Nyheter

2020-12-10

Två nya ledamöter till myndighetens insynsråd

Regeringen beslutade på torsdagen att utse två nya ledamöter till Statens historiska museers insynsråd. De nya ledamöterna är Anders Persson, universitetslektor i historia vid Högskolan i Dalarna och ordförande i Historielärarnas förening och Ingrid Johansson Lind, tidigare generaldirektör för Institutet för språk och folkminnen. Rådets uppgift är i att tillföra myndigheten kunskap, kompetens och mångfald, ...

2020-12-08

Myndigheten lanserar digital undervisningsresurs

Nu får alla elever i grundskolans hög- och mellanstadium ett nytt hjälpmedel i skolarbetet. I ett unikt samarbete lanserar 17 museer runt om i landet den digitala undervisningsresursen Sveriges historia. – Historia ska vara spännande, lättillgängligt och kul att lära sig. Sveriges historia är ett sätt för landets museer att nå ut bredare och bli ...

2020-10-06

Lansering av Ekonomiska museet

Ett av Sveriges äldsta museer öppnar snart igen efter en flytt och byter samtidigt namn till Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet. I december 2020 invigs utställningen Hyperinflation i de nya lokalerna på Narvavägen i Stockholm. – Ekonomiska museet blir en plats för ekonomiskt lärande där historien, samtiden och framtiden finns med. Med vår nya inriktning ...

2020-04-07

Museerna satsar digitalt

Statens historiska museum vill bidra till att motverka spridningen av coronaviruset i samhället och förlänger därför den tillfälliga stängningen av museerna. Under tiden satsar myndighetens museer på att utveckla sitt digitala erbjudande för barn och unga, såväl som för vuxna. Planerade datum i nuläget för öppning: Tumba bruksmuseum – 30 april Skoklosters slott – 1 ...

2020-03-18

Ändrade öppettider för myndighetens registratur

Från och med den 18 mars har myndighetens expeditionstid kl 10.00-12.00 varje helgfri vardag istället för kl 9.00-15.00. Detta gäller tillsvidare.

2020-03-17

Information med anledning av coronaviruset

Vi på SHM tar spridningen av coronaviruset på stort allvar och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Museerna har öppet som vanligt, men programverksamheten påverkas. Inställd programverksamhet Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om mindre evenemang ställer museerna in sin publika aktiviteter såsom visningar, föreläsningar och andra programpunkter fram till och med 14 april. Åtgärden görs för att minska ...

2020-02-26

Friande dom i tingsrätten

Den före detta anställde vid Kungl. Myntkabinettet som åtalats för grovt häleri frikändes av Stockholms tingsrätt på onsdagen. 2013 upptäcktes att föremål saknades i museets samlingar. En polisutredning inleddes samtidigt som museet påbörjade en omfattande och systematisk inventering av samlingarna. Under 2017 åtalades och dömdes en före detta chef för grov stöld av ett 30-tal ...

2020-01-10

Fyndhantering av Ostlänken

Inför den planerade järnvägen Ostlänken, mellan Södertälje och Linköping, har förhandsbesked tagits om att allt fyndmaterial ska fyndfördelas till Statens Historiska Museers arkeologiska samling (SHM). Fördelningen innebär att fynden ska registreras, märkas, uppordnas och lämnas in enligt SHM:s principer: Anvisningar för hantering av arkeologiska fynd Ostlänken.pdf Att skriva streckkodsetiketter.pdf Kontakt fyndhantering Ostlänken Ytterligare information eller rådgivning ...

2019-12-09

Fortsatt stopp av utlån ur samlingarna

Under 2020 behöver SHM prioritera arbetet med nya utställningar. Nuvarande lånestopp ur de arkeologiska föremålssamlingarna förlängs därför fram till 2020-06-30. Från årsskiftet påbörjas handläggning av låneansökningar ur den osteologiska samlingen. Handläggningstiden för dessa lån förlängs tillfälligt under hela 2020 från sex månader till tio månader.

2019-08-09

Försoningsceremoni vid Gammplatsen

På Urfolkens dag, den 9 augusti 2019, skedde den största repatrieringen någonsin i Sverige. Kvarlevor från ett 25-tal individer återbördades till sina viloplatser under en ceremoni vid Gammplatsen i Lycksele. Katherine Hauptman, chef för Historiska museet, talade och framförde en ursäkt till det samiska folket. Ett varmt tack till er alla för att vi är ...