2021-02-26

Myndigheten skriver under deklaration för stark demokrati

I dag skrev Maria Jansén, överintendent på Statens historiska museer under Deklaration för en stark demokrati. Deklarationen är framtagen av kommittén Demokratin 100 år och tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år. Syftet är att ena de krafter som stödjer demokratin som styrelseskick.

– Historia visar att det går att förändra samhället. Som museimyndighet står vi upp för alla människors lika värde oavsett bakgrund, förförståelse, åsikter och funktionsförutsättningar och bidrar till en demokratisk samhällsutveckling. Det är därför en självklarhet för oss att skriva under Deklaration för en stark demokrati, säger Maria Jansén, överintendent på Statens historiska museer.

De som undertecknar deklarationen tar ställning för alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna samt rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. För att stärka demokratin ska aktörerna som ansluter sig till deklarationen: verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet, arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin och bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.

Under året kommer de museer som ingår i myndigheten att visa hur de arbetar med demokrati genom bland annat utställningar, program och föremål. Museerna satsar också på digitala skolvisningar för att nå barn och unga i hela landet. Vidare tar medarbetarna del av barnkonventionen och vilka artiklar i den som är kopplade till verksamheten.

– Vikten av kunskap om historien kan inte nog understrykas. Vi får aldrig glömma att människor som gått före oss har kämpat för de rättigheter vi har i dag. Demokratin kan inte tas för given utan måste återvinnas av varje generation. För att kunna göra det krävs kunskap om historien. Det är därför särskilt glädjande att Statens historiska museer väljer att göra extra satsningar i demokratiarbetet genom sina åtaganden inom ramen för Deklaration för en stark demokrati, säger Peter Örn, ordförande för kommittén Demokratin 100 år.

Läs mer om demokratideklarationen

För ytterligare information

Kontakta Ulrika Mannberg, pressansvarig Statens historiska museer:
Telefon: 08-519 557 31 E-post: ulrika.mannberg@shm.se