Nyheter

2021-08-24

Pris till Ekonomiska museet

Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet har tillsammans med Dalénmuseet tilldelats Näringslivshistoriska priset 2021 som delas ut av Centrum för Näringslivshistoria. Museerna får det för sitt framgångsrika folkbildande om företagandets och ekonomins roll i samhällets utveckling. – Vi är mycket stolta och glada över att tilldelas Näringslivshistoriska priset. Det ger oss ytterligare kraft och energi i vårt arbete ...

2021-06-21

Förslag till inrättande av Sveriges museum om Förintelsen

Den 18 mars 2021 gav regeringen i uppdrag åt Statens historiska museer att utreda förutsättningarna att inrätta Sveriges museum om Förintelsen inom myndigheten. 18 juni 2021 lämnade SHM in uppdragsrapporten till Kulturdepartementet. Ladda ner rapport Uppdragsrapport – Sveriges museum om Förintelsen.pfd

2021-06-17

Magnus Hagberg ny överintendent och chef för Statens historiska museer

Regeringen har idag utsett Magnus Hagberg till ny överintendent och chef för Statens historiska museer. Hagberg tillträder den 1 september 2021. – Statens historiska museer har de senaste åren genomgått ett framgångsrikt förändringsarbete och kommer inom en snar framtid redovisa förslag på hur Sveriges museum om Förintelsen kan inrättas. Magnus Hagberg är en erfaren myndighetschef inom ...

2021-05-26

JO-anmälningar avskrivs

Tidigare i vår gjorde SR Kulturnytt en granskning av kultursponsring med Ekonomiska museets sponsringsavtal med Swedbank som ett exempel. Efter granskningen inkom fyra anmälningar till JO, Justitieombudsmannen. På tisdagen meddelade JO att de inte ser någon anledning till åtgärd. Så här skriver JO i sitt beslut: ”JO har fått in fyra anmälningar mot Statens historiska ...

2021-05-11

Madonnor på återbesök i Småland

Madonnan från Edshults gamla kyrka och ytterligare en madonnaskulptur från Västra Eds kyrka återvänder tillfälligt till Småland. De visas i utställningen ”Madonnor och vanligt folk” på Eksjö museum under maj–september. Madonnorna är ett utlån från samlingarna vid Statens historiska museer. – Utställningen ”Madonnor och vanligt folk” är årets stora utställning på Eksjö museum. Vi ser ...

2021-05-10

”Kunskap om vår historia riskerar att förloras för alltid”

De försämrade ekonomiska förutsättningarna till följd av pandemin riskerar att få långsiktiga negativa effekter för landets centralmuseer. Nu krävs kraftfulla insatser från regeringen för att museerna ska kunna uppfylla sitt viktiga demokratiska uppdrag även i morgon. Det skriver cheferna för landets 13 centralmuseer i en debattartikel i söndagens DN, däribland Maria Jansén, överintendent, Statens historiska museer. ...

2021-03-18

SHM får i uppdrag att lämna förslag till inrättandet av Sveriges museum om Förintelsen

Regeringen gav på torsdagen i uppdrag åt Statens historiska museer att lämna förslag till inrättandet av Sveriges museum om Förintelsen som ett museum inom myndigheten. Museet ska öppna senast den 1 juli 2022 och vara placerat i Stockholm. – Förintelsen får aldrig glömmas bort. Att inrätta Sveriges museum om Förintelsen inom Statens historiska museer markerar ...

2021-02-26

Myndigheten skriver under deklaration för stark demokrati

I dag skrev Maria Jansén, överintendent på Statens historiska museer under Deklaration för en stark demokrati. Deklarationen är framtagen av kommittén Demokratin 100 år och tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år. Syftet är att ena de krafter som stödjer demokratin som styrelseskick. – Historia visar att det går att förändra samhället. Som ...

2021-02-10

Myndigheten storsatsar på digitala skolvisningar

De sex museer som ingår i myndigheten Statens historiska museer satsar nu stort på digitala skolvisningar om olika delar av Sveriges historia under pandemin då resandet är begränsat. Det är Livrustkammaren, Ekonomiska museet, Hallwylska museet, Historiska museet, Skoklosters slott och Tumba bruksmuseum. – Barn och ungdomar har rätt till kulturupplevelser. Vi tänker inte låta pandemin ...

2020-12-10

Två nya ledamöter till myndighetens insynsråd

Regeringen beslutade på torsdagen att utse två nya ledamöter till Statens historiska museers insynsråd. De nya ledamöterna är Anders Persson, universitetslektor i historia vid Högskolan i Dalarna och ordförande i Historielärarnas förening och Ingrid Johansson Lind, tidigare generaldirektör för Institutet för språk och folkminnen. Rådets uppgift är i att tillföra myndigheten kunskap, kompetens och mångfald, ...