Nyheter

2018-06-13

Stopp för utlåning

Under perioden 1 juli 2018 till och med 1 september 2019 har vi tyvärr inte möjlighet att bevilja utlån av föremål ur Livrustkammarens, Hallwylska museet eller Skoklosters slotts samlingar. Under den perioden kommer myndighetens konservatorer och intendenter att jobba intensivt med bygget av nya utställningar på Livrustkammaren och Skoklosters slott.

2018-04-03

Katherine Hauptman ny chef för Historiska

Katherine Hauptman blir ny chef för Historiska museet i Stockholm. I uppdraget ingår att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia och att utveckla museet till ett ännu mer populärt besöksmål. – Med sin breda och djupa kompetens är Katherine Hauptman helt rätt som chef för Historiska och jag ser fram emot att följa ...

2018-03-21

Maria Jansén får tre år till

Regeringen har vid sammanträde den 21 mars beslutat att förlänga Maria Janséns förordnande som överintendent vid Statens historiska museer med tre år. Maria Jansén utsågs 2012 till överintendent för en period om sex år. Förlängningen innebär att hon blir kvar på posten till 2021. – Naturligtvis är jag jätteglad för det fortsatta förtroendet, kommenterar Maria ...

2018-02-22

Fredrik Lindén ny chef för kommunikation

Fredrik Lindén, informationsdirektör på Schibsted Media Sverige, tillträder tjänsten som kommunikationschef vid Statens historiska museer. I uppdraget ingår att utveckla och stärka kommunikationsarbetet vid den nya myndigheten och dess olika verksamheter. – Vi är oerhört glada över rekryteringen av Fredrik Lindén, säger Maria Jansén, överintendent vid Statens historiska museer. – Vi står inför ett spännande ...

2017-12-21

Sex museer bildar ny myndighet

Från den första januari 2018 ingår Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet tillsammans med Historiska museet, Kungl. Myntkabinettet med Tumba Bruksmuseum i myndigheten Statens historiska museer. Därmed bildas en av Sveriges största museimyndigheter. Syftet är att skapa en samlad, stark myndighet för att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia. – Det ...

2017-12-20

Hovrätten fastställer Myntkabinettets äganderätt

Onsdag den 20 december kom Svea Hovrätts dom i en tvist mellan Svenska Numismatiska föreningen och Kungl. Myntkabinettet. Ärendet gäller äganderätten till föremål ur en stor samling mynt, sedlar och polletter, från numismatikern Sven Svenssons kvarlåtenskap. Den 13 januari 2017 fastställde Stockholms tingsrätt att Myntkabinettet har äganderätten till dessa föremål. Domen överklagades av Svenska Numismatiska ...

2017-11-30

Statens historiska museer om #utgrävningpågår

Dagens Nyheter publicerar i dag, 30 november, ett upprop undertecknat av 387 kvinnliga arkeologer. Under hashtagen #utgrävningpågår höjer de en enad röst mot sexuella trakasserier och övergrepp. – Att läsa dessa berättelser från arkeologer gör mig både oerhört arg och ledsen, säger Maria Jansén överintendent på Statens historiska museer. Bra är dock att frågan kommer upp, och ...

2017-11-29

Beslut om insynsråd från 2018

Kulturdepartementet har fattat beslut om ledamöter i myndighetens insynsråd åren 2018–2020. Beslutet innebär att nuvarande ledamöters uppdrag förlängs. Rådets ledamöter är därmed även fortsatt: Anders Högberg, professor vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Linnéuniversitetet i Kalmar/Växjö Eskil Franck, docent i teologi Johanna Sandahl, agronom och ordförande i Naturskyddsföreningen Seher Yilmaz, kommunikationskonsult och ordförande i Rättviseförmedlingen

2017-06-01

SHMM och LSH går samman

Regeringen har den 1 juni beslutat att ge Statens historiska museer (SHMM) uppdraget att förbereda inordnandet av samtliga uppgifter vid Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet (LSH) i SHMM från och med 1 januari 2018. Samtidigt får LSH i uppdrag att förbereda överföring av myndighetens uppgifter till SHMM samt en avveckling av myndigheten. ...

2017-01-13

Tingsrättens dom fastställer Myntkabinettets äganderätt

Fredagen den 13 januari kom Stockholms tingsrätts dom gällande en tvist mellan Svenska Numismatiska föreningen och Kungl. Myntkabinettet. Ärendet gäller äganderätten till föremål ur en stor samling mynt, sedlar och polletter, från numismatikern Sven Svenssons kvarlåtenskap. Tvisten har pågått i snart fem år och kulminerade i oktober 2014 då Svenska Numismatiska föreningen lämnade in en stämningsansökan, ...