2020-12-10

Två nya ledamöter till myndighetens insynsråd

Regeringen beslutade på torsdagen att utse två nya ledamöter till Statens historiska museers insynsråd. De nya ledamöterna är Anders Persson, universitetslektor i historia vid Högskolan i Dalarna och ordförande i Historielärarnas förening och Ingrid Johansson Lind, tidigare generaldirektör för Institutet för språk och folkminnen.

Rådets uppgift är i att tillföra myndigheten kunskap, kompetens och mångfald, att ge myndighetschefen råd och stöd samt att tillgodose behovet av demokratisk insyn och medborgerligt inflytande i myndighetens verksamhet.

Rådets ledamöter från och med 1 januari 2021:

  • Anders Högberg, professor i Arkeologi vid Linnéuniversitetet
  • Anders Persson, universitetslektor i historia vid Högskolan i Dalarna och ordförande i Historielärarnas förening
  • Ingrid Johansson Lind, tidigare generaldirektör för Institutet för språk och folkminnen
  • Seher Yilmaz, organisationsutvecklare vid Sveriges Television