2020-03-17

Information med anledning av coronaviruset

Vi på SHM tar spridningen av coronaviruset på stort allvar och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Museerna har öppet som vanligt, men programverksamheten påverkas.

Inställd programverksamhet

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om mindre evenemang ställer museerna in sin publika aktiviteter såsom visningar, föreläsningar och andra programpunkter fram till och med 14 april. Åtgärden görs för att minska smittspridningen av coronaviruset och inte minst av omsorg för våra äldre och personer med allvarlig sjukdom.

Fortsatt öppet för besök på egen hand

Museerna håller fortsatt öppet för besök på egen hand, men vi begränsar insläppet av besökare på varje museum.