Nyheter

2021-05-26

JO-anmälningar avskrivs

Tidigare i vår gjorde SR Kulturnytt en granskning av kultursponsring med Ekonomiska museets sponsringsavtal med Swedbank som ett exempel. Efter granskningen inkom fyra anmälningar till JO, Justitieombudsmannen. På tisdagen meddelade JO att de inte ser någon anledning till åtgärd. Så här skriver JO i sitt beslut: ”JO har fått in fyra anmälningar mot Statens historiska ...

2021-05-11

Madonnor på återbesök i Småland

Madonnan från Edshults gamla kyrka och ytterligare en madonnaskulptur från Västra Eds kyrka återvänder tillfälligt till Småland. De visas i utställningen ”Madonnor och vanligt folk” på Eksjö museum under maj–september. Madonnorna är ett utlån från samlingarna vid Statens historiska museer. – Utställningen ”Madonnor och vanligt folk” är årets stora utställning på Eksjö museum. Vi ser ...

2021-05-10

”Kunskap om vår historia riskerar att förloras för alltid”

De försämrade ekonomiska förutsättningarna till följd av pandemin riskerar att få långsiktiga negativa effekter för landets centralmuseer. Nu krävs kraftfulla insatser från regeringen för att museerna ska kunna uppfylla sitt viktiga demokratiska uppdrag även i morgon. Det skriver cheferna för landets 13 centralmuseer i en debattartikel i söndagens DN, däribland Maria Jansén, överintendent, Statens historiska museer. ...

2021-03-18

SHM får i uppdrag att lämna förslag till inrättandet av Sveriges museum om Förintelsen

Regeringen gav på torsdagen i uppdrag åt Statens historiska museer att lämna förslag till inrättandet av Sveriges museum om Förintelsen som ett museum inom myndigheten. Museet ska öppna senast den 1 juli 2022 och vara placerat i Stockholm. – Förintelsen får aldrig glömmas bort. Att inrätta Sveriges museum om Förintelsen inom Statens historiska museer markerar ...

2021-02-26

Myndigheten skriver under deklaration för stark demokrati

I dag skrev Maria Jansén, överintendent på Statens historiska museer under Deklaration för en stark demokrati. Deklarationen är framtagen av kommittén Demokratin 100 år och tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år. Syftet är att ena de krafter som stödjer demokratin som styrelseskick. – Historia visar att det går att förändra samhället. Som ...

2021-02-10

Myndigheten storsatsar på digitala skolvisningar

De sex museer som ingår i myndigheten Statens historiska museer satsar nu stort på digitala skolvisningar om olika delar av Sveriges historia under pandemin då resandet är begränsat. Det är Livrustkammaren, Ekonomiska museet, Hallwylska museet, Historiska museet, Skoklosters slott och Tumba bruksmuseum. – Barn och ungdomar har rätt till kulturupplevelser. Vi tänker inte låta pandemin ...

2020-12-10

Två nya ledamöter till myndighetens insynsråd

Regeringen beslutade på torsdagen att utse två nya ledamöter till Statens historiska museers insynsråd. De nya ledamöterna är Anders Persson, universitetslektor i historia vid Högskolan i Dalarna och ordförande i Historielärarnas förening och Ingrid Johansson Lind, tidigare generaldirektör för Institutet för språk och folkminnen. Rådets uppgift är i att tillföra myndigheten kunskap, kompetens och mångfald, ...

2020-12-08

Myndigheten lanserar digital undervisningsresurs

Nu får alla elever i grundskolans hög- och mellanstadium ett nytt hjälpmedel i skolarbetet. I ett unikt samarbete lanserar 17 museer runt om i landet den digitala undervisningsresursen Sveriges historia. – Historia ska vara spännande, lättillgängligt och kul att lära sig. Sveriges historia är ett sätt för landets museer att nå ut bredare och bli ...

2020-10-06

Lansering av Ekonomiska museet

Ett av Sveriges äldsta museer öppnar snart igen efter en flytt och byter samtidigt namn till Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet. I december 2020 invigs utställningen Hyperinflation i de nya lokalerna på Narvavägen i Stockholm. – Ekonomiska museet blir en plats för ekonomiskt lärande där historien, samtiden och framtiden finns med. Med vår nya inriktning ...

2020-04-07

Museerna satsar digitalt

Statens historiska museum vill bidra till att motverka spridningen av coronaviruset i samhället och förlänger därför den tillfälliga stängningen av museerna. Under tiden satsar myndighetens museer på att utveckla sitt digitala erbjudande för barn och unga, såväl som för vuxna. Planerade datum i nuläget för öppning: Tumba bruksmuseum – 30 april Skoklosters slott – 1 ...