2019-12-09

Fortsatt stopp av utlån ur samlingarna

Under 2020 behöver SHM prioritera arbetet med nya utställningar. Nuvarande lånestopp ur de arkeologiska föremålssamlingarna förlängs därför fram till 2020-06-30. Från årsskiftet påbörjas handläggning av låneansökningar ur den osteologiska samlingen. Handläggningstiden för dessa lån förlängs tillfälligt under hela 2020 från sex månader till tio månader.