Nyheter

2020-10-06

Lansering av Ekonomiska museet

Ett av Sveriges äldsta museer öppnar snart igen efter en flytt och byter samtidigt namn till Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet. I december 2020 invigs utställningen Hyperinflation i de nya lokalerna på Narvavägen i Stockholm. – Ekonomiska museet blir en plats för ekonomiskt lärande där historien, samtiden och framtiden finns med. Med vår nya inriktning ...

2020-04-07

Museerna satsar digitalt

Statens historiska museum vill bidra till att motverka spridningen av coronaviruset i samhället och förlänger därför den tillfälliga stängningen av museerna. Under tiden satsar myndighetens museer på att utveckla sitt digitala erbjudande för barn och unga, såväl som för vuxna. Planerade datum i nuläget för öppning: Tumba bruksmuseum – 30 april Skoklosters slott – 1 ...

2020-03-18

Ändrade öppettider för myndighetens registratur

Från och med den 18 mars har myndighetens expeditionstid kl 10.00-12.00 varje helgfri vardag istället för kl 9.00-15.00. Detta gäller tillsvidare.

2020-03-17

Information med anledning av coronaviruset

Vi på SHM tar spridningen av coronaviruset på stort allvar och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Museerna har öppet som vanligt, men programverksamheten påverkas. Inställd programverksamhet Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om mindre evenemang ställer museerna in sin publika aktiviteter såsom visningar, föreläsningar och andra programpunkter fram till och med 14 april. Åtgärden görs för att minska ...

2020-03-02

Uppehåll med myntbestämningsuppdrag

SHM kommer fram till slutet av 2022 inte att åta sig några nya myntbestämningsuppdrag från externa uppdragsgivare. Beslutet grundar sig på hög arbetsbelastning i och med flytten och arbetet med Kungl. Myntkabinettet nya basutställning som öppnar 2022. Myntbestämningar är en viktig del av verksamheten som breddar kunskapen om nya myntfynd i Sverige. Därför önskar SHM att ...

2020-02-26

Friande dom i tingsrätten

Den före detta anställde vid Kungl. Myntkabinettet som åtalats för grovt häleri frikändes av Stockholms tingsrätt på onsdagen. 2013 upptäcktes att föremål saknades i museets samlingar. En polisutredning inleddes samtidigt som museet påbörjade en omfattande och systematisk inventering av samlingarna. Under 2017 åtalades och dömdes en före detta chef för grov stöld av ett 30-tal ...

2020-01-10

Fyndhantering av Ostlänken

Inför den planerade järnvägen Ostlänken, mellan Södertälje och Linköping, har förhandsbesked tagits om att allt fyndmaterial ska fyndfördelas till Statens Historiska Museers arkeologiska samling (SHM). Fördelningen innebär att fynden ska registreras, märkas, uppordnas och lämnas in enligt SHM:s principer: Anvisningar för hantering av arkeologiska fynd Ostlänken.pdf Att skriva streckkodsetiketter.pdf Kontakt fyndhantering Ostlänken Ytterligare information eller rådgivning ...

2019-12-09

Fortsatt stopp av utlån ur samlingarna

Under 2020 behöver SHM prioritera arbetet med nya utställningar. Nuvarande lånestopp ur de arkeologiska föremålssamlingarna förlängs därför fram till 2020-06-30. Från årsskiftet påbörjas handläggning av låneansökningar ur den osteologiska samlingen. Handläggningstiden för dessa lån förlängs tillfälligt under hela 2020 från sex månader till tio månader.

2019-08-09

Försoningsceremoni vid Gammplatsen

På Urfolkens dag, den 9 augusti 2019, skedde den största repatrieringen någonsin i Sverige. Kvarlevor från ett 25-tal individer återbördades till sina viloplatser under en ceremoni vid Gammplatsen i Lycksele. Katherine Hauptman, chef för Historiska museet, talade och framförde en ursäkt till det samiska folket. Ett varmt tack till er alla för att vi är ...

2019-05-29

Tillfällig begränsning av besök i SHM:s samlingar

För närvarande pågår omfattande ombyggnationer i Statens historiska museers lokaler (SHM) parallellt med att stora utställningsprojekt genomförs. Flera av de lokaler där forskare normalt kan studera föremål ur samlingarna är därför inte tillgängliga. På grund av detta har SHM fram till utgången av 2019 begränsade möjligheter att ta emot besökare som önskar studera föremål eller ...