2021-05-10

”Kunskap om vår historia riskerar att förloras för alltid”

De försämrade ekonomiska förutsättningarna till följd av pandemin riskerar att få långsiktiga negativa effekter för landets centralmuseer. Nu krävs kraftfulla insatser från regeringen för att museerna ska kunna uppfylla sitt viktiga demokratiska uppdrag även i morgon. Det skriver cheferna för landets 13 centralmuseer i en debattartikel i söndagens DN, däribland Maria Jansén, överintendent, Statens historiska museer.

Läs hela debattartikeln på dn.se