2020-03-18

Ändrade öppettider för myndighetens registratur

Från och med den 18 mars har myndighetens expeditionstid kl 10.00-12.00 varje helgfri vardag istället för kl 9.00-15.00. Detta gäller tillsvidare.