2020-12-08

Myndigheten lanserar digital undervisningsresurs

Nu får alla elever i grundskolans hög- och mellanstadium ett nytt hjälpmedel i skolarbetet. I ett unikt samarbete lanserar 17 museer runt om i landet den digitala undervisningsresursen Sveriges historia.

– Historia ska vara spännande, lättillgängligt och kul att lära sig. Sveriges historia är ett sätt för landets museer att nå ut bredare och bli tillgängliga för fler skolor. Nu kan elever och lärare i hela landet ta del av museernas föremål och fakta, särskilt anpassade efter skolans förutsättningar, säger Maria Jansén, överintendent på Statens historiska museer.

Producerat i dialog med lärare och elever

Med de unika föremålen i centrum erbjuder Sveriges historia fördjupningsmaterial i text och bild, pedagogiska verktyg, filmer, diskussionsunderlag och förslag på lektionsövningar om de senaste tusen årens historia. Från start finns ett trettiotal lektioner och framöver kommer innehållet löpande att uppdateras med fler. Innehållet är producerat i tät dialog med lärare och elever.

– Vår ambition är att öka intresset för historia och bidra till fler perspektiv. Här kan eleverna, tack vare den digitala tekniken, komma nära föremålen och dess spännande berättelser på ett nytt sätt. Jag hoppas att Sveriges historia blir en uppskattad tillgång för både elever och lärare i skolorna runt om i landet, säger Susanna Zidén, projektledare Statens historiska museer.

Anpassat för mellanstadiet

Sveriges historia är anpassad till mellanstadiets SO-ämne och historieämnet på högstadiet. Innehållet är utformat med utgångspunkt i skolans läroplan och kursmål. Sveriges historia är gratis att använda, och det står var och en fritt att ladda ner material och dela det med andra. Delar av materialet kommer också att finnas på andra digitala plattformar, där elever rör sig. Flera skolklasser har testat innehållet under produktionstiden, vilket gett många goda synpunkter på innehåll och utformning.

17 olika museer i Sverige samarbetar

Sveriges historia är ett samarbete mellan Statens historiska museer, 17 museer från Arjeplog till Trelleborg och Riksantikvarieämbetets arkiv. Ambitionen är att bjuda in fler museer till projektet efter hand. Plattformen drivs av Statens historiska museer, som har till uppgift att främja kunskapen om och intresset för svensk historia samt bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar.

Museerna som gör innehållet till Sveriges historia:

Besök Sveriges historias webbplats

För ytterligare information, kontakta:

Susanna Zidén, projektledare Statens historiska museer.
Telefon: 08-519 55 703
E-post: susanna.ziden@shm.se