2021-05-26

JO-anmälningar avskrivs

Tidigare i vår gjorde SR Kulturnytt en granskning av kultursponsring med Ekonomiska museets sponsringsavtal med Swedbank som ett exempel. Efter granskningen inkom fyra anmälningar till JO, Justitieombudsmannen. På tisdagen meddelade JO att de inte ser någon anledning till åtgärd.

Så här skriver JO i sitt beslut:

”JO har fått in fyra anmälningar mot Statens historiska museer, Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet. Anmälningarna rör ett samarbetsavtal som myndigheten har ingått med Swedbank AB. Jag har gått igenom anmälningarna och tagit del av handlingar om det som anmälningarna gäller. Efter genomgången har jag kommit fram till att det inte finns anledning till någon ytterligare åtgärd eller något uttalande från min sida. Ärendet avslutas.”

För eventuella frågor

Kontakta Cecilia von Heijne, museichef Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet på cecilia.vonheijne@shm.se