wikidata

2023-03-09

20% av auktoritetsposterna kopplade till Wikidata

Tillgängliga och sammanlänkade auktoritetsposter I början av 2021 hade vi inga tillgängliga auktoritetsposter på Sök i samlingarna, och därför heller inga kopplingar mellan våra auktoritetstermer och resten av världen. Nu, i början av 2023, har vi alla våra auktoritetsposter tillgängliga med persistenta identifierare på Sök i samlingarna och drygt 26 000 av dessa är också kopplade ...

2023-03-01

Workshop: Kulturarvsdata, OpenRefine och Wikidata

Välkommen på efterlängtad workshop med FoU-projektet Användbara auktoriteter för datadriven samlingsforskning måndagen den 17 april kl 9-15 i Livrustkammaren. Efter förra årets seminarium utlovade vi en hands on workshop där deltagarna skulle få testa den arbetsmetod som vi använt oss av i projektet på sina egna datamängder. Nu är det dags! Vi ses i Livrustkammarens ...

2022-11-21

Seminarium om Wikidata

11 november höll vi ett seminarium för att presentera arbetet hittills i projektet ”Användbara auktoriteter för datadriven samlingsforskning”. Projektet är ett samarbete mellan oss, Nationalmuseum och Wikimedia Sverige där vi utforskar Wikidata som vokabulärväxel för kulturarvsdata. Ungefär 30 deltagare från olika kulturarvsinstitutioner deltog. Vi började med att presentera det arbete som genomförts hos oss på ...

2022-10-21

Museisamlingar som länkade öppna data

Det här är det fjärde blogginlägget i en serie om digitalisering på museer – med exempel från oss på SHM. Det första inlägget var en introduktion till digitalisering på museer, det andra handlade om digital förmedling av museisamlingar och det tredje om digitalisering av text och arkiv på museer. Idag ska jag berätta om hur ...

2022-02-25

Digital förmedling av museisamlingar

I mitt förra blogginlägg om digitalisering på museer avslutade jag med att prata om digital förmedling. I det här inlägget tänkte jag fortsätta på det ämnet. Jag kommer att prata om digital förmedling av museisamlingar i okurerad form – alltså information och media i stora mänger, ofta direkt från museernas databaser. Digital förmedling på museer ...

2021-05-24

Användbara auktoriteter för datadriven samlingsforskning

Hösten 2020 ansökte vi på SHM, tillsammans med Nationalmuseum och Wikimedia Sverige, om en del av det forsknings- och utvecklingsanslag som fördelas av Riksantikvarieämbetet till centrala museer. Projektet Användbara auktoriteter för datadriven samlingsforskning, som blev beviljat medel, handlar om att utforska Wikidata som vokabulärväxel för kulturarvsinstitutioner. I projektet vill vi titta närmare på vilken nytta sammanlänkad kulturarvsdata ...

2021-05-07

1500 personposter matchade mot Wikidata

Ett litet steg för mänskligheten, men ett stort steg för SHM i arbetet med att återupprätta en digitalt tillgänglig infrastruktur kring vår samlingsinformation! Nu har vi matchat våra första 1500 person- och institutionsposter mot motsvarande objekt i Wikidata. Genom att tala om för internet att en specifik post i vårt system, som ha en digital ...