Nyheter

2020-03-18

Ändrade öppettider för myndighetens registratur

Från och med den 18 mars har myndighetens expeditionstid kl 10.00-12.00 varje helgfri vardag istället för kl 9.00-15.00. Detta gäller tillsvidare.

2020-03-17

Information med anledning av coronaviruset

Vi på SHM tar spridningen av coronaviruset på stort allvar och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Museerna har öppet som vanligt, men programverksamheten påverkas. Inställd programverksamhet Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om mindre evenemang ställer museerna in sin publika aktiviteter såsom visningar, föreläsningar och andra programpunkter fram till och med 14 april. Åtgärden görs för att minska ...

2020-03-02

Uppehåll med myntbestämningsuppdrag

SHM kommer fram till slutet av 2022 inte att åta sig några nya myntbestämningsuppdrag från externa uppdragsgivare. Beslutet grundar sig på hög arbetsbelastning i och med flytten och arbetet med Kungl. Myntkabinettet nya basutställning som öppnar 2022. Myntbestämningar är en viktig del av verksamheten som breddar kunskapen om nya myntfynd i Sverige. Därför önskar SHM att ...

2020-02-26

Friande dom i tingsrätten

Den före detta anställde vid Kungl. Myntkabinettet som åtalats för grovt häleri frikändes av Stockholms tingsrätt på onsdagen. 2013 upptäcktes att föremål saknades i museets samlingar. En polisutredning inleddes samtidigt som museet påbörjade en omfattande och systematisk inventering av samlingarna. Under 2017 åtalades och dömdes en före detta chef för grov stöld av ett 30-tal ...

2020-01-10

Fyndhantering av Ostlänken

Inför den planerade järnvägen Ostlänken, mellan Södertälje och Linköping, har förhandsbesked tagits om att allt fyndmaterial ska fyndfördelas till Statens Historiska Museers arkeologiska samling (SHM). Fördelningen innebär att fynden ska registreras, märkas, uppordnas och lämnas in enligt SHM:s principer: Anvisningar för hantering av arkeologiska fynd Ostlänken.pdf Att skriva streckkodsetiketter.pdf Kontakt fyndhantering Ostlänken Ytterligare information eller rådgivning ...

2019-12-09

Fortsatt stopp av utlån ur samlingarna

Under 2020 behöver SHM prioritera arbetet med nya utställningar. Nuvarande lånestopp ur de arkeologiska föremålssamlingarna förlängs därför fram till 2020-06-30. Från årsskiftet påbörjas handläggning av låneansökningar ur den osteologiska samlingen. Handläggningstiden för dessa lån förlängs tillfälligt under hela 2020 från sex månader till tio månader.

2019-08-09

Försoningsceremoni vid Gammplatsen

På Urfolkens dag, den 9 augusti 2019, skedde den största repatrieringen någonsin i Sverige. Kvarlevor från ett 25-tal individer återbördades till sina viloplatser under en ceremoni vid Gammplatsen i Lycksele. Katherine Hauptman, chef för Historiska museet, talade och framförde en ursäkt till det samiska folket. Ett varmt tack till er alla för att vi är ...

2019-05-29

Tillfällig begränsning av besök i SHM:s samlingar

För närvarande pågår omfattande ombyggnationer i Statens historiska museers lokaler (SHM) parallellt med att stora utställningsprojekt genomförs. Flera av de lokaler där forskare normalt kan studera föremål ur samlingarna är därför inte tillgängliga. På grund av detta har SHM fram till utgången av 2019 begränsade möjligheter att ta emot besökare som önskar studera föremål eller ...

2018-11-30

Begränsning av besök i SHM:s samlingar

I Statens historiska museer (SHM) ingår sedan 1 januari 2018 Historiska museet, Kungliga myntkabinettet, Livrustkammaren, Skokloster samt stiftelsen Hallwylska museet. För närvarande pågår omfattande ombyggnationer i myndighetens lokaler parallellt med att stora utställningsprojekt genomförs. Arbetsbelastningen är hög, och de lokaler där forskare normalt kan studera föremål ur samlingarna är för närvarande inte tillgängliga. SHM har därför ...

2018-08-15

SHM får anslag från Getty Foundation

Statens historiska museer har tilldelats över en miljon kronor från Getty Foundation inom ramen för projektet Getty´s Conserving Canvas Initiative. Anslaget kommer att användas till ett internationellt seminarium på Skoklosters slott i juni nästa år. – Vi är både glada och stolta för erkännandet av vårt programförslag Skokloster Summer Institute. Det är viktig kunskap inom ...