoklosters slotts samlingar.

Under den perioden kommer myndighetens konservatorer och intendenter att jobba intensivt med bygget av nya utställningar på Livrustkammaren och Skoklosters slott.